AzTehsil.com


Müəllim
17 may 2016
15 153


Fiziki tərbiyəFiziki tərbiyəFiziki tərbiyə:
      Fiziki tərbiyə insanın sağlamlığını möhkəmlədən, şəxsiyyətin fiziki cəhətdən inkişaf etdirən sahədir.
        Fiziki tərbiyə əqli inkişafa kömək edir. Sağlamlıq səmərəli zehni fəaliyyətin vacib şərtidir: o, insanın fikir qüvvəsini artırır, yorğunluğu götürür, iş qabiliyyətini bərpa edir. Fiziki tərbiyə insanı əməyə və vətən müdafiəsinə hazırlayır. O, estetik tərbiyə ilə də sıx bağlıdır.
        Fiziki tərbiyə üzrə sinifdənxaric işlər uşaqları bədən tərbiyəsi və idmana cəlb etməyə imkan olur. Sinifdənxaric fiziki tərbiyə tədbirlərinə idman dərnəkləri, oyun və əyləncələr, idman yarışları, və s. daxildir. Uşaqlar fiziki tərbiyə ilə asudə vaxtlarında məşğul olmağa başlayırlar.
       Загрузка...