Xəbərlər, Pedoqojitəcrübə, MÜƏLLİM
28 noyabr 2017
1814

Müəllimin peşəyönümü və özünütəhsil məsələləri - PEDAQOQ PEŞƏKARLIĞI

Daha tez məlumatlanmaq üçün Facebook səhifəmizi bəyən və paylaş


Pedaqoqun şəxsiyyətinin yetkinliyi, yüksək nəticəyönümlülüyü pedaqoji fəaliyyətdə humanistikyönümlüklə və pedaqoji ünsiyyətlə vəhdət təşkil edir.

Pedaqoqun peşəkarlığının qeyd olunan cəhətləri onun peşəkar səriştəsinin növlərinin əsasını təşkil edir. Müəllimin peşəkar səriştəsi onun müəyyən qrup peşəkar tapşırıqları həll etmə qabiliyyətləridir.

A.A.Derkaç göstərir ki, müəllimin pedaqoji fəaliyyətin subyekti kimi formalaşması- bir neçə komponentliyinin əsasını təşkil edir.Bunlara predmetlilik, metodiklik, diaqnostiklik, yenilikçilik, tədqiqatçılıq və s. daxildir.

Müəllimin pedaqoji ünsiyyətin fəaliyyətin subyekti kimi formalaşması onun kommunikativ, perspektiv, idarəetmə komponentliyini özündə əhatə edir.

Qeyd etmek lazimdir ki, pedaqoqun şəxsiyyətinin yetkinliyi onun fərdi-psixoloji komponentliyini qiymətləndirir və bu əsasda nəzərdən keçirir.
 
Psixoloqların qənaətincə, peşəkar pedaqoji kompotentlik peşəkar pedaqoji bilik və bacarıqları, peşəkar pedaqoji mövqeləri (pedaqoqun isə, şagirdlərə, əməkdaşlara özünə münasibəti və s.), şəxsiyyətin peşəkar keyfiyyətlərini və s. özündə kompleks şəkildə əks etdirir ki, bu da müəllim peşəsinə verilən tələbləri yüksəldir.

A.A.Derkaç peşəkar pedaqoji komponentliyin üç tərəfini ayırd edir. Pedaqoqun peşəkarlığının birinci tərəfinə pedaqoji fəaliyyətdə komponentlik-müəllimin əməyinin mahiyyəti haqqında bilikləri, iştirakçıların psixoloji və yaş xüsusiyyətləri, məktəb proqramlarının məzmunu haqqında bilikləri və s. daxildir.

Pedaqoqun peşəkarlığının birinci tərəfinə pedaqoji bacarıqlara malik olmaq, pedaqoji şəraiti öyrənmək və adekvat pedaqoji tapşırıqlar qaymaq bacarığı, təlim materialını seçmək, qruplaşdırmaq və yenilmək bacarığı, şagirdləri öyrənmək (onların hafizəsini, təfəkkürünü, diqqətini və s.) bacarığı, şagirdlərin yaxın inkişaf zonalarını proqnozlaşdırmaq bacarığı, təlim və tərbiyənin subyektlərinin qabiliyyət və imkanlarına uyğun yanaşma tərzinin seçilməsi və s. daxildir.
 
Pedaqoqun peşəkarlığının birinci tərəfinə qeyd olunanlarla yanaşı, aşağıdakılar da aiddir:

1.Təlim metodlarını seçmək və kombinə etmək bacarığı yeni pedaqoji üsulların (texnologiyaların) axtarışı, innovasiya bacarıqları, problem qoyma və tədqiqatçılıq (eksperiment aparma) bacarıqları:
 
2.Peşəkar pedaqoji mövqelər: predmetlik, metodistlik, diaqnostiklik, ustalıq, novatorluq, tədqiqatçılıq və s:
 
3.Şəxsiyyətin vacib peşəkar xüsusiyyətləri: pedaqoji erudisiya və məlumatlılıq:
 
4.Pedaqoji təfəkkür (pedaqoji situasiyaları təhlil etmə və şagirdləri nəzərə almaqla pedaqoji qərar qəbul etmə qabiliyyəti):
 
5.Pedaqoji intuisiya (situasiyasının hər hansı uğurlu təhlili aparılmazdan öncə inkişaf xüsusiyyətlərini əvvəlcədən görülməsi və pedaqoji improvizasiya (pedaqoji həllin və onun həyata keçirilmə üsulunun gözlənilmədən tapılması):
 
6.Pedaqoji müşahidəçilik (zahirən əhəmiyyətsiz görünən əlamətlərə əsasən pedaqoji situasiyanın mahiyyətini anlamaq):
 
7.Pedaqoji optimizm (şagirdlərə optimistik fərziyyə, onun həyata keçmə imkanlarına inamla yaxınlaşmaq):
 
8.Pedaqoji proqnozlaşdırma (şagirdlərin davranışını gələcək inkişafını və yarana biləcək çətinlikləri nəzərə almaq bacarığı) və s.
 
Pedaqoqun peşəkar komponentliyinin digər tərəfi, onun pedaqoji ünsiyyətinin komponentliyinə kommunikativ komponentlik aiddir: Bunlar aşağıdakılardır:
 
1.Ünsiyyətin vəzifə və vasitələri, pedaqoji etika haqqında biliklər:
 
2.Prdaqoji bacarıqlar, geniş tapşırıqlar spektri qoymaq və onları ünsiyyət əsasında qurmaq:
 
3.Ünsiyyətin digər iştirakçılarını, mövqelərini nəzərə almaq bacarığı:
 
4.Təşkilati təsirlərin qiymətləndirici və nizamlayıcı təsirlərlə müqayisədə daha çox istifadə edilməsi bacarığı:
 
5.Ünsiyyətdə demokratik stilin (tərzin) və açıq mövqeyin istifadə edilməsi:
 
6.Əməkdaşların təcrübələrini öyrənmək və qiymətləndirmək bacarığı, pedaqoji əməkdaşlıqda iştirak etmək və s.
 
7.Peşəkar pedaqoji mövqelər: psixoterapevt, aktyor, pedaqoji əməkdaşlığın iştirakçısı və subyekti:
 
8.Şəxsiyyətin peşəkar keyfiyyətləri, pedaqoji empatiya (dərdə şərik olmaq): pedaqoji takt (iştirakçılara təsiri seçərkən uğurlu şəkildə ünsiyyət iştirakçılarının imkanlarını nəzərə almaq): pedaqoji həssaslıq, emosional özünütənzim və s.

DİQQƏT! DİQ və direktor müavinlərinin işə qəbulu müsabiqəsinə əyani və distant hazırlaşmaq istəyənlər Məktəbşünaslıq Kurslarımıza müraciət edə bilər. 0506725911 Zəng və ya votsap yazın.Загрузка...
loading...

Həmçinin oxuyun:
ÜMUMİ TƏHSİL SİSTEMİNDƏ PEDAQOJİ PROSESİN TƏŞKİLİ PRİNSİPLƏRİ

ÜMUMİ TƏHSİL SİSTEMİNDƏ PEDAQOJİ PROSESİN TƏŞKİLİ PRİNSİPLƏRİ

Pedaqoji idarəetmənin predmeti

Pedaqoji idarəetmənin predmeti

Pedaqoji idarəetməyə aid suallar- NƏZƏRİYYƏ

Pedaqoji idarəetməyə aid suallar- NƏZƏRİYYƏ

Pedaqoji idarəetmənin təşkili

Pedaqoji idarəetmənin təşkili

Müəllim üçün pedaqoji əməyin obyekti dərs dediyi şagirdləridir- Pedaqoji ustalıq

Müəllim üçün pedaqoji əməyin obyekti dərs dediyi şagirdləridir- Pedaqoji ustalıq

PEDAQOJİ USTALIQ VƏ PEDAQOJİ FƏALİYYƏT

PEDAQOJİ USTALIQ VƏ PEDAQOJİ FƏALİYYƏT

PEDAQOJİ USTALIĞIN SOSİAL ƏHƏMİYYƏTİ, ƏSAS ELEMENTLƏRİ

PEDAQOJİ USTALIĞIN SOSİAL ƏHƏMİYYƏTİ, ƏSAS ELEMENTLƏRİ

Müəllimlərin yerdəyişməsi və işə qəbulu üçün müsahibə proqramı

Müəllimlərin yerdəyişməsi və işə qəbulu üçün müsahibə proqramı

Pedaqoji psixologiyanın predmeti- Şəxsiyyətin formalaşması mexanizmi...

Pedaqoji psixologiyanın predmeti- Şəxsiyyətin formalaşması mexanizmi...

Pedaqoji ustalıq və pedaqoji fəaliyyət

Pedaqoji ustalıq və pedaqoji fəaliyyət

Pedaqoji ustalığın sosial əhəmiyyəti- ƏSAS ELEMENTLƏRİ

Pedaqoji ustalığın sosial əhəmiyyəti- ƏSAS ELEMENTLƏRİ

Müəllim-şagird münasibətləri. Müəllimin pedoqoji fəaliyyəti, qabiliyyəti və ona verilən tələblər

Müəllim-şagird münasibətləri. Müəllimin pedoqoji fəaliyyəti, qabiliyyəti və ona verilən tələblər

PEDAQOJİ FƏALİYYƏTDƏ KİŞİ VƏ QADIN MÜƏLLİMLƏRİN PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ Müəllimlik haqqında-

PEDAQOJİ FƏALİYYƏTDƏ KİŞİ VƏ QADIN MÜƏLLİMLƏRİN PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ Müəllimlik haqqında-

PEDAQOJİ FƏALİYYƏTDƏ KİŞİ VƏ QADIN MÜƏLLİMLƏRİN PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ-Pedaqoji fəalliyət haqqında

PEDAQOJİ FƏALİYYƏTDƏ KİŞİ VƏ QADIN MÜƏLLİMLƏRİN PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ-Pedaqoji fəalliyət haqqında

Pedaqoji eksperiment.

Pedaqoji eksperiment.

DİREKTOR olmaq istəyənlər üçün yeni müsabiqə başlandı

DİREKTOR olmaq istəyənlər üçün yeni müsabiqə başlandı

İdeal pedaqoq təqlid üçün nümunədir,müqayisə üçün etalondur..

İdeal pedaqoq təqlid üçün nümunədir,müqayisə üçün etalondur..

Pedaqoji fəalliyətin köməyi ilə....

Pedaqoji fəalliyətin köməyi ilə....

MÜƏLLİMLƏR OXUYUN ! Müəllimin peşə funksiyaları və qabiliyyətləri...

MÜƏLLİMLƏR OXUYUN ! Müəllimin peşə funksiyaları və qabiliyyətləri...

Pedaqoji innovasiyaya sadəcə yenilik demək olarmı?

Pedaqoji innovasiyaya sadəcə yenilik demək olarmı?

Müəllim mühüm peşə keyfiyyətləri - Müəllimin başlıca silahı sözdür.

Müəllim mühüm peşə keyfiyyətləri - Müəllimin başlıca silahı sözdür.

Müəllimlər oxuyun !Pedaqoji qabiliyyətin yeddi qrupu

Müəllimlər oxuyun !Pedaqoji qabiliyyətin yeddi qrupu

Müəllim pedaqoji fəalliyətlə peşəkarcasına məşğul olan insandır

Müəllim pedaqoji fəalliyətlə peşəkarcasına məşğul olan insandır

Pedaqoji şura - bir kollektivdə işləyən peşəkarların şurasıdır.

Pedaqoji şura - bir kollektivdə işləyən peşəkarların şurasıdır.