Xəbərlər / Müəllim / Valideyn
03 sentyabr 2022
205

Uşaqların bunları bilməsi vacibdir : Valideynlərə kömək


 Ümumi inkişaf


Hesab olunur ki, 6 yaşlı uşaqlar aşağıdakı bilik və vərdişlərə malik olmalıdır:


•öz adını, soyadını, valideynlərinin adlarını, onların harada işləmələrini, ev ünvanı və telefon nömrəsini bilməlidir;


•hansı ölkədə (şəhərdə) yaşadığını bilməli, ona tanış olan digər ölkə adlarını söyləməyi bacarmalıdır;


•ən geniş yayılmış bitki, heyvan, həşarat adlarını bilməli, heyvan, quşları və balıqlar bir-birindən fərqləndirməli, ev heyvanlardan seçməli, ağacları kollardan, meyvələri tərəvəz və giləmeyvələrdən seçməyi bacarmalıdır;


•vaxtdan baş çıxarmalı, günün saatlarını, ilin vaxtını, onların ardıcıllığını, ildə neçə ay olmasını, ayda neçə gün olmasını, gündə neçə saat olmasını, həftənin günlərini bilməlidir;


•təbiət və hava hadisələri barədə məlumata malik olmalıdır;


•əsas rəngləri bilməlidir;


•"sağ-sol” anlayışını bilməlidir;


•idmanın populyar növlərini, ən geniş yayılmış peşələrin adlarını, əsas yol hərəkəti qaydaları və yol nişanlarını bilməlidir;


•məşhur yazıçı və şairlərin adlarını söyləməyi bilməlidir;


•bayramları bilməlidir;


•nə ilə məşğul olmağı sevdiyi barədə danışmağı bacarmalıdır;


•ən əsası isə "məktəbə niyə gedir” sualına cavab verməyi bacarmalıdır.


İntelektual inkişaf


Uşaqlar:


•2 oxşar şəkildə 10-15 fərqi tapmalı;


•sadə mənzərəni dəqiqliklə köçürməli;


•yaddaşına görə şəkil təsvir etməli;


•5-6 sözdən ibarət cümləni yadda saxlamaq və onu təkrarlamalı;


•qrafiki imla yazmalı ( "bir çərçivə yuxarıda” , "iki çərçivə aşağıda”, ”iki çərçivə solda”, "iki çərçivə sağda”);


•şeiri əzbərdən söyləməli, nağıl danışmalı;


•şəklə görə hekayə tərtib etməlidir.


Riyaziyyatın əsasları


Birinci sinifə qəbul üçün uşaqların bunları bilməsi vacibdir:


•1-dən 10-a qədər ( və əksinə ) saymağı bacarmalı, bəzi rəqəmlərin buraxıldığı saysırasını bərpa etməli;


•onluq hüdudunda hesablama əməliyyatları aparmalı, əşyaların sayını "bir”, ”iki” dəfə artırıb-azaltmağı bacarmalı;


•"çox-az-orta” anlayışını bilməli;


•sadə hesab tapşırıqlarını həll etməli;


•əşyanı iki-üç-dörd bərabər hissəyə bölməyi bacarmalıdır.


Oxu

Uşaqlar:

•hərfləri səslərdən, saitləri samitlərdən seçməyi;


•lazım olan hərfi sözün əvvəlində, ortasında və sonunda tapmağı;


•verilmiş hərfə görə söz tapmağı;


•sözləri hecalara bölməyi;


•4-5 sözdən ibarət cümləni oxumağı bacarmalı və oxunulan sözü başa düşməlidir.


Yazı vərdişləri

Məktəbdə dərsin uğurlu başlanması üçün vacibdir;


•qələm və karandaşı əldə düzgün tutmağı;


•düz, qırıq, dalğalı, sınıq xətləri düzgün çəkməyi;

•karandaşı vərəqdən ayırmadan şəklin konturları üzərində sona qədər hərəkət etdirməyi;

•nöqtə və çərçivəyə görə şəkil çəkməyi bacarmalı, simmetrik fiqurun çatışmayan hissəsinin rəsmini tamamlamağı;

•həndəsi fiqurun nümunəsini köçrməyi;

•rəsmin ştrixlənməsini davam etdirməyi;


•rəsmləri konturdan çıxmamaq şərtilə səliqəli rəngləməyi bacarmalıdır.


Müsahibə necə keçir?


Müsahibə, bir qayda olaraq, məktəbin tədris hissə müdiri, ibtidai məktəb müəllimləri, loqoped və psixoloqun iştirakı ilə keçir. Xarici dil təmayüllü məktəblərdə isə xarici dil müəllimi də müsahibədə iştirak edə bilər. Müsahibə valideynlərin iştirakı ilə 15-20 dəqiqə çəkir. Müsahibə gedişində yuxarıdakı məcburi biliklər siyahısından olan suallardan istifadə oluna bilər. Uşağa verilən suallardan biri hökmən "Sən niyə məktəbə gedirsən?" olmalıdır. Məktəbə qəbul zamanı, ilk növbədə, uşağın yaşadığı ərazi, rayon əsas götürülür.


Öz uşaqlarının birinci sinfə hazırlıq olmasına (yazmaq, saymaq və əlbəttə ki, oxumaq) nail olmaq üçün bəzi valideynlər az qüvvə sərf etmirlər. Lakin həyat göstərir ki, uşaqların məktəb həyatına uğurlu adaptasiya olunmaları üçün bunlar başlıca şərtlər deyil. Ən əsas kriteriya uşağın məktəbin ilk gündən qoyduğu tələbləri (dərsdə oturmaq, müəllimə qulaq asmaq, tapşırıqları həll etmək) qəbul etməyə, öz davranışlarına nəzarət edə və məktəbin qaydalarına tabe olmağa hazır olmasıdır. Bütün sonuncu sadalananlar uşaqların məktəbə hazırlığının əsas kriteriyalarıdır.Загрузка...
loading...

Həmçinin oxuyun:
İlk dəfə məkəbə gedəcək uşaq nələri bilməlidir?

İlk dəfə məkəbə gedəcək uşaq nələri bilməlidir?

Ümumtəhsil məktəbləri üçün İnformatika və Həyat bilgisi fənni üzrə  təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IV siniflər)(STANDARTLAR)

Ümumtəhsil məktəbləri üçün İnformatika və Həyat bilgisi fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IV siniflər)(STANDARTLAR)

Ümumtəhsil məktəbləri üçün Təsviri incəsənət və Texnologiya fənni üzrə  üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IV siniflər) (STANDARTLAR)

Ümumtəhsil məktəbləri üçün Təsviri incəsənət və Texnologiya fənni üzrə üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IV siniflər) (STANDARTLAR)

Təhsil müəssisələrinin tikintisinə dair vahid normalar -1.Məktəbəqədər təhsil müəssisələri

Təhsil müəssisələrinin tikintisinə dair vahid normalar -1.Məktəbəqədər təhsil müəssisələri

Ümumtəhsil məktəbləri üçün Riyaziyyat fənni üzrə   üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IV siniflər) (STANDARTLAR)

Ümumtəhsil məktəbləri üçün Riyaziyyat fənni üzrə üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IV siniflər) (STANDARTLAR)

Məktəb idarəediciləri OXUYUN !!! - Ümumtəhsil məktəblərində dərs cədvəlinin tərtibinə verilən tələblər

Məktəb idarəediciləri OXUYUN !!! - Ümumtəhsil məktəblərində dərs cədvəlinin tərtibinə verilən tələblər

Ümumtəhsil məktəblərində dərs cədvəlinin tərtibinə verilən tələblər

Ümumtəhsil məktəblərində dərs cədvəlinin tərtibinə verilən tələblər

Uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

QƏRAR   № 103  "Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)"nın təsdiq edilməsi haqqında

QƏRAR № 103 "Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)"nın təsdiq edilməsi haqqında

KİŞİNİN HƏYAT YOLDAŞINDA BƏYƏNDİYİ 98 KEYFİYYƏT

KİŞİNİN HƏYAT YOLDAŞINDA BƏYƏNDİYİ 98 KEYFİYYƏT

Prezident İlham Əliyev ADA Universitetində keçirilən "Cənubi Qafqaza yeni baxış: münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq" adlı beynəlxalq konfransda iştirak edib

Prezident İlham Əliyev ADA Universitetində keçirilən "Cənubi Qafqaza yeni baxış: münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq" adlı beynəlxalq konfransda iştirak edib

Uşaqların xüsusiyyətləri

Uşaqların xüsusiyyətləri

Beynəlxalq qiymətləndirmə təcrübəsi -SƏVİYYƏLƏR

Beynəlxalq qiymətləndirmə təcrübəsi -SƏVİYYƏLƏR

İbtidai sinifdə maraqlı dərslər

İbtidai sinifdə maraqlı dərslər

3-4 yaşlı uşaqların məktəbi

3-4 yaşlı uşaqların məktəbi

Kimyadan sinifdənkənar iş üçün maraqlı suallar (cavabları ilə ) IX sinif üçün

Kimyadan sinifdənkənar iş üçün maraqlı suallar (cavabları ilə ) IX sinif üçün

Bacarıqlı rəhbər-uğurlu məktəb formulu(Beynəlxaq təcrübədən faydalanaraq)

Bacarıqlı rəhbər-uğurlu məktəb formulu(Beynəlxaq təcrübədən faydalanaraq)

2020-2021-ci tədris ili üçün ümumi təhsil müəssisələrinin I sinfinə şagird qəbulunun elektron sistem vasitəsilə həyata keçirilməsinə dair     SUAL-CAVAB

2020-2021-ci tədris ili üçün ümumi təhsil müəssisələrinin I sinfinə şagird qəbulunun elektron sistem vasitəsilə həyata keçirilməsinə dair SUAL-CAVAB

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL SİSTEMİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ KONSEPSİYASI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL SİSTEMİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ KONSEPSİYASI

Məktəb direktorları üçün müsahibə sualları

Məktəb direktorları üçün müsahibə sualları

Metodbirləşmələr

Metodbirləşmələr

2020-2021-ci dərs ili üçün I sinfə şagird qəbulu ilə bağlı suallar və onların cavabları

2020-2021-ci dərs ili üçün I sinfə şagird qəbulu ilə bağlı suallar və onların cavabları

Müəllim psixologiyası -  fəaliyyətdə stimullaşdırmanın rolu

Müəllim psixologiyası - fəaliyyətdə stimullaşdırmanın rolu

Ümumi təhsil pilləsində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin  nümunələri və onların verilməsi  QAYDASI

Ümumi təhsil pilləsində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi QAYDASI