test
12 may 2018
17 678

MİQ-ə hazırlaşanlar üçün Metodikadan 15 TEST

MİQ-ə hazırlaşanlar üçün Metodikadan 15 TEST

 

Dəyərli Aztehsil.com izləyiciləri bu gündən başlayaraq saytımızın TEST bölməsində Müəllimlərin İşə Qəbulu ( MİQ) və Direktorların İşə Qəbulu ilə bağlı vaxtaşırı olaraq test nümunələri paylaşacağıq.Ay ərzində 4 dəfə ardıcıl olaraq testlərin cavablarını şərh bölməsinə ilk  doğru yazan  izləyicilərimiz tərəfindən müsabiqəyə hazırlaşmaq üçün vəsaitlə mükafatlandırılacaq.

 

Məlumat üçün onu da bildiririk ki,aztest.infi saytında ( saytın istənilən məqaləsinin sonunda SINAQ İMTAHANI yazılmış yazıya tıklamaqla həmin sayta keçid əldə edə bilərsiniz.Sayta keçdikdən sonra qeydiyyatdan da keçmək lazım olacaq.)


Hər birinizə uğurlar arzulayırıq !


1. "Kurikulum” sözünün lüğəti mənası nə deməkdir?                                                                                                  A)Təhsil, fənn

B)Təhsil pilləsi, təhsil proqramları

C)Konsepsiya, əmr

D)Yol, istiqamət

E)Elm,bilik


2. Azərbaycan Respublikası Təhsil haqqında İslahat proqramı nə vaxt təsdiq olunub?

A)15 iyun 1999

B)19 iyun 1999

C)13 yanvar 2009

D)10 aprel 2013

E)3 iyun 2010


3. Təhsil haqqında qanun nə vaxt qəbul olunub? 

A) 10 iyun 2013                                                                                                                                   

B)13 yanvar 2009                                                                                                                               

C)12 oktyabr 2008                                                                                                                                                D)12 avqust 1999                                                     

E)19 iyun 2009


4. Hansı bənddə kurikulumun səciyyəvi cəhətləri düzgün göstərilib?                                       

1. Bəzi fənnlər üzrə qiymət normaları müəyyən edilib                                                     

2. Nəticəyönümlüdür                                             

3. Şəxsiyyətyönümlüdür                                           

4. Fənyönümlüdür                                                   

5. İnteqrativlik əsas prinsip kimi qəbul olunub                                           

6.Qiymətləndirmə müəllimin subyektiv rəyinə əsaslanır

A) 2,4,5,6

B) 1,3,5

C) 2,3,5,6

D) 3,5,6   

E)2,3,5


5)Kurikulum  islahatını zəruri edən səbəblər hansılardır?   

1. Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması                                                       

2. Təlim prosesi ilə əlaqəli tədqiqatlar

3. Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid

4. Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya

5. Şagirdlərin zəifliyi

6. İnformasiya əsrinin tələbləri

7. Təhsilin məqsəd və vəzifələrinə yeni baxış və yanaşmaların formalaşması

A) 1,2,4,5,6

B) 1,5,6,7

C) 1,3,4,6,7

D) 2,5,6,7

E)1,2,4,6,7


6.Nəticəyönümlülük deyəndə nə nəzərdə tutulur?

A) Təlimin şagirdlərin marağına,təlabatına uyğunluğunun nəzərə alınmasıdır.

B) Şagirdlərin idraki,ünsiyyət və psixomotor bacarıqlarının inkişaf etdirilməsidir.

C) Təlimin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə əlaqələndirilməsidir.

D) Əvvəlcədən müəyyən edilmiş şagird nailliyyətinin nəticələr  formasında əks etdirilməsidir.                                                      E)Şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir.

 

MİQ-ə hazırlaşanlar üçün Metodikadan 15 TEST

 

7. Təhsil islahatı neçənci illəri əhatə edir? 

A) 1999-2007 

B) 2001-2011 

C) 1999-2013

D)1999-2009                                                                         

 E)1999-2016


8) 1Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası nə vaxt qəbul olunmuşdur?

A)12 noyabr 1995-ci il                                                             

B)18 oktyabr 1996-ci il                                                                                           

C)21 avqust 1995-ci il                                                                                                         

D)15 oktyabr 2003-cü il                                                                                   

E)5 noyabr 1995-ci il


9) Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası neçənci ildə təsdiq edilmişdir?

A) 19 iyun 2010-cu il

B) 24 oktyabr 2013-cü il

C) 5 iyun 2006-cı il

D) 19 iyun 2009-cu il                                                         

E)15 iyun 1999-cu il


10) Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və təlabatlanmn ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

A) Pedaqoji prosesin tamlığı

B) Təlimdə dəstəkləyici mühitin yaradılması

C) Təlimdə bərabər imkanların yaradılması

D) Şagirdyönümlülük                                           

E)Şəxsiyyətyönümlülük


11.Milli Kurikulum hazırlanarkən aşağıda göstərilən prinsiplərin hansı nəzərə alınmamışdır?

A) Tələbyönümlük

B) Nəticəyönümlük

C) Subyektivlik

D) Şəxsiyyətyönümlük                                       

E)İnteqrativlik


12. İbtidai təhsil səviyyəsi üçün neçə fənn kurikulumu hazırlanıb?

A)10     

B)9                   

E)8

C)11       

D) 12


13.Kurikulumlarda fənnin məzmunu necə verilmişdir?

A) Bacarıqlar şəklində ifadə edilən təlim nəticələri-standartlar formasında

B) Qimətləndirmə standartları şəklində ifadə edilən təlim nəticələri-standartlar formasında

C) Biliklər şəklində ifadə edilən təlim nəticələri-standartlar formasında

D) Oyun və fəaliyyət şəklində ifadə edilən təlim nəticələri- standartlar formasında                                                               

E)Bütün variantlar doğrudur.


14. Kurikulum nədir?

A) Təlimin təşkilinə qoyulan tələblər və qiymətləndirmə nümunələri toplusu

B) Təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətlərin səmərəli təşkilinə, məqsədyönlü və ardıcıl həyata keçirilməsinə imkan yaradan konseptual sənəd.

C) Dərs nümunələri, qiymətləndirmə nümunələri və müəllimlər üçün digər metodik göstərişlər toplusu                                               

D) Təlim metodu, forma və vasitələrin məcmusu

E)Təlimin qiymətləndirməsi ilə bağlı konseptual sənəd


15.Qiymətləndirmə standartları nədir?

A) Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin və müəllimlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan tələb. 

B) Tədris ilinin sonunda şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə və  məktəbin fəaliyyətinə qoyulan  dövlət tələbidir.

C) Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.

D) Şagird və müəllimlərin bilik və bacarıqlarına qoyulan tələb                                     

E)Şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulan tələb

 

 


resim


Загрузка...
loading...

Həmçinin oxuyun:
HƏMKARA DƏSTƏK kitabından testlər  I TEST

HƏMKARA DƏSTƏK kitabından testlər I TEST

Kurikuluma dair 25 maraqlı TEST

Kurikuluma dair 25 maraqlı TEST

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 3

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 3

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 5.

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 5.

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 4

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 4

Məktəb idarəetməsinə aid 10 maraqlı TEST

Məktəb idarəetməsinə aid 10 maraqlı TEST

Dioqnostik qiymətləndirməyə hazırlıq. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları

Dioqnostik qiymətləndirməyə hazırlıq. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları

Kurikulum siniflərində İdarəedicilər dərsdinləmə vaxtı nələrə DİQQƏT  etməlidirlər !

Kurikulum siniflərində İdarəedicilər dərsdinləmə vaxtı nələrə DİQQƏT etməlidirlər !

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları.  VARİANT 2

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 2

Fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətləri

Fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətləri

ÜMUMİ TƏHSİL SİSTEMİNDƏ PEDAQOJİ PROSESİN TƏŞKİLİ PRİNSİPLƏRİ

ÜMUMİ TƏHSİL SİSTEMİNDƏ PEDAQOJİ PROSESİN TƏŞKİLİ PRİNSİPLƏRİ

MİLLİ KURİKULUM,DÖVLƏT TƏHSİL STANDARTLARI,TƏHSİLİN MƏZMUNU

MİLLİ KURİKULUM,DÖVLƏT TƏHSİL STANDARTLARI,TƏHSİLİN MƏZMUNU

Kurikulum üzrə məktəbdaxili qiymətləndirmə :   Diaqnostik , Formativ , Summativ

Kurikulum üzrə məktəbdaxili qiymətləndirmə : Diaqnostik , Formativ , Summativ

Dövlət İmtahan Mərkəzi hüquqi publik şəxsin yaradılması ilə bağlı sərəncam və fərmanlarda dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı Prezidentin fərmanı

Dövlət İmtahan Mərkəzi hüquqi publik şəxsin yaradılması ilə bağlı sərəncam və fərmanlarda dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı Prezidentin fərmanı

Ümumtəhsil məktəbində müəllimin əmək funksiyası  ( Yeni TİVTSK-dan)

Ümumtəhsil məktəbində müəllimin əmək funksiyası ( Yeni TİVTSK-dan)

Təhsilin məzmunu

Təhsilin məzmunu

Kurikulumdan 20 TEST

Kurikulumdan 20 TEST

Təlimin mərhələləri-Təlimdə müvəffəqiyyətin hesaba alınması və qiymətləndirilməsi.

Təlimin mərhələləri-Təlimdə müvəffəqiyyətin hesaba alınması və qiymətləndirilməsi.

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi konsepsiyası barədə.

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi konsepsiyası barədə.

HƏMKARA DƏSTƏK I kitabından seçmələr I MƏQALƏ

HƏMKARA DƏSTƏK I kitabından seçmələr I MƏQALƏ

Ümumtəhsil məktəblərində qiymətləndirmə

Ümumtəhsil məktəblərində qiymətləndirmə

Kurikulum ləğv edilir ? Müəllimlər sevinir

Kurikulum ləğv edilir ? Müəllimlər sevinir

MƏKTƏB VƏ İDARƏETMƏYƏ AİD ƏDƏBİYYATLARIN SİYAHISI

MƏKTƏB VƏ İDARƏETMƏYƏ AİD ƏDƏBİYYATLARIN SİYAHISI

Müəllim dərsə necə hazırlaşmalıdır? -3 istiqamət

Müəllim dərsə necə hazırlaşmalıdır? -3 istiqamət