Xəbərlər / Yazarlar / Ekspert
21 sentyabr 2020

Gənc nəslin görkəmli şəxsiyyətlərin pedaqoji irsini öyrənmələrinə böyük ehtiyac var...

 

Uşaqlar naminə həyatını qurban verən, pedaqogikaya aid kitabları dünya şöhrəti qazanan Yanuş Korçakın keşməkeşli həyat yolu və pedaqoji irsi ilə çoxdan tanış idim.

"Yetimlər evinin” 192 şagirdi Treblinka "ölüm düşərgəsinə” göndərilərkən uşaqlar vaqonlara mindirilən zaman alman zabitlərindən biri ona həyatının bağışlandığı barədə kağız təqdim etdiyi halda belə, Yanuş Korçak onları tək buraxmır, uşaqlarla birgə qaz kamerasına daxil olur. Ölümə gedən yolda iki ən kiçik uşağın əlindən tutan pedaqoq heç nədən xəbəri olmayan körpələrə nağıl danışır...

Yanuş Korçak nədən birdən yadıma düşdü? Bir neçə gün bundan qabaq köhnənin dostu Böyükağa Mikayıllı "Dahi pedaqoqlar” silsiləsindən Yanuş Korçak adlı növbəti kitabını mənə təqdim edəndən sonra, nəhayət vaxt tapıb, həmin kitabı vərəqləyərkən düşüncələrim bir daha təzələndi. Sadəcə özümə borc bildim ki, belə bir kitabı ərsəyə gətirdiyi üçün bir daha Böyükağa müəllimə təşəkkürümü bildirim və ona tövsiyə edim ki, bu istiqamətdə fəaliyyətini bundan sonra da davam etdirsin.

Təhsilimiz klassik pedaqogikadan bir növ ayrı düşüb, desəm bəlkə də mənimlə razılaşanlar da az olmaz.

Bir çox hətta ali pedaqoji təhsilli gənclərimiz hələ də bilmirlər ki, bu günki təhsil Sokrat, Aristotel, Platon, Seneka kimi antik filosofların, Makarenko, Komenski, Uşinski, Suxomlinski, Pestalotsi kimi nəhəng pedaqoqların, Hovard Qardner, Maykl Oukşot, Con Gudled, Martin Haydeqqer, Xuan Orteqa, Con Dyui, Lüdviq Vitgenşteyn, Yurqen Habermass kimi post modernistlər, filosof və pedaqoqların çiyinləri üzərində inkişaf edib.

"Balıqlar suya, ağaclar meşəyə, otlar çəmənliyə toplaşdığı kimi, uşaqlar da məktəbə toplaşmalıdır” və yaxud "Yüksək əqli imkanlara və bacarıqlara malik uşaqlar var, lakin onların dəcəlliyi və inadkarlığı üzündən hamı onları inkar edir, yararsız hesab edir. Bu uşaqlara düzgün yanaşmanı tapıb tərbiyə etsək, onlar dahi olaraq böyüyərlər”, "Mümkün olan hər şeyi duyğularla qavramağa təqdim etmək, yəni görünəni – görmə duyğusuna, səsi – eşitmə duyğusuna, iyi – iybilmə duyğusuna, dadı olanı – dad duyğusuna, toxunula biləni – lamisə duyğusuna təqdim etmək qoy müəllimlər üçün qızıl qayda olsun” deyirdi  Çex pedaqoqu, humanist, ictimai xadim, pedaqogika elminin banisi Yan Amos Komenski.

Bu məşhur çex pedaqoqun hesabına müasir uşaqlar parta arxasında əyləşir, qiymət alır və ev tapşırıqlarını yerinə yetirirlər. Yan Amos Komenski sinif - dərs sisteminin banisi hesab olunur. Üç əsr bundan qabaq Komenski anlayıb ki, məktəbin və təhsil sisteminin yaradılması gələcək nəsilləri humanizm ruhunda yetişdirməyə kömək edəcək. Təhsil aləmində Yan Komenski individual tədrisi, sinif-dərs tədrisi sisteminə dəyişib. Komenski təhsilin keyfiyyəti naminə müəyyən olunmuş planın və müvafiq təşkilatın olması haqqında nəzəriyyə irəli sürüb. O, uşaqların 6 yaşından təhsilə cəlb olunmasını və həmçinin müntəzəm şəkildə təhsil müəssisəsinə getməyini, şagirdlərin bilik səviyyəsinin ölçülməsi tədbirlərinin həyata keçirilməsini təkid edib. Gənc nəsil bunları niyə bilməməlidir ki...?

Digər dahi pedaqoqlardan da belə ibratəmiz faktlar barədə kifayət qədər nümunələr gətirmək olar. Əbəs yerə deyil ki, Artur Şopenhauer "Ağlım mənə deyil, dünyaya aiddir” – deyirdi...

Böyükağa müəllimə "Dünyanın təhsil mənzərəsi”nə pəncərə açmaq və dahi pedaqoqları gənc nəslə tanıtmaq istiqmətindəki fəaliyyətində yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
 
Nadir İsrafilov


Загрузка...
loading...

Həmçinin oxuyun:
Uşaqlar və onların tərbiyyəsi haqqında deyilmiş hikmətli sözlər, aforizmlər.

Uşaqlar və onların tərbiyyəsi haqqında deyilmiş hikmətli sözlər, aforizmlər.

Uşaqlar və onların tərbiyyəsi haqqında deyilmiş hikmətli sözlər, aforizmlər.

Uşaqlar və onların tərbiyyəsi haqqında deyilmiş hikmətli sözlər, aforizmlər.

Uşaqlar  haqqında deyilmiş hikmətli sözlər.

Uşaqlar haqqında deyilmiş hikmətli sözlər.

Təhsil ekspertinin “Yeni təhsil, tərbiyə və elm antologiyası” kitabı çapdan çıxıb

Təhsil ekspertinin “Yeni təhsil, tərbiyə və elm antologiyası” kitabı çapdan çıxıb

TƏRBİYƏDƏ 10 QIZIL QAYDA

TƏRBİYƏDƏ 10 QIZIL QAYDA

“İlk növbədə dəyişməyə ehtiyacı olan üçlük bunlardır"—Nadir İsrafilov yazır

“İlk növbədə dəyişməyə ehtiyacı olan üçlük bunlardır"—Nadir İsrafilov yazır

Uşaqlar haqqında bilmədiyiniz ƏN MARAQLI FAKTLAR

Uşaqlar haqqında bilmədiyiniz ƏN MARAQLI FAKTLAR

"Biliksiz müəllim susuz bulağa, işıqsız lampaya bənzəyir" - Y.A.Komenski

"Biliksiz müəllim susuz bulağa, işıqsız lampaya bənzəyir" - Y.A.Komenski

Təhsilin əsas vəzifəsi anlamın mükəmməlləşməsinə kömək etməkdir-Nadir Israfilov

Təhsilin əsas vəzifəsi anlamın mükəmməlləşməsinə kömək etməkdir-Nadir Israfilov

Müəllim pedaqoji prosesdə əsas simadır

Müəllim pedaqoji prosesdə əsas simadır

Müəllimin şəxsi keyfiyyətləri bunlardir

Müəllimin şəxsi keyfiyyətləri bunlardir

Dahi yetişdirməyin yolu tapıldı: sən demə, o uşaqlar 10 qat...

Dahi yetişdirməyin yolu tapıldı: sən demə, o uşaqlar 10 qat...

Etiraf etməliyik ki, müasir dövrümüzdə tərbiyə məsələləri öz əvvəlki mahiyyətini, dəyərini və aktuallığını hələ tam itirməsə də, itirməyə meyillidir.

Etiraf etməliyik ki, müasir dövrümüzdə tərbiyə məsələləri öz əvvəlki mahiyyətini, dəyərini və aktuallığını hələ tam itirməsə də, itirməyə meyillidir.

Klassik pedaqoji irsə və müasir tendensiyalara nə dərəcədə yiyələnmişik?

Klassik pedaqoji irsə və müasir tendensiyalara nə dərəcədə yiyələnmişik?

Müəllim kimdir? - Vəzifədir, şərəfli olduğu qədər də...

Müəllim kimdir? - Vəzifədir, şərəfli olduğu qədər də...

Böyüklərin uşaqlardan öyrənəcəkləri

Böyüklərin uşaqlardan öyrənəcəkləri

Ömrü boyunca nəsil-nəsil vətəndaşlar yetişdirən Azərbaycan müəllimi

Ömrü boyunca nəsil-nəsil vətəndaşlar yetişdirən Azərbaycan müəllimi

Dərslərə necə hazırlaşmalı?

Dərslərə necə hazırlaşmalı?

Ulu öndər Heydər Əliyev təhsil və elm haqqında

Ulu öndər Heydər Əliyev təhsil və elm haqqında

Həkim Ədalət Abdullayev: Məktəblərin açılmasına tələsmək lazım deyil

Həkim Ədalət Abdullayev: Məktəblərin açılmasına tələsmək lazım deyil

Müəllimin şəxsi keyfiyyətləri , Müəllimin peşə qabiliyyətləri.

Müəllimin şəxsi keyfiyyətləri , Müəllimin peşə qabiliyyətləri.

Uşaq tərbiyəsində 15 qızıl qayda

Uşaq tərbiyəsində 15 qızıl qayda

Çətin uşaqlar və onlarla aparılan işin əsasları

Çətin uşaqlar və onlarla aparılan işin əsasları

Müəllim kimdir ?

Müəllim kimdir ?