Xəbərlər, Pedaqoji nəşrlər
17 noyabr 2017

Pedaqoji idarəetməyə aid suallar- NƏZƏRİYYƏ

Pedaqoji idarəetməyə aid suallar- NƏZƏRİYYƏ

1.Pedaqoji idarəetmə fikirlərinin təkamülü 

 

2.Pedaqoji idarəetmə elminin formalaşması

 

3.Azərbaycanda pedaqoji idarəetmə məktəbləri

 

4.Müasir idarəetmənin əsas funksiyaları

 

5.Qlaballaşan dünyada müasir pedaqoji idarəetmə nəzəriyyələri

 

6.Strateji pedaqoji idarəetmə nəzəriyyələri

 

7.Müasir pedaqoji  idarəetmə modelləri  

 

8.Pedaqoji idarəetmədə keyfiyyətin yüksəldilməsi

 

9.Pedaqojiİdarəetmə prosesi və onun həyata keçirilməsi texnologiyasi

 

10.Pedaqoji idarəetmənin predmeti

 

11.Pedaqoji idarəetmənin metodları

 

12.Pedaqoji idarəetməyə qoyulan tələblər 

 

13.Pedaqoji idarəetmənin məqsədləri

 

14.Pedaqoji idarəetmənin tipləri

 

15.Pedaqoji idarəetmə sisteminin əmələgəlmə səbəblər

 

16.Pedaqoji idarəetmədə klassik və müasir  yanasma sistemlərinin fərqi

 

17.Pedaqoji idarəetmənin motivasiyanın rolu

 

18.Pedaqoji idarəetməyə təsir edən xarici  və daxili amillər

 

19.Pedaqoji idarəetmədə  ixtisaslaşdırilma və məsuliyyət bölgüsü

 

20.Pedaqoji idarəetmədə fərdilik və kollegiallıq

 

21.Pedaqoji idarəetmədə nəzarət

 

22.Pedaqoji idarəetmədə qərar qəbuletmə prosesi 

 

23.Pedaqoji idarəetmədə kommunikasiya prosesi

 

24.Pedaqoji idarəetmədə məlumat mübadiləsi

 

25.Pedaqoji idarəetmədə planlaşdırılma nəzəriyyəsi

 

26.Pedaqoji idarəetmə nəzəriyyəsində texniki sistemlər

 

27.Pedaqoji idarəetmə nəzəriyyəsində bioloji sistemlər

 

28.Pedaqoji idarəetmə nəzəriyyəsində sosial sistemlər

 

29.Pedaqoji idarəetmə nəzəriyyəsinin əsasları

 

30.Pedaqoji idarəetmədə alqoritm sistemi  

 

Şükür Qəribov,İlhamə Əsədova


Загрузка...
loading...

Həmçinin oxuyun:
İdarəetmə bir elmdir- Bəs, Azərbaycanda?

İdarəetmə bir elmdir- Bəs, Azərbaycanda?

Pedaqoji idarəetmənin təşkili

Pedaqoji idarəetmənin təşkili

Müasir təhsil sistemlərinin xüsusiyyətləri

Müasir təhsil sistemlərinin xüsusiyyətləri

Pedaqoji idarəetmənin kollegial imkanları

Pedaqoji idarəetmənin kollegial imkanları

Pedaqoji psixologiyanın predmeti- Şəxsiyyətin formalaşması mexanizmi...

Pedaqoji psixologiyanın predmeti- Şəxsiyyətin formalaşması mexanizmi...

Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin pedaqoji heyəti üçün təlim keçirilib

Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin pedaqoji heyəti üçün təlim keçirilib

ADU-da yeni fakültə yaradıldı

ADU-da yeni fakültə yaradıldı

Ümumi təhsilin idarə olunmasının dövlət standartları

Ümumi təhsilin idarə olunmasının dövlət standartları

Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin pedaqoji heyətinin qiymətləndirilməsi keçiriləcək

Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin pedaqoji heyətinin qiymətləndirilməsi keçiriləcək

Fizika və texnologiya fakültəsində pedaqoji təcrübənin başlanmasına həsr edilmiş konfrans keçirilib

Fizika və texnologiya fakültəsində pedaqoji təcrübənin başlanmasına həsr edilmiş konfrans keçirilib

Məktəbdaxili idarəetmənin  pedaqoji təhlilin  əsas növləri

Məktəbdaxili idarəetmənin pedaqoji təhlilin əsas növləri

PEDAQOJİ SİSTEMDƏ İDARƏETMƏNİN MAHİYYƏTİ VƏ ƏSAS PRİNSİPLƏRİ

PEDAQOJİ SİSTEMDƏ İDARƏETMƏNİN MAHİYYƏTİ VƏ ƏSAS PRİNSİPLƏRİ

Orta ümumtəhsil məktəbində İDARƏRTMƏNİN QURULUŞU

Orta ümumtəhsil məktəbində İDARƏRTMƏNİN QURULUŞU

İDARƏETMƏNİN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ- İdarəetmənin təşkili

İDARƏETMƏNİN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ- İdarəetmənin təşkili

MƏKTƏBDƏ İDARƏETMƏ  İdarəetmənin mahiyyəti

MƏKTƏBDƏ İDARƏETMƏ İdarəetmənin mahiyyəti

PEDAQOJİ FƏALİYYƏTDƏ KİŞİ VƏ  QADIN MÜƏLLİMLƏRİN PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ-Pedaqoji fəalliyət haqqında

PEDAQOJİ FƏALİYYƏTDƏ KİŞİ VƏ QADIN MÜƏLLİMLƏRİN PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ-Pedaqoji fəalliyət haqqında

İdarəetmə qərarlarının hazırlanması,qəbul edilməsi,həyata keçirlənməsi qaydaları...

İdarəetmə qərarlarının hazırlanması,qəbul edilməsi,həyata keçirlənməsi qaydaları...

Pedaqoji  fəalliyətin köməyi ilə....

Pedaqoji fəalliyətin köməyi ilə....

Pedaqoji İdarəetmədə təhlil..

Pedaqoji İdarəetmədə təhlil..

Direktor olmaq istəyənlər üçün !!! İDARƏETMƏ QƏRARLARININ MAHİYYƏTİ VƏ TƏSNİFATI...

Direktor olmaq istəyənlər üçün !!! İDARƏETMƏ QƏRARLARININ MAHİYYƏTİ VƏ TƏSNİFATI...

Pedaqoji innovasiyaya sadəcə yenilik demək olarmı?

Pedaqoji innovasiyaya sadəcə yenilik demək olarmı?

İdarəetmədə qərarların qəbul edilməsi metodları

İdarəetmədə qərarların qəbul edilməsi metodları

Pedaqoji şura - bir kollektivdə işləyən peşəkarların şurasıdır.

Pedaqoji şura - bir kollektivdə işləyən peşəkarların şurasıdır.

Məktəbi idarəetmə sisteminin strukturunda dörd səviyyəli idarəetmə hansılardır ?

Məktəbi idarəetmə sisteminin strukturunda dörd səviyyəli idarəetmə hansılardır ?