Xəbərlər / Müəllim
30 oktyabr 2023
343


Öyrənmənin növləri


Problem əsaslı öyrənmə şagirdlərə konkret problemləri həll etməyə və ya real dünya problemlərinə cavab axtarmağa çağırır. Bu, şagirdlərə məlumatı daha mənalı kontekstdə öyrənməyə kömək edir.

 Aktiv Öyrənmə: Bu üsul şagirdlərə passiv məlumat almaqdansa, fəal öyrənməyə həvəsləndirir. Şagirdlər problemlərin tanınması, məlumatların toplanması və təhlili, fərziyyələrin yaradılması və nəticələrin qiymətləndirilməsi kimi proseslərdə iştirak edirlər.

 Birgə iş: Problem əsaslı öyrənmə qruplarda işləməyi təşviq edir. Şagirdlər müxtəlif perspektivlərdən gələn komanda üzvləri ilə əməkdaşlıq edərək problemləri həll etməyə çalışırlar.

 Tənqidi Düşüncənin İnkişafı: Bu yanaşma şagirdlərə tənqidi düşünmə bacarıqlarını inkişaf etdirməyə imkan verir. Şagirdlər məlumatları təhlil edərək, fərziyyələr irəli sürərək və nəticələri qiymətləndirərək tənqidi düşünmə bacarıqlarını artırırlar.

 Öyrənmə müstəqilliyi: Problem əsaslı öyrənmə şagirdlərə öz öyrənmə səyahətlərini idarə etmək məsuliyyəti verir. Bu, şagirdləri öyrənməni idarə etməyi öyrənməyə təşviq edir.

 Real Dünya Konteksti: Problem əsaslı öyrənmə şagirdlərə real dünya problemlərinə yanaşmaq imkanı təqdim edir. Bu, şagirdlərə öyrəndikləri bilikləri praktik tətbiqlərlə əlaqələndirməyə kömək edir.

 Multidisiplinar öyrənmə: Problem əsaslı öyrənmə birdən çox fənni əhatə edə bilər. Şagirdlər problemləri həll etmək üçün müxtəlif bilik sahələrini birləşdirərək yaradıcı həllər tapa bilərlər.

 Şagird mərkəzli: Problem əsaslı öyrənmə tələbənin öyrənmə sürətinə və ehtiyaclarına uyğun bir sürətlə irəliləməsinə imkan verir. Bu, hər bir şagirdin unikal öyrənmə təcrübəsinin olmasını təmin edir.

 Problem_əsaslı təlim şagirdlərə ömür boyu öyrənmə bacarıqlarını inkişaf etdirməyə kömək edən effektiv təlim modelidir. O, həmçinin şagirdlərin problem həll etmə, ünsiyyət, əməkdaşlıq və tənqidi düşünmə kimi bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu üsul şagirdləri məlumatları yadda saxlamaqdansa, praktiki şəkildə öyrənməyə təşviq edir






Загрузка...
Həmçinin oxuyun:
Ənənəvi və interaktiv təlim metodlarının müqayisəli təhlili

Ənənəvi və interaktiv təlim metodlarının müqayisəli təhlili

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL SİSTEMİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ KONSEPSİYASI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMTƏHSİL SİSTEMİNDƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ KONSEPSİYASI

Məktəb direktoru necə olmalıdır? - Beynəlxalq təcrübə...

Məktəb direktoru necə olmalıdır? - Beynəlxalq təcrübə...

Məktəb direktoru necə olmalıdır?

Məktəb direktoru necə olmalıdır?

Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası

Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası

Şagirdlərin idraki fəallığı öyrənmənin hərəkətverici qüvvəsini təşkil edir

Şagirdlərin idraki fəallığı öyrənmənin hərəkətverici qüvvəsini təşkil edir

Təhsilvermə (təhsilləndirmə) modelləri. - Beynəlxalq təcrübə

Təhsilvermə (təhsilləndirmə) modelləri. - Beynəlxalq təcrübə

QƏRAR   № 103  "Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)"nın təsdiq edilməsi haqqında

QƏRAR № 103 "Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)"nın təsdiq edilməsi haqqında

Səriştələrin tanınması peşə təhsilinə yanaşmanı dəyişəcək

Səriştələrin tanınması peşə təhsilinə yanaşmanı dəyişəcək

Bakı təhsili: təqvim ilinin təhsil mənzərəsi

Bakı təhsili: təqvim ilinin təhsil mənzərəsi

Təhsilvermə (təhsilləndirmə) modelləri

Təhsilvermə (təhsilləndirmə) modelləri

Beynəlxalq qiymətləndirmə təcrübəsi -SƏVİYYƏLƏR

Beynəlxalq qiymətləndirmə təcrübəsi -SƏVİYYƏLƏR

İlham Əhmədov: "Hər bir ölkənin gələcəyi o ölkə insanlarının alacağı təhsilə bağlıdır"

İlham Əhmədov: "Hər bir ölkənin gələcəyi o ölkə insanlarının alacağı təhsilə bağlıdır"

Pedaqoji Lüğət

Pedaqoji Lüğət

İbtidai sinifdə maraqlı dərslər

İbtidai sinifdə maraqlı dərslər

Fəal təlimin üsulları - Təqdimat, kublaşdırma,Ziqzaq,beyin həmləsi.....

Fəal təlimin üsulları - Təqdimat, kublaşdırma,Ziqzaq,beyin həmləsi.....

Ümumtəhsil məktəbləri üçün Riyaziyyat fənni üzrə   üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IV siniflər) (STANDARTLAR)

Ümumtəhsil məktəbləri üçün Riyaziyyat fənni üzrə üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) (I-IV siniflər) (STANDARTLAR)

Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin Nizamnaməsi

Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin Nizamnaməsi

Fərdi Təlim ,Yanaşma Və Uşaqların Təhsili

Fərdi Təlim ,Yanaşma Və Uşaqların Təhsili

Prezident İlham Əliyev ADA Universitetində keçirilən "Cənubi Qafqaza yeni baxış: münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq" adlı beynəlxalq konfransda iştirak edib

Prezident İlham Əliyev ADA Universitetində keçirilən "Cənubi Qafqaza yeni baxış: münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq" adlı beynəlxalq konfransda iştirak edib

Təhsilin inkişaf strategiyası: nailiyyətlər və əsas hədəflər - Nazir YAZDI

Təhsilin inkişaf strategiyası: nailiyyətlər və əsas hədəflər - Nazir YAZDI

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi necə aparılmalıdır? - CƏDVƏL

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi necə aparılmalıdır? - CƏDVƏL

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi necə aparılır.

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi necə aparılır.

Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası   Qaydaları

Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları