AzTehsil.com


Müəllim
08 iyun 2016
6 192


İdeal pedaqoq təqlid üçün nümunədir,müqayisə üçün etalondur.. İdeal pedaqoq təqlid üçün nümunədir,müqayisə üçün etalondur..İdeal pedaqoq professional pedaqoqa nümunədir. O, ən yüksək səviyyədə formalaşmış vətəndaşlıq,istehsalat və şəxsiyyət funksiyalarının daşıyıcısıdır:
Mütəxəssiz kimi.Pedaqoji nəzəriyyəni və psixologiyanı bilmək Pedaqoji ustalığa yiyələnmək Təlim,təhsil-tərbiyə texnologiyalarına yiyələnmək,İşə məhəbbət ,İnsana inam Pedaqoji qabiliyyətlər ,Ümumi erudisiya  ,Dözümlülük ,Empatiya ,Təmkinlilik ,Qəlbən səxavətli olmaq ,Emosional müvazinətini saxlamaq ,Uşaqları başa düşmək ,Tələbkarlıq ,Nəzakətlilik ,Ədalətlilk, Səmimi,açıq olmaq
İşçi kimi.Məqsəd qoymaq və ona çatmaq bacarığı ,Vaxtı bölüşdürmək bacarığı, İxtisasını yüksəltmək,
Yaradıcılıqla məşğul olmaq ,Hərtərəfli təhsilli olmaq ,Işləməyə həvəs, Vətəni müdafiəyə hazır olmaq,Kollektivdə işləmək bacarığı
,Qətiyyətli olmaq ,Intizamlılıq Məsuliyyətlilik,  Fəallıq ,Öz üzərinə məsuliyyəti götürməyə hazır olmaq
Əmək məhsuldarlığını yüksəltməyə yönəldilmiş fəaliyyət 
İnsan kimi -Yüksək əxlaqi keyfiyyətlər, İctimai həyatda fəal iştirak ,Fəal həyat mövqeyi ,hamıya hər şeydə şəxsi nümunə göstərmək ,Dövlətin qanunlarına hörmət, Milli qürur hissi, Milli məsuliyyət,Vətənpərvərlik,  Işə sədaqət , Möhkəm can sağlığı
Sağlam həyat tərzi  Humanism. Mənəviyyatlılıq, Ünsiyyətə təlabat  , Işi bölüşdürməyi bacarmaq , Öz hərəkətlərinə tənqidi münasibət
İdeal pedaqoq  təqlid üçün nümunədir,   müəllim olmağa hazırlaşanlar   üçün oriyentirdir,  müqayisə üçün etalondur.
Müəllimin pedaqoji ustalığı-Müəllimin ustalığı tədris prosesini təşkil etmək bacarığındadır.Usta müəllim hətta ən əlverişsiz şəraitdə şagirdlərin lazımi tərbiyəlilik, inkişaf və bilik səviyyəsinə nail olur. Əsl müəllim hər hansı  bir suala qeyri standart cavab tapa bilir,şagirdə  xüsusi yanaşmağı bacarırİdeal pedaqoq təqlid üçün nümunədir,müqayisə üçün etalondur..
Pedaqoji dəyərlər haqqında anlayış-Pedaqoji dəyərlər pedaqoji fəaliyyəti nizama salan normalardır. Onlar təhsil sahəsində yaranmış ictimai dünyagörüşü ilə pedaqoqun  fəaliyyəti arasında idraki   iş sistemi kimi çıxış edir.
Humanizm nədir?- Müəllim üçün ən vacib keyfiyyət humanizmdir. Bu yer üzərində ən yüksək dəyər olan insana münasibətdir. Humanist münasibətlər şagirdin şəxsiyyətinə maraqdan, onun vəziyyətinə şərik olmaqdan, fikrinə hörmət etməkdən, tədris fəaliyyətinə yüksək tələbkarlıqdan, şəxsiyyətinin inkişafına qayğı göstərməkdən və s. ibarətbir
Müəllimin dərsə hazırlaşması mərhələləri-
 Proqnozlaşdırma -Gələcəkdə keçiriləcək dərsin müxtəlıf variant-larını qiymətləndir-məyə yönəldilir. Dərsin məqsədi bilik, bacarıq və vərdişləri formalaşdırmaqdır  
Layihələşdirmə-İxtiyari tərtib   olunmuş qısa və konkret sənəddə pedaqoq prosesin idarəolunmasının özü üçün mühüm olan anlarını qeyd edir. Dərsin müvəffəqiyyətlə hazırlanması üçün müəllimin öz fənnini,faktik materialı yaxşı bilməsi olduqca vacibdir
Diaqnostlaşdırma-Şagirdlərin imkanları, Ehtiyacları Meylləri , Maraqları ,Qabiliyyətləri, Öyrənmə səviyyələri ,Materialın xarakteri,  Davranış motivləri , Dərsin strukturu , Fəaliyyət motivləri , Materialın praktiki əhəmiyyəti
İdeal pedaqoq  təqlid üçün nümunədir,   müəllim olmağa hazırlaşanlar   üçün oriyentirdir,  müqayisə üçün etalondur.
Həsənova Sevinc
 


Загрузка...
Həmçinin oxuyun:
Müəllim mühüm peşə keyfiyyətləri - Müəllimin başlıca silahı sözdür.

Müəllim mühüm peşə keyfiyyətləri - Müəllimin başlıca silahı sözdür.

MÜƏLLİMLƏR OXUYUN ! Müəllimin peşə funksiyaları və qabiliyyətləri...

MÜƏLLİMLƏR OXUYUN ! Müəllimin peşə funksiyaları və qabiliyyətləri...

Müəllim pedaqoji fəalliyətlə peşəkarcasına məşğul olan insandır

Müəllim pedaqoji fəalliyətlə peşəkarcasına məşğul olan insandır

Müəllimin pedaqoji ustalığı

Müəllimin pedaqoji ustalığı

Kurikulum - Koqnitiv bacarıqlar nə deməkdir ?

Kurikulum - Koqnitiv bacarıqlar nə deməkdir ?

Müəllimlər oxuyun !Pedaqoji qabiliyyətin yeddi qrupu

Müəllimlər oxuyun !Pedaqoji qabiliyyətin yeddi qrupu

Müəllim və şagird ünsiyyətində peşəkar bilik və bacarıqlar mühüm rol oynayır.

Müəllim və şagird ünsiyyətində peşəkar bilik və bacarıqlar mühüm rol oynayır.

Müəllimin şəxsi keyfiyyətləri , Müəllimin peşə qabiliyyətləri.

Müəllimin şəxsi keyfiyyətləri , Müəllimin peşə qabiliyyətləri.

Müəllim şagirdlərə düşündürücü, maraqlı, həyati əhəmiyyətli suallarla müraciət edərsə ....

Müəllim şagirdlərə düşündürücü, maraqlı, həyati əhəmiyyətli suallarla müraciət edərsə ....

Müasir müəllim necə olmalıdır ?

Müasir müəllim necə olmalıdır ?

Dərsin ümumi quruluşu və mərhələləri - KURİKULUM

Dərsin ümumi quruluşu və mərhələləri - KURİKULUM

Əxlaq tərbiyəsinin mahiyyəti və məzmunu

Əxlaq tərbiyəsinin mahiyyəti və məzmunu

Tərbiyənin metodları

Tərbiyənin metodları

İdarəedicilər Oxuyun !!! Məktəb direktorunun şəxsiyyətinə verilən tələblər...

İdarəedicilər Oxuyun !!! Məktəb direktorunun şəxsiyyətinə verilən tələblər...

Məktəb direktorunun şəxsiyyətinə verilən tələblər ..

Məktəb direktorunun şəxsiyyətinə verilən tələblər ..

Dərsin məqsədi şagirddə koqnitiv bacarıq formalşdırmaqdır- VİDEO

Dərsin məqsədi şagirddə koqnitiv bacarıq formalşdırmaqdır- VİDEO

Pedaqoji İdarəetmədə təhlil..

Pedaqoji İdarəetmədə təhlil..

Müəllim və şagird arasında problemləri aradan qaldırmaq üçün 8 tövsiyyə

Müəllim və şagird arasında problemləri aradan qaldırmaq üçün 8 tövsiyyə

Fiziki tərbiyənin mahiyyəti və məqsədi, Fiziki tərbiyənin vəzifələri, Fiziki tərbiyənin vasitələri

Fiziki tərbiyənin mahiyyəti və məqsədi, Fiziki tərbiyənin vəzifələri, Fiziki tərbiyənin vasitələri

“Oxuyan oxusun, oxumayan özü bilər, mən vəzifəmi yerinə yetirdim” deməkdirmi müəllimlik ?

“Oxuyan oxusun, oxumayan özü bilər, mən vəzifəmi yerinə yetirdim” deməkdirmi müəllimlik ?

Çin, Hindistanda tərbiyə və təhsil

Çin, Hindistanda tərbiyə və təhsil

Müəllimin şagirdlərlə ünsiyyət üslubları.

Müəllimin şagirdlərlə ünsiyyət üslubları.

Pedaqoji fəalliyətin köməyi ilə....

Pedaqoji fəalliyətin köməyi ilə....