Xəbərlər, MÜƏLLİM
07 yanvar 2020
433

Ən yaxşı müəllim necə olmalı

Daha tez məlumatlanmaq üçün Facebook səhifəmizi bəyən və paylaş

 

Bilik və  onun  tətbiqi .

Hər bir  müəllim  tədris  etdiyi  fənn  üzrə  bilikləri tam bilməlidir ;
İKT və  yeni  təlim  texnologiyalarının işlək alətlərini  bilməlidir ;
Pedaqogika və  psixologiyadan  hər  bir  şagirdə  yaş həddinə  görə  hansı  üsullarla  yanaşmağı  bilməlidir;
Şagirdlərdə biliyə  maraq  oyatmağı , onlara  düşünərək, anlayaraq, bilik toplamaq  yollarını  öyrətməyi bacarmalıdır ;

Sosial bilik  və  bacarıqlar :
Yeni fikirləri qəbul  edərək , onları  təbiq etməyə  meyili olmaq ;
Hər bir  şagirdi  olduğu  kimi  qəbul  edərək  onun  inkişafına  düzgün  istiqamət vermək ;
Həmkarlarına  dəstək olmalı,  əldə  etdiyi nailiyyətləri beynəlxaq  və  yerli seminarlarda,  konfranslarda  açıq müzakirəyə  çıxartmaq ;
Şagirdlərinə ünsiyyət bacarıqlarını:  bir-birinə  hörmətlə  yanaşmağı ,  bir-birini  dinləməyi  ,  kömək  etməyi  və s. kimi  sosial  bacarıqları  aşılamaq;
Tanımadığı siniflə  ünsiyyət  qurub  dərs  prosesini  aparmağı yollarını bilmək;
 

İntellektual bilik  və  bacarıqlar :
Fənn proqramını  təhlil  etmə ,  onun  çatışmayan  hissələrini  dolduraraq  tam  bir  formaya  çatdırma yollarını bilmək ;
Yenilikçi  olmalı. hər bir yeni  fikri  qəbul  edərək ,  onu  keyfiyyət  etibarı  ilə  təhlil  edib,    öz  işində  sinif  prosesində  tətbiq  etməyi bacarmaq ;
Dərs prosesində  qoyduğu  problemi  şagirdlərlə  birgə  çözməyi bacarmaq  və  bu  yolları   həmkarlarına ötürə bilmək . Əldə  etdiyi  nailiyyətləri elmi  məqalələrdə  əks etdirərək ,   yerli  və  beynəlxalq   indeksli  jurnallarda dərc  etdirmək  ;
Müasir zamanın  tələbindən  irəli  gələrək  bütün  bu  keyfiyyətlər hər  bir  müəllimin bilik və  bacarığı  olaraq  onun dəsti- xəttində  əks edilməlidir.  Çünki  " Ən yaxşı müəllim” adını qazanmaq , bu adı  daşımaqdan  çətin deyil. Ən çətini  onu layiyiqincə  daşımaqdır. 
 idrak-m.com Загрузка...
loading...

Həmçinin oxuyun:
Ömrü boyunca nəsil-nəsil vətəndaşlar yetişdirən Azərbaycan müəllimi

Ömrü boyunca nəsil-nəsil vətəndaşlar yetişdirən Azərbaycan müəllimi

SEVİLƏN MÜƏLLİM OLMAĞIN 11 QAYDASI

SEVİLƏN MÜƏLLİM OLMAĞIN 11 QAYDASI

Müəllim şagirdə nəzakətlə və eyni zamanda ciddi yanaşmağı bacarmalıdır

Müəllim şagirdə nəzakətlə və eyni zamanda ciddi yanaşmağı bacarmalıdır

Müəllimlik peşəsində pedaqoji  bacarıq və vərdişlər

Müəllimlik peşəsində pedaqoji bacarıq və vərdişlər

Müəllim və şagird arasında qarşılıqlı hörmət, sevgi olmalıdır.

Müəllim və şagird arasında qarşılıqlı hörmət, sevgi olmalıdır.

Dərsə verilən müasir tələblər

Dərsə verilən müasir tələblər

Müəllim pedaqoji prosesdə əsas simadır

Müəllim pedaqoji prosesdə əsas simadır

Müəllim psixologiyası -  fəaliyyətdə stimullaşdırmanın rolu

Müəllim psixologiyası - fəaliyyətdə stimullaşdırmanın rolu

Şagirdlərin diqqətini dərsə yönəldən vasitə - OYUN-DƏRSLƏR

Şagirdlərin diqqətini dərsə yönəldən vasitə - OYUN-DƏRSLƏR

Müəllim dərsə necə hazırlaşmalıdır? -3 istiqamət

Müəllim dərsə necə hazırlaşmalıdır? -3 istiqamət

Uğurlu nəticənin əldə olunmasında müəllimin peşəkarlığı əsas meyardır

Uğurlu nəticənin əldə olunmasında müəllimin peşəkarlığı əsas meyardır

Dərsin məqsədi  şagirddə koqnitiv bacarıq formalşdırmaqdır -Limunət Əmrahlı

Dərsin məqsədi şagirddə koqnitiv bacarıq formalşdırmaqdır -Limunət Əmrahlı

Müəllim peşəsi ən şərəfli və ən çətin peşədir.Bu peşəni seçərkən.....

Müəllim peşəsi ən şərəfli və ən çətin peşədir.Bu peşəni seçərkən.....

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 3

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 3

Muasir dərs və Fəal təlim.

Muasir dərs və Fəal təlim.

MƏKTƏB DİREKTORUNUN ŞƏXSİYYƏTİNƏ  VERİLƏN TƏLƏBLƏR

MƏKTƏB DİREKTORUNUN ŞƏXSİYYƏTİNƏ VERİLƏN TƏLƏBLƏR

Fəal/interaktiv təlimin 4 mexanizmi

Fəal/interaktiv təlimin 4 mexanizmi

Müasir təlimin 7 prinsipi

Müasir təlimin 7 prinsipi

Təlimin mərhələləri-  Bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşması

Təlimin mərhələləri- Bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşması

Müəllim və şagird ünsiyyətində peşəkar bilik və bacarıqlar mühüm rol oynayır.

Müəllim və şagird ünsiyyətində peşəkar bilik və bacarıqlar mühüm rol oynayır.

Dərsin məqsədi  şagirddə koqnitiv bacarıq formalşdırmaqdır- VİDEO

Dərsin məqsədi şagirddə koqnitiv bacarıq formalşdırmaqdır- VİDEO

Məktəb direktorunun şəxsiyyətinə verilən tələblər ..

Məktəb direktorunun şəxsiyyətinə verilən tələblər ..

Müəllim və şagird arasında problemləri aradan qaldırmaq üçün 8 tövsiyyə

Müəllim və şagird arasında problemləri aradan qaldırmaq üçün 8 tövsiyyə

Kurikulum - Koqnitiv bacarıqlar nə deməkdir ?

Kurikulum - Koqnitiv bacarıqlar nə deməkdir ?