AzTehsil.com


H/N sənədlər / Direktor
10 yanvar 2017
9 934


Məktəb direktoru olmaq istəyənlər üçün - Azərbaycan Respublikası Təhsil Qanunu ilə bağlı qəbul edilmiş normativ sənədlərin SİYAHISIMəktəb direktoru olmaq istəyənlər üçün - Azərbaycan Respublikası Təhsil Qanunu ilə bağlı qəbul edilmiş normativ sənədlərin SİYAHISI

 


1.” Azərbaycan Respublikası Təhsil Qanunu” (07.10.1992 – ci il)

2."Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəbinin nümunəvi Əsasnaməsi” (TN, 23.02.1994 – cü il tarixli 117№ li əmri)

3."Məktəb sənədlərinin aparılması və saxlanması haqqında təlimat” (TN, 25.03.1994 – cü il tarixli 187№ li əmri)

4."Ümumtəhsil və internat məktəbinin nümunəvi Əsasnaməsi” (Nazirlər kabineti, 05.05.1994 – cü il tarixli 172№ li qərarı)

5."Ümumtəhsil məktəbi şurası haqqında Əsasnamə” (TN, 20.04.1444 –cü il tarixli 242№ li əmri)

6."Ümumtəhsil məktəbinin pedaqoji şurası haqqında Əsasnaməsi” (TN, 20.04.1994 – cü il tarixli əmri)

7."Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəblərinin işçiləri üçün daxili əmək intizamı qaydaları” (TN, 02.05.1994 – cü il tarixli 272№ li əmri)

8."Azərbaycan Respublikasının təhsil müəssisələrində dövlət rəmzlərinin öyrənilməsi, tətbiqi və təbliğatı haqqında” (TN, 16.02.1994 – cü il tarixli 92№ li sərəncamı)

9."Şagirdlər üçün qaydalar” (TN, 22.04.1994 – cü il tarixli 252№ li əmri)

10."Ümumtəhsil məktəblərində maraq üzrə kursların təşkilinə dair təminatı məktub” (TN, 16.05.1994 – cü il tarixli 48-14-1636 № li əmri)

11."Ümumtəhsil məktəblərində və internat tipli təlim-tərbiyə müəssisələrində pedaqoji kadrların işə qəbul edilməsi qaydaları” (TN, 23.08.1994 – cü il tarixli 521№ li əmri)

12."Ümumtəhsil məktəbi şagirdlərinin sinifdən-sinfə keçirilmə və buraxılış imtahanlarından azad edilməsi qaydası haqqında təlimat” və "Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin keçid və buraxılış imtahanlarında azad edilməsinə əsas verən xəstəliklərin siyahısı” (TN, 13.04.1994 – cü il tarixli 231/91№ li əmri)

13."Ümumtəhsil məktəbinin valideyn komitəsi barədə Əsasnamə” (TN, 24.02.1994 – cü il tarixli 240№ li əmri)

14."Rayon (şəhər) təhsil şöbəsi şurası haqqında təlimat” (TN, 13.09.1995 –ci il tarixli 362№ li əmri)

15."Ümumtəhsil və internat tipli tədris müəssisələrinin kadrlarla təminatı problemləri barədə” (TN, 28.10.1996 – cı il tarixli 541№ li əmri)

16."Dövlət rəmzlərinə riayət edilməsinə dair” (TN, 10.06.1996 – cı il tarixli 46-14-1425/16№ li məktub)

17."Azərbaycan respublikası Konstitutsiyasının ümumtəhsil məktəblərində öyrənilməsi haqqında” (TN, 29.02.1996 – cı il tarixli 86№ li əmri)

18."Məktəb sənədlərinin aparılmasına dair” (TN, 09.09.2004 – cü il tarixli 46-03-46-13/16№ li,19.12.1996 – cı il tarixli 46-14-3608/16№ li məktubları)

19."Ümumtəhsil məktəblərində imtahanlar, şagirdlərin sinifən-sinfə keçirilməsi və buraxılışı haqqında təlimat” (TN, 07.02.1997 –ci il tarixli 90№ li əmri)

20."Pedaqoji işə qəbul zamanı təhsil haqqında sənədlərə qoyulan tələblər barədə” (TN, 08.06.1998 – ci il tarixli 378№ li sərəncam)

21.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  "Dövlət Hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətləri üzrə kargüzarlığın aparılması qaydalarının təsdiq edilməsi barədə fərman” (29.12.1998 – ci il tarixli 52№ li fərman)

22."Uşaq Birliyi Təşkilatı Rəhbərləri Məktəbinin fəaliyyəti barədə” (TN, 19.07.1999 – cu il tarixli 597№ li əmri )

23."Ümumtəhsil məktəblərində valideyn və şagirdlərdən pul yığılmasının qadağan edilməsi haqqında” (TN, 04.01.1999 – cu il 02№ li məktub)

24."Təhsil haqqında sənədlərin alınması, saxlanması, doldurulması, verilməsi və uçotu haqqında təlimat” (TN, 09.11.2000 –ci il tarixli 1035№ li əmri)

25."Pedaqoji kadrların ixtisaslarının artırılması prosesinin təkmilləşdirilməsi barədə” (TN, 21.02.2000 – ci il tarixli163№ li əmri)
 

26."Kadr sənədləşmələrinin aparılması işinin tənzimlənməsi barədə” (TN, 25.01.2001 – ci il tarixli 69№ li əmri)

27."Pedaqoji kadrların seçilib yerləşdirilməsində yol verilmiş nöqsanlar barədə” (TN, 10.10.2001 – ci il tarixli 1018№ li əmri)

28."Sənədləşmə işinin tənzimlənməsi barədə” (TN, 12.09.2002 – ci il tarixli 882№ li sərəncamı)

29."Məktəbli kitabçalarının aparılmasına dair” (TN, 06.02.2002 – ci il tarixli 126№ li əmri)

30."Rayon (şəhər) təhsil şöbəsinin metodiki kabineti haqqında əsasnamə” (TN, 01.02.2002 – ci il tarixli 636№ li əmri)

31."Rayon (şəhər) təhsil şöbəsi (idarəsi) haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” (TN, 08.11.2002 – ci il tarixli 636№ li əmri)

32."Ümumtəhsil məktəblərinin pedaqoji kadrlarla təminatı prosesinin tənzimlənməsi barədə” (TN, 14.01.2002 – ci il tarixli 43№ li əmri)

33."Pedaqoji işə qəbul prosesinin tənzimlənməsi barədə” (TN, 14.01.2002 – ci il tarixli 45№ li sərəncam)

34."İstisasartırma təhsilində yeni mexanizmə keçid və müəllimlərin təkmilləşdirilməsi işinin təşkili barədə” (TN, 21.02.2002 – ci il tarixli 164№ li əmri)

35."Ümumtəhsil məktəblərində pedaqoji işə qəbul və müəllimlərin dərs bölgüsü zamanı tədris yükünün tənzimlənməsi barədə” (16.08.2002 – ci il tarixli 46-18-1304/16 № li təlimatı məktub)

36."Məktəblilərin fənn olimpiadaları haqqında qaydalar” (TN, 07.11.2002 – ci il tarixli 104/1№ li əmri)

37."Məktəblilərin fənn olimpiadaları haqqında qaydalar” (TN, 07.11.2002 – ci il tarixli əmri)

38."Respublikanın ümumtəhsil məktəbləri şəbəkəsində pedaqoji kadr məsələlərinin real vəziyyəti, problemlər və prosesin tənzimlənməsi barədə” (TN, 27.06.2002 – ci il tarixli 68№ li əmri)

39."Sağlamlıq imkanları məhdudu şəxslərin peşə - ixtisas təhsil müəssisələrində qəbulu qaydasının təsdiq edilməsi haqqında” (NK, 25.04.200_ - ci il tarixli 72№ li qərarı)

40."Loqopedik xidmət haqqında Əsasnamənin təsfiq edilməsi barədə” (NK, 29.04.2002 – ci il tarixli 73№ li qərarı, TN- 31.05.2002 – ci il tarixli 550№ li əmri)

41."Psixoloji – tibbi – pedaqoji komissiya barədə Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında” (NK, 2002 – ci il tarixli 74№ li əmri, TN – 31.05.2002 – ci il tarixli 551№ li əmri)

42."Evdə təhsil almaq hüququ verən xəstələrin siyahısının və evdə təhsilin təşkili qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” (NK, 10.05.2002 – ci il tarixli 77№ li əmri)

43."Xüsusi təhsil müəssisələri haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” (NK, 10.05.2002 – ci il tarixli 78№ li əmri, TN- 31.05.2002 – ci il tarixli 552№ li əmri)

44."Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin pulsuz xüsusi təhsil almaq qaydasının təsdiq edilməsi haqqında” (29.05.2002 – ci il tarixli 86№ li qərarı, TN – 09.07.2002 – ci il tarixli 744№ li əmri)

45."İnteqrasiya təlimi təhsil müəssisələrində təhsilin təşkili qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” (29.05.2002 – ci il tarixli 87№ li qərarı, TN – 25.06.2002 – ci il tarixli 683№ li əmri)

46."Stasionar şəraitdə təhsilin təşkili qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” (29.05.2002 – ci il tarixli 80№ li qərarı)
47."Reabilitasiya mərkəzi haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” (NK, 29.05.2002 – ci il tarixli 85№ qərarı, TN – 28.06.2002 – ci il tarixli 683№ li əmri)

48."Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təlim-tərbiyə və təhsil müəssisələrinin yaradılması, genişləndirilməsi, yenidən təşkili və ləğv edilməsi qaydaları” (NK, 14.05.2003 – cü il tarixli 67№ li qərarı)

49."İqtisadiyyatın əsasları” fənninin tədrisinə dair (TN, 12.09.2003 – cü il tarixli 188№ li əmri)

50."Ümumtəhsil məktəblərinə qəbul və şagirdlərin yerdəyişməsinin tənzimlənməsi barədə təlimat” (12.09.2003 – cü il tarixli 787№ li əmri)

51."Ümumtəhsil məktəblərində fakültətiv üzrə kursların təşkilinə dair təlimatı məktub”  (TN, 16.05.2004 – cü il tarixli  48-14-1636№ li təlimatı məktub)

52."Azərbaycan Respublikasında təhsil menecerlərinin hazırlanması konsepsiyasının tətbiqi barədə” (TN, 11.06.2004 – cü il tarixli 525№ li əmri)

53."Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan Respublikasında "Bilik günü”nün təsis edilməsi və təhsil müəssisələrində iş rejiminin tənzimlənməsi haqqında” 21.08.2004 – cü il fərmanının elan edilməsi haqqında” (TN, 03.09.2004 – cü il tarixli 713№ li əmri)

54. "Gündüz ümumtəhsil məktəbləri bazasındakı axşam sinifləri və qiyabi qruplar haqqında əsasnamə” (TN, 28.07.1993 – cü il tarixli 55№ li əmri, TN – 22.07.2004 – cü il tarixli 674№ li əmri)

55."Təhsil menecerlərinin hazırlanması prosesinin tənzimlənməsi barədə” (TN, 14.07.2004 – cü il tarixli 622№ li əmri)

56."Valideyn – müəllim assosiasiyalarının yaradılması haqqında” (TN, 03.12.2004 – cü il tarixli 46-1563/16№ li məktubu)

57."2004/2005 – ci  dərs ilində Respublikanın aparılması haqqında” (03.03.2005 – ci il tarixli 150№ li əmri)

58."Azərbaycan Respublikasının TN 2004/2005 – ci dərs ilində Respublikasının ümumtəhsil məktəblərində sinifdən-sinfə keçirmə və buraxılış imtahanlarının aparılması haqqında 03.03.2005 – ci il tarixli 150№ li əmrində və imtahanlara dair təlimatda dəyişiklik edilməsi barədə” (TN, 27.04.2005 – ci il tarixli 277№ li əmri)

59."Ümumtəhsil məktəblərində beşgünlük tədris həftəsinə keçirilməsi barədə” (TN, 03.08.2005 – ci il tarixli 611№ li əmri)

60."Seçmə siniflərdə xarici dili fənninin tədrisində sinfin yarımqruplara bölünməsi” (TN, 09.11.2005 – ci il tarixli 46-14-5685/16№ li məktubu)

61."Həyat bilgisinin tədrisinə dair” (TN, 28.09.2005 – ci il tarixli 46-22-4822/16№ li məktubu)

62."2005/2006 – cı dərs ili üçün ümumtəhsil məktəblərinin tədris planlarının təsdiqi haqqında” (TN, 22.07.2005 – ci il tarixli 590№ li əmri)
63."Azərbaycan Respublikasınən təhsil sistemində psixoloji xidmət haqqında əsasnamə”

64."Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin (xüsusi təhsil) haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” (NK, 05.06.2006 – cı il tarixli icra mexanizminin təmin etmək məqsədi ilə 8№ li qərarı)

65."İmtahanların keçirilməsi və qiymətləndirmə məsələləri ilə bağlı” (TN, 08.12.2005 – ci il tarixli 46-06-6212/16 № li məktubu)

66."Azərbaycan Respublikasının ümum təhsil Konsepsiyası” (Milli Kurrikulumu) (NK, 30.10.2006 – ci il tarixli 233№ li )

67."Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası” (NK, 13.01.2009 – cu il tarixli 9№ li )

68."2007/2008 – ci dərs ilində respublikada ümumi təhsil müəssisələrində əsas və orta təhsil üzrə buraxılış imtahanlarının aparılması haqqında” (TN, 08.04.2008 – ci il tarixli 426№ li əmri)

69."Bütün yerli təhsil idarəetmə orqanlarının rəhbərlərinin və Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyində olan ümumi təhsil müəssisələrinin direktorlarına (kadrların işə qəbulu) ”( 27.08.08)Tərtib etdi: BŞTİ – nin aparıcı məsləhətçisi E.MəmmədovЗагрузка...
Həmçinin oxuyun:
07.07.2014.Məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılmasına dair müvəqqəti təlimat

07.07.2014.Məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılmasına dair müvəqqəti təlimat

MƏKTƏB VƏ İDARƏETMƏYƏ AİD ƏDƏBİYYATLARIN SİYAHISI

MƏKTƏB VƏ İDARƏETMƏYƏ AİD ƏDƏBİYYATLARIN SİYAHISI

İşdən çıxarılan müavini direktorun razılığı olmasa ....... ƏMR № 205

İşdən çıxarılan müavini direktorun razılığı olmasa ....... ƏMR № 205

Təlimatda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin əmr

Təlimatda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin əmr

TƏDRİS İLİNİN müddəti ilə bağlı 1140 №-li ƏMR

TƏDRİS İLİNİN müddəti ilə bağlı 1140 №-li ƏMR

SUAL - Direktor məktəbi idarə edərkən nələri bilməlidir ?

SUAL - Direktor məktəbi idarə edərkən nələri bilməlidir ?

Ümumi təhsil müəssisələrində işləyən müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsinin aparılması  QAYDALARI

Ümumi təhsil müəssisələrində işləyən müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsinin aparılması QAYDALARI

Gənc müəllimlər üçün GÜZƏŞTLƏR  Təhsil Nazirinin 455 №-li əmri

Gənc müəllimlər üçün GÜZƏŞTLƏR Təhsil Nazirinin 455 №-li əmri

Ümumi təhsil müəssisələrində və peşə liseylərində müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi, pedaqoji kadrların yerdəyişməsi və işə qəbulu QAYDALARI

Ümumi təhsil müəssisələrində və peşə liseylərində müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi, pedaqoji kadrların yerdəyişməsi və işə qəbulu QAYDALARI

" BİLİK GÜNÜ "nün təsis edilməsi haqqında Prezdentin 114 №-li ƏMR

" BİLİK GÜNÜ "nün təsis edilməsi haqqında Prezdentin 114 №-li ƏMR

“Pedaqoji profilli ixtisaslar üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş və ümumi təhsil müəssisələrində işə başlamış gənc mütəxəssislər üçün əlavə güzəştlər və stimullaşdırıcı tədbirlərin müəyyən edilməsi haqqında

“Pedaqoji profilli ixtisaslar üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş və ümumi təhsil müəssisələrində işə başlamış gənc mütəxəssislər üçün əlavə güzəştlər və stimullaşdırıcı tədbirlərin müəyyən edilməsi haqqında

Ümumi təhsil müəssisələrində işləyən müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsinin aparılması qaydaları

Ümumi təhsil müəssisələrində işləyən müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsinin aparılması qaydaları

Əgər sinifdə 15 nəfər şagird olarsa, həmin sinif bağlanılmalı və ya paralel sinfə birləşdirilməlidirmi ?

Əgər sinifdə 15 nəfər şagird olarsa, həmin sinif bağlanılmalı və ya paralel sinfə birləşdirilməlidirmi ?

Nazirlər Kabineti Məktəb direktorları və direktor müavinlərinin vəzifə maaşları haqqında ƏMR ( 270 )  verdi

Nazirlər Kabineti Məktəb direktorları və direktor müavinlərinin vəzifə maaşları haqqında ƏMR ( 270 ) verdi

ADPU-nun əməkdaşı Aynur Abdullayeva ADPU-nun baza məktəbində təlim keçdi

ADPU-nun əməkdaşı Aynur Abdullayeva ADPU-nun baza məktəbində təlim keçdi

Müəssisələrdə müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi

Müəssisələrdə müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi haqqında müvəqqəti Qaydalar

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi haqqında müvəqqəti Qaydalar

Təhsilin təmayüllər üzrə təşkil olunduğu pilot məktəblər dəqiqləşdi .Nazirin əmri - SİYAHI

Təhsilin təmayüllər üzrə təşkil olunduğu pilot məktəblər dəqiqləşdi .Nazirin əmri - SİYAHI

Xüsusi hallar barədə məlumatların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri

Xüsusi hallar barədə məlumatların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri

İlin məktəbi və Ən yaxşı müəllim müsabiqəsi ləğv edildi

İlin məktəbi və Ən yaxşı müəllim müsabiqəsi ləğv edildi

Psixoloji-tibbi pedaqoji komissiya barədə  Əsasnamə

Psixoloji-tibbi pedaqoji komissiya barədə Əsasnamə

" Elektron Təhsil " müsabiqəsi keçiriləcək- Nazirdən ƏMR

" Elektron Təhsil " müsabiqəsi keçiriləcək- Nazirdən ƏMR

Hazırlıq siniflərinin ödənişi ləğv olunur ?

Hazırlıq siniflərinin ödənişi ləğv olunur ?

Azərbaycan Respublikası ibtidai, əsas, orta ümumtəhsil məktəblərinin, litseylərin və gimnaziyaların rəhbər işçilərinin, inzibati-təsərrüfat, tədris yardımçı və xidmət işçiləri heyətinin nümunəvi ştatları

Azərbaycan Respublikası ibtidai, əsas, orta ümumtəhsil məktəblərinin, litseylərin və gimnaziyaların rəhbər işçilərinin, inzibati-təsərrüfat, tədris yardımçı və xidmət işçiləri heyətinin nümunəvi ştatları