Xəbərlər / Kurikulum / İnnovasiyalar / Müəllim
12 iyun 2018
4 463


İnteraktiv təlimdə iş üsulları- VƏZİYYƏT ÜZRƏ PRAKTİKUM

İnteraktiv təlimdə iş üsulları- VƏZİYYƏT ÜZRƏ PRAKTİKUM

 


Bu üsul şagirdlərdə, az da olsa, şəxsi hüquqi təcrübənin ol­ma­sı­nı nəzərdə tutur. Şagirdlərə mənəvi sahəyə aid problemlərin qo­yul­­duğu və sinifdə ciddi müzakirə tələb edən müxtəlif vəziyyətlər tək­­lif olunur. Vəziyyət üzrə praktikum tənqidi təfəkkür vərdişlərini, tə­h­­lil qabiliyyətini inkişaf etdirir, mənəvi dəyərləri, mövqeləri for­ma­­laşdırır. Dəyərlərin müəyyənləşdirilməsinə dair vəziyyət üzrə ça­lış­­malar şagirdlərə öz rəylərinə görə cavab verməyi və bunları mü­da­­fiə etməyi öyrədir. 

Tətbiq etmək qaydası 

Müəllim dərsdə müzakirə olunacaq problem və sualları əv­və­lcədən fikirləşib tapır. 

Vəziyyət üzrə praktikum üçün materialları diqqətlə seçir. 

Hər vəziyyətə dair suallar və tapşırıqlar düşünülür. Bunlar 2-dən 5-dək ola bilər. 

Vəziyyət ayrı-ayrı kağız vərəqlərində, kartoçkalar şəklində ya­zılır. 

Sinif ya cütlüklərə, üçlüklərə, ya da 4-5 qrupa bölünür. 

Şagirdlərə təlimat, tapşırıq və suallar verilir. 

Qrupların işi sona çatan kimi müzakirə başlanır. 
 

 


Məqalə Göndər
Загрузка...
Həmçinin oxuyun:
İnteraktiv təlimin üsulları -«Klaster», «İnsert», «Blum taksonomiyası»

İnteraktiv təlimin üsulları -«Klaster», «İnsert», «Blum taksonomiyası»

İnteraktiv təlimdə iş üsulları- ƏQLİ HÜCUM

İnteraktiv təlimdə iş üsulları- ƏQLİ HÜCUM

Fəal təlimin üsulları - Təqdimat, kublaşdırma,Ziqzaq,beyin həmləsi.....

Fəal təlimin üsulları - Təqdimat, kublaşdırma,Ziqzaq,beyin həmləsi.....

Fasilitasiya qaydaları

Fasilitasiya qaydaları

Fəal təlimin üsulları-Təqdimat Kublaşdırma Ziqzaq Akvarium BİBÖ Beyin həmləsi

Fəal təlimin üsulları-Təqdimat Kublaşdırma Ziqzaq Akvarium BİBÖ Beyin həmləsi

İnteraktiv təlimdə iş üsulları-AKVARİUM

İnteraktiv təlimdə iş üsulları-AKVARİUM

Şəxsiyyətin formalaşmasında müəllim - şagird münasibətlərində 49 QAYDA

Şəxsiyyətin formalaşmasında müəllim - şagird münasibətlərində 49 QAYDA

İnteraktiv təlimdə iş üsulları-QƏRARLAR AĞACI

İnteraktiv təlimdə iş üsulları-QƏRARLAR AĞACI

Motivasiya mərhələsi hansı hissələrdən ibarətdir ? Motivasiyanın yaradılması yolları

Motivasiya mərhələsi hansı hissələrdən ibarətdir ? Motivasiyanın yaradılması yolları

Peşə seçiminə dair tədbirlər keçirilir

Peşə seçiminə dair tədbirlər keçirilir

Motivasiya nədir? - KURİKULUM

Motivasiya nədir? - KURİKULUM

Qəbul imtahanının sualları SATILIB? – Şok iddiaya CAVAB: “Kimdir o müəllim?”

Qəbul imtahanının sualları SATILIB? – Şok iddiaya CAVAB: “Kimdir o müəllim?”

İbtidai siniflərdə oxu vərdişlərinin yaradılması - SİNİFDƏNXARİC OXU şagirdlərə nə verir ?

İbtidai siniflərdə oxu vərdişlərinin yaradılması - SİNİFDƏNXARİC OXU şagirdlərə nə verir ?

Məlumatla təmin etmə qaydaları ,  Təşkilati dəstəkləmənin qaydaları

Məlumatla təmin etmə qaydaları , Təşkilati dəstəkləmənin qaydaları

Şagirdlərdə kitaba marağı, mütaliə vərdişlərini necə formalaşdıraq?

Şagirdlərdə kitaba marağı, mütaliə vərdişlərini necə formalaşdıraq?

Rus dili müəllimləri diqqət!Seminar təşkil olunacaq

Rus dili müəllimləri diqqət!Seminar təşkil olunacaq

Fəal-interaktiv təlim

Fəal-interaktiv təlim

Şagirdlərin yaradıcı təfəkkür və tədqiqatçılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi

Şagirdlərin yaradıcı təfəkkür və tədqiqatçılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları.  VARİANT 2

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 2

Fəal/interaktiv təlimin 4 mexanizmi

Fəal/interaktiv təlimin 4 mexanizmi

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 4

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 4

Şagirdlərdə məntiqi təfəkkürün inkişafı - MƏNTİQ

Şagirdlərdə məntiqi təfəkkürün inkişafı - MƏNTİQ

“Orta məktəblərdə din heç vaxt tədris olunmayacaq” – AÇIQLAMA

“Orta məktəblərdə din heç vaxt tədris olunmayacaq” – AÇIQLAMA

Qənirə Paşayeva Təhsil nazirliyinə əsəbləşdi: " Dəhşətə bax! Onlara deməyə söz tapmıram..."

Qənirə Paşayeva Təhsil nazirliyinə əsəbləşdi: " Dəhşətə bax! Onlara deməyə söz tapmıram..."