Xəbərlər / Valideyn
12 aprel 2020
1 235

Uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasına atanın təsiri.

Uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasına atanın təsiri.

 

Ailənin uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasına təsirini qiymətləndirmək çətindir. İnsan ən vacib həyat dərsləri öz ailəsində alır.
 
Əhəmiyyətini və zəruriliyini azaltmaq tamamilə ədalətsizlik olardı. Şəxsin inkişafına ailənin təsiri çox böyükdür. Onun taleyi və cəmiyyətdəki rolu atası və anasının uşağına öyrətməsindən asılıdır.   Lazımi bacarıqlar olmadan bir insan müvəffəqiyyətli təşviqata arxalana bilməz, digər yarısı ilə ahəngdar bir münasibət qura bilməyəcəkdir.  Uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasında valideynlərin rolunu nəzərdən keçirin. Ona nə təsir edir? Bir oğul və ya qız böyütmək üçün nələrə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır?
 
Münasibət təcrübəsi

Hər halda, ailədəki uşaq münasibətlər təcrübəsini qazanır. İzolyasiya içində yaşamır, ancaq erkən uşaqlıqdan böyüklərin digər insanlarla necə qarşılıqlı münasibətlərini müşahidə etmək imkanı var və bu təcrübədən öyrənməyə çalışır. Heç bir səy göstərmədən avtomatik piylənir. Özü üçün gözə çarpmayan, ən kiçik insan cəmiyyətdə hökm sürən bütün hisslər və əhval-ruhiyyə dünyasını kəşf edir. Yetkinləri təqlid etmək istəyi, onlar kimi olmağın təbii istəyi ilə diktə olunur. Adətən, oğlan atasının davranışını yaxından izləyir və onu kopyalamağa çalışır. Qız bilmədən ananın davranışlarını təzələyir. Bu cür davranış tamamilə təbiidir və normal inkişafdan danışır.
 
Əlbətdə böyüklər də səhv edirlər. Bəzən uşaqların mənfi dərs aldıqlarını görmürlər. Ailə münasibətlərinin məktəbəqədər təhsilə təsiri xüsusilə böyükdür. Şəxsi inkişaf canlı təsvir nümunəsi olmadan mümkün deyil. Uşaq valideynlərin münasibətlərinin ən xırda təfərrüatlarını da hiss edir, baxmayaraq ki, əksər hallarda onları ucadan söyləmir.  Ata və ana pis bir nümunə göstərməmək üçün son dərəcə diqqətli olmalıdırlar. Çox vaxt valideynlər bu cür səhvlərə yol verirlər, bundan sonra utanırlar. Münasibətlərin təcrübəsi uşaqlıqda qurulur və bir insanla həyat üçün qalır. Ailə dəyərlərinin formalaşmasına valideynlərin təsiri çox böyükdür. Bir qayda olaraq, yetkinlik yaşına çatmayan bir şəxs, valideynlərin davranışlarını, ünsiyyət qaydalarını və s.
 
Özünü inkişaf etdirmək

Ailədə uşağın şəxsiyyətinin formalaşması asan məsələ deyil. Bəzən müəyyən bir nəticə əldə etmək üçün çox səy və səbr etmək lazımdır. Şəxsiyyətin formalaşmasının sosial institutu kimi ailə böyük əhəmiyyətə malikdir. Yalnız ailədə bir insan sonrakı həyat üçün lazım olan bacarıqları inkişaf etdirə bilər. Özünü inkişaf etdirmə bacarıqlarına yiyələnən uşaq, güclü təcrübə və özünütəsdiq etmədən tam inkişaf edir. Valideynlər mənəvi təcrübə edirlərsə və ya sadəcə başqa bir şəkildə özləri üzərində işləyirlərsə, oğul və ya qızın həyatda həqiqətən uğurlu bir insan olmaq şansları var. Şəxsiyyət inkişafı həmişə bir çox amillərin təsiri altında tədricən baş verir.
 
Çətinlikləri aşmaq

Uşağın şəxsiyyətinin inkişafında ailənin rolu son dərəcə dəyərlidir. Rahat hiss etmək üçün əhəmiyyətli maneələri dəf etmək bacarığı çox vacibdir. İnsan bu istiqamətdə nə qədər çox çalışırsa, müşayiət olunan qorxu, şübhə və qeyri-müəyyənliyi aradan qaldırmaq bir o qədər asan olur. Yolda meydana gələn çətinlikləri və maneələri dəf edərək insan mütləq güclənir. Buna nail olmaq üçün əlavə mənbələr tapır. Çətinliklərin öhdəsindən gəlməyi öyrənmək üçün lazımi bacarıqları inkişaf etdirməlisiniz. Bəziləri müstəqil hərəkət etməkdənsə, yaxınlarınızın dəstəyinə müraciət etmək daha asan olur. Ancaq güclü bir şəxsiyyətin formalaşması bir insanın bir çox maneələri aşması lazım olduğu zaman baş verir. Geri çəkilmək üçün bir yer olmadıqda, insan müəyyən bir vaxt qalmaq əvəzinə daha fəal və məhsuldar davranmağa başlayır.

Xarakter

Uşağın xarakterinin tərbiyəsi ailədə də baş verir. Valideynlər övladlarının həm müsbət, həm də mənfi keyfiyyətlərinin formalaşmasına güclü təsir göstərir. Ata və ana uzun illər boyunca bir növ dirijor olmaq üçün bir oğul və ya qız üçün ilham mənbəyi ola biləcək bir nümunə qoydu. Xarakterin bir hissəsi hər bir insan üçün fərdi, ancaq cəmiyyətin söylədiyi bir çox şeydir. Ailənin kiçik kişinin xarakterinə birbaşa təsiri var. Uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasına ailənin təsiri, valideynlərin övladlarına yaxşı şeylər öyrədə bilmədiyi halda da nəzərə alınmır. Belə bir insan, böyüdüyü mühitin bu həqiqəti necə inkar etməyə çalışmasına baxmayaraq, mənfi təsirini yaşayacaqdır. Hətta ixtiyarsız bir insan gələcəkdə ailəsinin təcrübəsini çoxalmağa başlayır. İnsanın xarakteri onun formalaşmasına icazə verildiyi şey olacaqdır.  Şəxsiyyət inkişafı dərin fərdi bir prosesdir. Əvvəlcədən proqnoz vermək mümkün deyil. Kiçik bir uşağa baxaraq bir yetkinin təbiətinin nə olacağını proqnozlaşdırın, bu mümkün deyil. Şəxsiyyətin formalaşmasında ailə tərbiyəsinin rolu olduqca böyükdür. 
 
Sosial bacarıqlar

Ünsiyyət qurma qabiliyyəti həyatda olduqca vacibdir. Bu bacarıq olmadan heç bir qənaətbəxş əlaqələr qurmaq və xoşbəxt olmaq mümkün deyil. Şəxsiyyətin formalaşmasının sosial institutu kimi ailə fərdin hərtərəfli inkişafı üçün şərait yaradır. Şəxs yaxın adamların bu qədər dəstəyinə sahib olmasaydı, sistematik şəkildə irəliləməyə, gələcəyinə inamlı ola bilməzdi.

Sosial bacarıqların əldə edilməsi ailədə də baş verir. Yaxın insanlar tərəfindən əhatə olunur, hər bir uşaq ünsiyyət qurmağı, fərdi münasibətlər qurmağı öyrənir. Ailədə qazanılan sosial bacarıqlar sonradan həyatda lazımlı olacaqdır. Bir ailədə bir uşaqla rəftar edildiyi üçün o, özü ilə əlaqə quracaq və başqaları ilə ünsiyyətdə də eyni olacağını gözləyərdi.

Fərdin ailədəki inkişafı və ictimailəşməsi insanda ciddi iz buraxır. Atası və anası onu necə tərbiyə edirsə, gələcəkdə də yaşayır. Bir şəxs, sözlə valideynlərin həyatına təsirini inkar etsə də, ona daha həssas olur. İnsan ailəsindən nə qədər ayrılmaq istəsə də, bunu edə bilməyəcəkdir. Əksər insanlar qohumlarının vərdişlərini insanların qanı ilə necə kopyaladığını, oxşar vəziyyətləri çoxaldaraq, eyni hadisələr yaratdıqlarını fərq etmirlər. Bir çox insan həyatdan bu və ya digər şəkildə şikayətlənməyə meyllidir. Ancaq hər kəs özünü inkişaf etdirmək üçün güc tapmır.

Öz üzərində işləyin

Bacarıqlarını artıraraq, hər kəs ailədə də öyrənir. Hər iki valideynin davranış qaydalarını mənimsəməyəcək bir fərd təsəvvür etmək mümkün deyil. Uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasına ailənin təsiri əslində çox böyükdür. İnsanların ünsiyyət qurmaq, bir-birlərinə güvənmək, şəxsi münasibətlər qurma qabiliyyətlərini dözmək onların daxili dairələrindəndir.

Özünüz üzərində işləmək güclü və etibarlı münasibətlər qurmağın vacib bir addımdır. Adətən, valideynlər uşaqlarına bu şüurlu şəkildə ya da bilmədən bu bacarıqları onlara ötürürlər. Ailə funksiyaları olduqca çoxdur. Sevgi, etimadın formalaşması bilinçaltı səviyyədə baş verir. İnsan bəzən bu barədə heç düşünmür, sadəcə şıltaqlıq içində yaşayır, daxili gücün rəhbərliyinə tabe olur.
 
Təəssüf ki, indi bütün ailələr hər iki valideynin bir uşaq böyütməsində iştirak etdikləri ilə öyünə bilməzlər. Tez-tez uşağın bir ana tərəfindən böyüdüyü və ata oğlunun və ya qızının baxışı sahəsində belə olmadığı bir vəziyyət yaranır. Ata bəzən oğlu ilə görüşsə də, eyni mənzildə yaşamasa da, natamam bir ailədən danışmaq olar. Bu vəziyyət acınacaqlı və kədərli ola bilməz.

Başqa bir şey, dövrümüzdə bir çox insan bu vəziyyəti problem hesab etmir. Çox vaxt uşaqlar ata qayğısının nə olduğunu yaşamadan, analarının və nənələrinin diqqəti ilə böyüyürlər. Natamam bir ailənin uşağın inkişafına təsiri nədir? Elm adamları bu mövzuda mübahisələr edirlər, fikirləri fikir ayrılıqlarıdadır. Əksər hallarda, ikinci bir valideynin olmaması uşağın psixikasına mənfi təsir göstərir, şəxsi inkişafına təsir göstərir və dünyaya etibarlı münasibət formalaşmasına mane olur. Razılaşmamaq çətindir!
 
Tamamlanmamış bir ailə, hər halda, insanda güclü bir tükənməz iz buraxır. Bir insanda mənfi bir əlamət inkişaf etməsi lazım deyil. Yalnız o, həmişə bir zərər, özünə şübhə, qismən rədd və depresiya hiss edəcəkdir. Uşaq, axırda nə üçün ailəsinin başqalarından fərqləndiyini başa düşmür, çox vaxt özünü başqalarından daha pis hiss etdiyini hiss edir. Belə bir insana dəstək olmalıdır.  Əlbətdə, dövrümüzdə heç kim natamam ailələri təəccübləndirmir, amma yenə də bir mənada kədərli bir mənzərədədirlər. Bir uşağa, xüsusən bir yeniyetməyə niyə yalnız anası ilə yaşadığını izah etmək çox çətindir. Hər halda psixikaya, ətrafdakı gerçəkliyi qavramaq qabiliyyətinə bir növ təsir var. Uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasında ailənin rolu həqiqətən çox böyükdür.
 
Загрузка...
loading...

Həmçinin oxuyun:
Ailədaxili tərbiyə necə olmalı, valideynlər daha çox hansı nüanslara diqqət yetirməlidir?

Ailədaxili tərbiyə necə olmalı, valideynlər daha çox hansı nüanslara diqqət yetirməlidir?

Uşağın tərbiyəsində ailə mühitinin rolu nə qədərdir?

Uşağın tərbiyəsində ailə mühitinin rolu nə qədərdir?

Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına təsir edən amillər    Emin Məmmədxanlı

Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına təsir edən amillər Emin Məmmədxanlı

Qız uşaqları atalarına, oğlan uşaqları analarına gözəl görünmək istəyir- Valideynlərin nəzərinə

Qız uşaqları atalarına, oğlan uşaqları analarına gözəl görünmək istəyir- Valideynlərin nəzərinə

Sosioloq həyacan təbili çaldı: “Azərbaycan ailəsində heç vaxt indiki qədər gərginlik olmayıb”

Sosioloq həyacan təbili çaldı: “Azərbaycan ailəsində heç vaxt indiki qədər gərginlik olmayıb”

Valideyn münasibətləri və uşaqlar üzərindəki təsiri...

Valideyn münasibətləri və uşaqlar üzərindəki təsiri...

Ailə tərbiyəsində əsas vəzifələr  -

Ailə tərbiyəsində əsas vəzifələr -

Ailədə  tərbiyəçi kimdir?

Ailədə tərbiyəçi kimdir?

Ailədaxili münaqişənin uşaqlara dəhşətli təsiri – TEZ-TEZ XƏSTƏLƏNMƏ, ÖZÜNÜTƏCRİD...

Ailədaxili münaqişənin uşaqlara dəhşətli təsiri – TEZ-TEZ XƏSTƏLƏNMƏ, ÖZÜNÜTƏCRİD...

Uşaq ikən aldığımız travmalar şəxsiyyətimizə necə təsir edir? - PSİXOLOQ rəyi

Uşaq ikən aldığımız travmalar şəxsiyyətimizə necə təsir edir? - PSİXOLOQ rəyi

Ailədaxili şiddət məktəb dövründə belə öz mənfi təsirini göstərir.

Ailədaxili şiddət məktəb dövründə belə öz mənfi təsirini göstərir.

Ailənin pedaqoji mühitə təsiri - Uşaqlar valideynlərini model olaraq görürlər

Ailənin pedaqoji mühitə təsiri - Uşaqlar valideynlərini model olaraq görürlər

Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında valideynlərin rolu

Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında valideynlərin rolu

Valideynlər gənc nəslin tərbiyəsində nəyə xüsusi diqqət yetirməlidirlər?

Valideynlər gənc nəslin tərbiyəsində nəyə xüsusi diqqət yetirməlidirlər?

Mənlik Şüuru nədir

Mənlik Şüuru nədir

Uşaqlara dayə seçərkən nələrə diqqət etməli? -PSİXOLOQ RƏYİ

Uşaqlara dayə seçərkən nələrə diqqət etməli? -PSİXOLOQ RƏYİ

Ailənin tərbiyə vəzifələri və imkanları haqqında

Ailənin tərbiyə vəzifələri və imkanları haqqında

Uşaq tərbiyəsində valideynin rolu - SÖZÜ VƏ ƏMƏLİ NÜMUNƏDİR

Uşaq tərbiyəsində valideynin rolu - SÖZÜ VƏ ƏMƏLİ NÜMUNƏDİR

Uşaqlar valideynlərini necə idarə edir?

Uşaqlar valideynlərini necə idarə edir?

Tərbiyədə ailə  yoxsa məktəb? - Mehriban  Məmmədova

Tərbiyədə ailə yoxsa məktəb? - Mehriban Məmmədova

TƏRBİYƏDƏ ATANIN ROLU

TƏRBİYƏDƏ ATANIN ROLU

Oğlan və qız uşaqlarının tərbiyəsində fərq qoyulmalıdırmı? Psixoloqlardan tövsiyələr

Oğlan və qız uşaqlarının tərbiyəsində fərq qoyulmalıdırmı? Psixoloqlardan tövsiyələr

Uşaqlarda  özgüvən problemlərini necə həll etməli ?

Uşaqlarda özgüvən problemlərini necə həll etməli ?

Uşaqları necə tərbiyə etməliyik?

Uşaqları necə tərbiyə etməliyik?