AzTehsil.com


Sinif rəhbəri / Direktor
23 may 2016
8 162


Məktəbdə sinif rəhbərlərinin reytinq cədvəlini necə qurmalı ?..Məktəbdə sinif rəhbərlərinin reytinq cədvəlini  necə qurmalı ?..SİNİF RƏHBƏRİNİN FƏALİYYƏTİNİN  QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MEYARLARI SİNİF RƏHBƏRLƏRİNİN REYTİNQ CƏDVƏLİ...  Sinif rəhbərlərinin fəalyyətini Pedaqoji Şuranın illik Fəaliyyət Planına daxil etməklə yarımil və illik nəticələri araşdırmaq, müzakirə etmək olar.Bu zaman məktəb direktoru təşkilat işləri üzrə direktor müavinin birbaşa iştirakı və tədris işləri və təsərrüfat işləri direktor müavinlərinin,psixoloqun köməyi ilə göstərilən meyarlar üzrə məktəbin sinif rəhbərlərinin reytinq cədvəlini hazırlaya bilər.Fərqənən,bacarıqlı sinif rəhbərləri rəğbətləndirilə, işinə laqeyid yanaşan sinif rəhbərləri ilə isə fərdi söhbətlər aparıla bilər.........
...... Şagird yerinə yetirdiyi çalışmasına görə müəllimindən ədalətli qiymətləndirilməsini istədiyi kimi,sinifində vicdanla,əzmlə çalışan sinif rəhbəri də məktəb rəhbərindən   layiqlı qiymətini istəyir. Bu zaman sinif rəhbərinin zəhmətini düzgün qiymətləndirən məktəb rəhbərliyi ,digər sinif rəhbərlərini də   işini daha yaxşı qurmağa mativavasiya etmiş olur.Əksinə-əgər məktəb rəhbərliyi sinif rəhbərinin öz sinifində zəhmətlə çalışdığını görməzsə və ya görməzdən gələrsə bu zaman bəhs etdiyimiz  sinif rəhbəri passivləşər ,gördüyü haqsızlıq onu bu nəcib işindən soyudar,rühdan salar.Buna görə də məktəb idarəediciləri məktəbdə təlim-tərbiyə prosesini öz çiyinlərində daşıyan sinif rəhbərlərinə qarşı həssas davranmalı,onların çətin işində yanlarında olmalı və dayaq olmalıdır...........Загрузка...
Həmçinin oxuyun:
Məktəb rəhbərləri ! Sinif rəhbərinin reytinq cədvəlini necə hazırlamalı ?

Məktəb rəhbərləri ! Sinif rəhbərinin reytinq cədvəlini necə hazırlamalı ?

Məktəb direktoru və sinif rəhbəri

Məktəb direktoru və sinif rəhbəri

Sinif rəhbərləri  oxuyun - Sinif rəhbərinin fəaliyyətinin dövrü qrafiki..

Sinif rəhbərləri oxuyun - Sinif rəhbərinin fəaliyyətinin dövrü qrafiki..

Sinif jurnalının yazılması və sinif jurnalına  nəzarət qaydaları

Sinif jurnalının yazılması və sinif jurnalına nəzarət qaydaları

Məktublar -  Sinif rəhbərinin şagirdlərlə iş prinsiplərindən bir kimi

Məktublar - Sinif rəhbərinin şagirdlərlə iş prinsiplərindən bir kimi

Məktəbdə təşkilatçı müavinin işinin məzmunu (tezislər )

Məktəbdə təşkilatçı müavinin işinin məzmunu (tezislər )

Valideyinlərlə əlaqələrin qurulması  və  möhkəmlənməsinə rəhbərlik

Valideyinlərlə əlaqələrin qurulması və möhkəmlənməsinə rəhbərlik

Sinif rəhbərinin illik fəaliyyət planı ( fayl ) yükləyin

Sinif rəhbərinin illik fəaliyyət planı ( fayl ) yükləyin

Sinif rəhbərləri üçün-Sinif kollektivi ilə işin təşkili

Sinif rəhbərləri üçün-Sinif kollektivi ilə işin təşkili

Sinif rəhbəri ilə şagirdlərin əməkdaşlığının prinsipləri

Sinif rəhbəri ilə şagirdlərin əməkdaşlığının prinsipləri

Sinif rəhbərləri oxuyun ! Sinif valideyin iclaslarının sənədləşdirilməsi

Sinif rəhbərləri oxuyun ! Sinif valideyin iclaslarının sənədləşdirilməsi

Məktəb idarəetməsinə aid 10 maraqlı TEST

Məktəb idarəetməsinə aid 10 maraqlı TEST

Sinif rəhbəri və müəllim əməkdaşlığı

Sinif rəhbəri və müəllim əməkdaşlığı

TƏSƏRRÜFAT İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ

TƏSƏRRÜFAT İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ

SİNİF RƏHBƏRİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ...........

SİNİF RƏHBƏRİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ...........

Sinif rəhbərinin valideyinlərlə apardığı işin məzmun və formaları

Sinif rəhbərinin valideyinlərlə apardığı işin məzmun və formaları

Məktəbi idarəetmə sisteminin strukturunda dörd səviyyəli idarəetmə hansılardır ?

Məktəbi idarəetmə sisteminin strukturunda dörd səviyyəli idarəetmə hansılardır ?

Sinif rəhbərləri üçün anket sorğusu - “Sən və sənin sinifin”

Sinif rəhbərləri üçün anket sorğusu - “Sən və sənin sinifin”

Metodbirləşmələr

Metodbirləşmələr

Ümumtəhsil məktəbində tədris işləri üzrə direktor müavini

Ümumtəhsil məktəbində tədris işləri üzrə direktor müavini

Təhsil islahatı metodik kabinetlərin işinin təkmilləşdirilməsini tələb edir   I I hissə Metodbirləşmələr

Təhsil islahatı metodik kabinetlərin işinin təkmilləşdirilməsini tələb edir I I hissə Metodbirləşmələr

Sinif rəhbəri və sinifdə nizam-intizam qaydaları...

Sinif rəhbəri və sinifdə nizam-intizam qaydaları...

Uşaq Birliyi Rəhbərinin əmək funksiyası

Uşaq Birliyi Rəhbərinin əmək funksiyası

Məktəb idarəediciləri üçün "Özünəinamın qiymətləndirilməsi” testi

Məktəb idarəediciləri üçün "Özünəinamın qiymətləndirilməsi” testi