Xəbərlər / Pedaqoji nəşrlər / Direktor / Müəllim
17 noyabr 2017
4 048

Pedaqoji idarəetmənin təşkili

1.Pedaqoji idarəetmədə dövlət siyasəti

 

2.Pedaqoji idarəetmə bir elm kimi

 

3.Pedaqoji idarəetmənin kollegial imkanları

 

4.Pedaqoji idarəetmənin normatıv-hüquqi sənədləri 

 

5.Pedaqoji idarəetmənin prinsipləri

 

6.Pedaqoji idarəetmədə  innovasiyalar

 

7.Pedaqoji idarəetmə mahiyyəti

 

8.Pedaqoji idarəetmənin məzmunu

 

9.Pedaqoji  idarəetmədə proqnozlaşdırma

 

10.Pedaqoji idarəetmədə planlaşdırma

 

11.Pedaqoji idarəetmədə hesabatlılıq

 

12.Pedaqoji idarəetməyə iqtisadi baxış

 

13.Pedaqoji idarəetmənin təşkilli

 

14.Müasir məktəbinin idarəedilməsi

 

15.Pedaqoji idarəetmədə keyfiyyətin indikatorlar

 

16.Ümumtəhsil məktəblərində maliyyənin idarə olunmas

 

17.Ümumtəhsil məktəblərinin idarə olunmasında kargüzarlıq

 

18.Pedaqoji idarəetmənin tətbiqi

 

19.Ümumtəhsil məktəblərinin dövlət-ictimai xarakterli idarə olunması 

 

20.Pedaqoji idarəetmədə müasir nəzarət sistemi

 

21.Məktəblərdə müasir nəzarət sisteminin mahiyyəti

 

22.Daxili nəzarət fəaliyyətinin təşkili sistemi

 

23.Pedaqoji idarəetmədə nəzarətin modernləşdirilməsi 

 

24.Pedaqoji idarəetmədə təminat  aspektləri

 

25.Pedaqoji idarəetmə fəaliyyətinin təskilati strukturu

 

26.Pedaqoji idarəetmə mexanizmləri

 

27.Pedaqoji idarəetmənin kollektivdə psixoloji mühit  formalaşdırması

 

28.Pedaqoji idarəetmənin şaquli idarəetmə üsulu

 

29.Pedaqoji idarəetmənin üfüqi idarəetmə üsulu

 

30.Pedaqoji idarəetmənin seqment, modul, matris modelləri

 
«Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası»nda Pedaqoji idarəetmə          
   
1.Pedaqoji  idarəetmə mexanizmlərinin yaradılması
 
2.Pedaqoji idarəetmənin beynəlxalq təcrübə əsasında   müasirləşdirilməsi
 
3.Pedaqoji  idarəetmə  sistemində tənzimləm
 
4.Təhsil müəssisələrində nəticəyönlü və şəffaf idarəetmə modeli
 
5.Pedaqoji  idarəetmə  təhsilin keyfiyyətinin təminatı kim
 
6. Pedaqoji  idarəetmədə hesabat sistemlərinin yaradılması
 
7.Təhsildə idarəetmənin ictimailəşməsi prosesi 
 
8.Pedaqoji  idarəetmədə nəzarət funksiyalarının müəyyən edilməsi
 
9.Təhsil müəssisələrinin maliyyəsinin idarə olunması 
 
10.Təhsilin  idarə olunmasında informasiya sistemi
 
11.Pedaqoji idarəetmədə keyfiyyət və fəaliyyət göstəriciləri sistemi
 
12.Təhsil  sistemində  idarəetmə funksiyaların  həyata kecirilməsi 
 
13.Təhsilin idarə olunmasında  səlahiyyət və məsuliyyət dairələri
 
14.Pedaqoji idarəetmənin beynəlxalq təcrubəyə uyğun təkmilləşdirilməsi
 
15.Təhsil pillələri və səviyyələrinin beynəlxalq təcrubəyə uyğunlaşdırılması
 
16.12 illik umumi təhsil sisteminə kecid mexanizminin idarə olunması
 
17.Tam orta təhsil səviyyəsində  muəssisələrin istiqamətləri və fəaliyyətinin təşkili
 
18.Təhsil muəssisələrinin infrastrukturuna aid standart və qaydalar
 
19.Beynəlxalq təcrubə əsasında təhsil muəssisələrinin akkreditasiya qaydaları 
 
20.Təhsildə keyfiyyətin yaxşılaşdırılması üçün stimullaşdırm
 
21.Təhsil sistemində innovativ fəaliyyətdə qrant sisteminin yaradılması və tətbiqi
 
22.Təhsilin idarə olunmasında sağlam rəqabətin  tətbiq edilməsi
 
23.Təhsilin idarə olunmasının məlumat  sistemləri
 
24.Təhsil müəssisələrində hesabatvermə modelinin yaradılması
 
25.Təhsilin İdarə olunmasının Məlumat  Sistemləri 
 
26.Hesabatvermə,təhlil və proqnozlaşdırma sisteminin yaradılması 
 
27.Təhsildə məzun koordinasiya-informasiya sistemlərinin yaradılması
 
28.Beynəlxalq təcrubəyə əsaslanan qiymətləndirmə mexanizmlərinin  yaradılması
 
29.Təhsildə dovlət-biznes partnyorluğu sisteminin huquqi bazasının yaradılması
 
30.Təhsildə dövlət-ictimai xarakterli  idarəetmə sisteminin formalaşdırılması
 
Şükür Qəribov,İlhamə Əsədova
resim


Загрузка...
loading...

Həmçinin oxuyun:
Pedaqoji idarəetmənin kollegial imkanları

Pedaqoji idarəetmənin kollegial imkanları

Müasir təhsil sistemlərinin xüsusiyyətləri

Müasir təhsil sistemlərinin xüsusiyyətləri

Ümumi təhsilin idarə olunmasının dövlət standartları

Ümumi təhsilin idarə olunmasının dövlət standartları

"Nəyə görə "tənzimləmə" funksiyası yox "rəhbərlik" və "nəzarət" funksiyası?"

"Nəyə görə "tənzimləmə" funksiyası yox "rəhbərlik" və "nəzarət" funksiyası?"

İDARƏETMƏNİN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ- İdarəetmənin təşkili

İDARƏETMƏNİN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ- İdarəetmənin təşkili

ADU-da yeni fakültə yaradıldı

ADU-da yeni fakültə yaradıldı

PEDAQOJİ SİSTEMDƏ İDARƏETMƏNİN MAHİYYƏTİ VƏ ƏSAS PRİNSİPLƏRİ

PEDAQOJİ SİSTEMDƏ İDARƏETMƏNİN MAHİYYƏTİ VƏ ƏSAS PRİNSİPLƏRİ

MƏKTƏBDƏ İDARƏETMƏ  İdarəetmənin mahiyyəti

MƏKTƏBDƏ İDARƏETMƏ İdarəetmənin mahiyyəti

Ümumtəhsil məktəbinin idarə olunması - Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsindən

Ümumtəhsil məktəbinin idarə olunması - Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsindən

Orta ümumtəhsil məktəbində İDARƏRTMƏNİN QURULUŞU

Orta ümumtəhsil məktəbində İDARƏRTMƏNİN QURULUŞU

Pedaqoji İdarəetmədə təhlil..

Pedaqoji İdarəetmədə təhlil..

Təhsil Nazirliyi müsabiqə elan edir

Təhsil Nazirliyi müsabiqə elan edir

Yeni mexanizm ali təhsil müəssisələrində cavabdehliklə yanaşı, hesabatlılığın artmasına zəmin yaradacaq

Yeni mexanizm ali təhsil müəssisələrində cavabdehliklə yanaşı, hesabatlılığın artmasına zəmin yaradacaq

Ümumtəhsil məktəbində tədris işləri üzrə direktor müavini

Ümumtəhsil məktəbində tədris işləri üzrə direktor müavini

Pedaqoji innovasiyaya sadəcə yenilik demək olarmı?

Pedaqoji innovasiyaya sadəcə yenilik demək olarmı?

İdarəetmənin təşkilati strukturu

İdarəetmənin təşkilati strukturu

Məktəbi idarəetmə sisteminin strukturunda dörd səviyyəli idarəetmə hansılardır ?

Məktəbi idarəetmə sisteminin strukturunda dörd səviyyəli idarəetmə hansılardır ?

“Təhsildə keyfiyyət ili” çərçivəsində pedaqoji mühazirələr təşkil ediləcək

“Təhsildə keyfiyyət ili” çərçivəsində pedaqoji mühazirələr təşkil ediləcək

2017-2018-ci dərs ili “Ümumi təhsildə keyfiyyət ili” elan edilib

2017-2018-ci dərs ili “Ümumi təhsildə keyfiyyət ili” elan edilib

Məktəbdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direkror müavinin əmək funksiyası

Məktəbdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direkror müavinin əmək funksiyası

.Məktəbin idarə olunmasında etibarlılıq, inam, məsuliyyətlilik ön plana çəkilməli..

.Məktəbin idarə olunmasında etibarlılıq, inam, məsuliyyətlilik ön plana çəkilməli..

MƏKTƏB VƏ İDARƏETMƏYƏ AİD ƏDƏBİYYATLARIN SİYAHISI

MƏKTƏB VƏ İDARƏETMƏYƏ AİD ƏDƏBİYYATLARIN SİYAHISI

Məktəbdaxili idarəetmənin  pedaqoji təhlilin  əsas növləri

Məktəbdaxili idarəetmənin pedaqoji təhlilin əsas növləri

“İstənilən statusda universitetlərə dövlət dəstəyi zəruridir…”

“İstənilən statusda universitetlərə dövlət dəstəyi zəruridir…”