PEDOQOJİ ŞURANIN İLLİK FƏALİYYƏT PLANI ( lahiyə )


Daha tez məlumatlanmaq üçün Facebook səhifəmizi bəyən və paylaş
                           

 PEDOQOJİ ŞURANIN İLLİK FƏALİYYƏT PLANI    ( lahiyə )

 

  
                    I Pedaqoji şura-                                                       sentyabr
 

 

1.2014-2015-cü tədris ilinnin yekunları və yeni tədris ilində pedaqoji kollektivin qarşısında duran vəzifələr   Məruzəçi-- direktor
2.2015-2016-ci tədris ili üçün məktəbin "Fəaliyyət Planı”nın müzakirəsi və təsdiqiMəruzəç- direktor
3.Müəllimlərin dərs yükü,sinif rəhbərlərinin ,tədris kafedralarının müdirlərinin,kabinet rəhbərlərinin və dərnək rəhbərlərinin təyin edilməsi,Məruzəçilər TTİ üzrə  müavin
 
4.Daxili nizam-inzam qaydalarının  və tədbir planını müzakirəsi Məruzəçi Təşkilatçı müavin
5.Buraxılış imtahanlarının    nəticələrinin müzakirəsi  Məruzəçi –TTİ üzrə müavin
6.Qəbul imtahanlarının nəticələri MəruzəçTTİüzrə  müavin
7 . Sinif otaqlarının invertarla təminatı   Məruzəçi -Təsərrüfat işləri üzrə müavin
8  Şagirlərin dərsliklərlə təminatı Məruzəçi -kitabxanaçı
9 Sinif valideyin komitələrinin və kordinasiyasının təşkil edilməsinin müzakirə edilməsi Məruzəçi –Təşkilatçı müavin
10.Cari məsələlər
   

                          II Pedaqoji şura                                                noyabr
 

 

1.2015-2016-ci tədris ilinin sentyabr,oktyabr ,noyabr aylarında pedaqoji kollektiv tərəfindən görülən işlərin  müzakirəsiMəruzəçi - direktor
2.İbtidai siniflərdə Ana dilinin tədrisinin manotorinqinin müzakirəsi Məruzəçi-TTİ  üzrə müavin
3.Zəif oxuyan və xüsusi istedada malik şagirdlərlə işin təşkilinin vəziyyəti   
Məruzəçi-TTİ üzrə   müavin
4.Məktəb rəhbərliyi tərəfindən keçirilmiş ayrı-ayrı fənlər üzrə diaqonistik qiymətləndirmələrin nəticələrinin müzakirəsiMəruzəçi -TTİ üzrə müavin
5 .Sinif valideyin komitələrinin fəaliyyətinin manitorinqinin nəticələriMəruzəçi-Təşkilatçı müavin
6. X siniflərdə seçmə fənlərin tədrisinin manitorinqinin müzakirəsi Məruzəçi-TTİ üzrə müavin
7.Təbiət kafedrasını işinin manitorinqinin müzakirəsi  kafedra müdiri( və ya metodbirləşmə rəhbərləri )
8.2015-2016-ci tədris ilinin sentyabr,oktyabr,noyabr aylarında müəllim və şagirdlərin nizam intizam qaydalarının  və dərsə davamiyyətinin nəticələrinin müzakirəsiMəruzəçi-Təşkilatçı müavin
9.Keçirilmiş tədbirlərin müzakirəsiMəruzəçi- direktor
10. Məktəb invertarlarının qorunması ilə bağlı görülən işlərin müzakirəsi Məruzəçi-Təsərrüfat işləri üzrə müvin
11.Cari məsələlər


                                       III Pedaqoji şura                                              yanvar
 

 PEDOQOJİ ŞURANIN İLLİK FƏALİYYƏT PLANI    ( lahiyə )

 

1.2015-2016-ci tədris ilinin  I yarımilinin nəticələrinin müzakirəsi Məruzəçi -direktor
2.V-VII siniflərdə Riyaziyyat,İnformatika və Xarici dil fənlərinin tədrisinin manitorinqinin müzakirəsi Məruzəçi –TTİ üzrə müavin
3.VIII-X siniflərdə Ana dili,Azərbaycan tarixi,Konistitusiya və İnsan və cəmiyyət fənlərinin tədrisinin manitorinqinin nəticələriMəruzəçi –TTİ üzrə müavin,Kafedra rəhbəri
4.XI siniflərdə Riyaziyyat,Fizika,Kimya və Biologiya fənlərinin tədrisinin manitorinqinin müzakirəsiMəruzəçi-TTİ üzrə müavin ,Kafedra rəhbərləri
5.Məktəblilərin fənn olimpiyadalarının məktəb və rayon turlarının nəticələrinin müzakirəsi Məruzəçi- direktor
6. I yarımildə müəllim və şagirdlərin işə və dərsə davamiyyətinin nəticələrinin müzakirəsi  Məruzəçi Təşkilatçı müavin
7. Məktəb uzrə psixoloji xidmətin təşkilinin vəziyyətinin müzakirəsi Məruzəçi -psixoloq
 8.Dəqiq elmlər və İKT kafedrasının işinin manitorinqinin nəticələrinin müzakirəsi Məruzəçi- kafedra rəhbəri
 9.Məktəb invertarlarının qorunmasının manitorinqinin nəticələrinin müzakirəsi  Məruzəçi -Təsərrüfat işləri üzrəmüavin
10"Düşüncə” klubunun fəaliyyətinin müzakirəsi  Məruzəçi -UBR
11.Keçirilmiş tədbirlərin müzakirəsiMəruzəçi -direktor
12.Cari məsələr                                       IV Pedaqoji şura                                                mart
 

 

1.2015-2016-ci tədris ilinin yanvar,fevral və mart aylarında pedaqoji kollektev tərəfindən görülən işlərin müzakirəsiMəruzəçi- direktor
2.I-IV siniflərdə Riyaziyyat,İnformatika və Xarici dillərin tədrisinin manitorinqinin müzakirəsi Məruzəçi -TTİ üzrə müavin
3. Məktəb rəhbərliyi tərəfindən ayrı-ayrı fənlər üzrə aparılmış dioqnostik yoxlamaların nəticələrinin müzakirəsiMəruzəçi -direktor
4. XI siniflərdə  Ana dili və Ədəbiyyatı,Azərbaycan tarixi,Xarici dilin tədrisinin manitorinqinin nəticələrinin müzakirəsi    MəruzəçiTTİ üzrə -müavin
5.V-VII siniflərdə Biologiya,Həyat bilgisi,Fizika fənlərinin manitorinqinin nəticələrinin müzakirəsiMəruzəçi-TTİ üzrə müavin, Kafedra rəhbəri
6 .VIII-X siniflərdə Riyaziyyat,İnformatika,Fizika ,Kimya və Məntiq dərslərinin tədrisinin manitorinqinin nəticələrinin müzakirəsi
MəruzəçiTTİ üzrə -müavin ,Kafedra rəhbəri
7.Məktəbdənkənar işlərin təşkilinin müzakirəsiMəruzəçi -Təşkilatçı müavin
 8.Humanitar fənlər kafedrasının işinin manitorinqinin nəticələrinin müzakirəsi   Məruzəçi  –direktor.kafedra rəhbəri
9.Məktəb invertarlarının qorunmasının manitrinqinin nəticələrinin müzakirəsi.Məruzəçi –Təsərrüfat işləri üzrə müavin
10.2014-2015-ci tədris ilinin  yanvar,fevral,mart aylarında müəllim və şagirdlərin nizam intizam qaydalarının  və dərsə davamiyyətinin nəticələrinin müzakirəsi Məruzəçi –Təşkilatçı müavin
 11."Düşüncə” klubunun fəaliyyətinin müzakirəsi Məruzəçi -UBR
 12Cari məsələr
                                       V Pedaqoji şura                                                iyun
 

 

 PEDOQOJİ ŞURANIN İLLİK FƏALİYYƏT PLANI    ( lahiyə )

 

 

1.2015-2016-ci tədris ilinin  II yarımilinin nəticələrinin və illik yekunun,Fəaliyyət planının həyata keçirilməsinin vəziyyətinin müzakirəsiMəruzəçi -direktor
2.I-IV siniflərdə Həyat bilgisi,Texnalogiya,Təsviri İncəsənət ,Müsiqi,Fiziki hazırlıq fənlərinin tədrisinin manitorinqinin müzakirəsi Məruzəçi –TTİ üzrə müavin
3.Məktəb rəhbərliyi tərəfindən ayrı-ayrı fənlər üzrə aparılmış dioqnostik yoxlamaların nəticələrinin müzakirəsi  Məruzəçi -direktor
4.XI siniflərdə  Azərbaycan tarixi,Tarix,İnsan və cəmiyyət.Coğrafiya və İqtasidiyyatın əsasları fənlərinin  tədrisinin manitorinqinin nəticələrinin müzakirəsi    Məruzəçi-TTİ üzrə  müavin
5.V-VII siniflərdə Texnalogiya,Təsviri incəsənət,Müsiqi və Fiziki tərbiyə fənlərinin manitorinqinin nəticələrinin müzakirəsiMəruzəçiTTİ üzrə -müavin.Kafedra rəhbəri
 6.VIII-X siniflərdə Riyaziyyat,İnformatika,Fizika ,Kimya və Məntiq dərslərinin tədrisinin manitorinqinin nəticələrinin müzakirəsiMəruzəçi-TTİ üzrə müavin Kafedra rəhbəri
7. Məktəb üzrə psixoloji xidmətin təşkilinin vəziyyəti Məruzəçi -psixoloq
 8.Texniki fənlər kafedrasının işinin manitorinqinin nəticələrinin müzakirəsi      Məruzəçi-  -kafedra rəhbəri
 9.Məktəb invertarlarının qorunmasının manitrinqinin nəticələrinin müzakirəsi Məruzəçi -Təsərrüfat işləri üzrə müavin
 10.2014-2015-ci tədris ilinin  aprel ,may aylarında eləcə də ilboyu müəllim və şagirdlərin nizam intizam qaydalarının  və dərsə davamiyyətinin nəticələrinin müzakirəsi Məruzəçi –Təşkilatçı müavin
11.I-VIII və X sinif şagirdlərinin sinifdən-sinifə keçirilməsi eləcə də, IX və XI sinifi bitirmiş məzunların buraxılış imtahanlarına buraxılmasının müzakirəsi   Məruzəçi -direktor
 11. Şagir klublarının fəaliyyətinin nəticələrinin müzakirəsiMəruzəçi -UBR
 12Cari məsələlər

   
      VI  Pedaqoji Şura                                                                      iyun

 


 12015-2015-ci tədris ilinə hazırlıqlarla görülmüş işlərin və qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsi Məruzəçi -direktor
 2IX sinifi bitirmiş məzunlara ümumi orta təhsil haqqında şəhadətnamələrin verilməsiMəruzəçi – TTİ üzrə müavin
 3XI sinifi bitirmiş məzunlara tam orta təhsil verilməsi haqqında atesstatların verilməsi Məruzəçi-direktor

loading...

xtehsil


loading...Həmçinin oxuyun:

SİNİF TƏŞKİLAT SAATI VƏ ONUN TƏŞKİLİ YOLLARI

SİNİF TƏŞKİLAT SAATI VƏ ONUN TƏŞKİLİ YOLLARI

Sinif rəhbəri, Təşkilat işləri üzrə dr/müavini
MƏKTƏB DİREKTORU VƏ SİNİF RƏHBƏRİ

MƏKTƏB DİREKTORU VƏ SİNİF RƏHBƏRİ

Sinif rəhbəri, Direktor
Müəllimlər oxuyun ! - FƏNN METODBİRLƏŞMƏLƏRİ

Müəllimlər oxuyun ! - FƏNN METODBİRLƏŞMƏLƏRİ

Pedoqojitəcrübə, MÜƏLLİM
Azərbaycan Dövlət Universiteti yeni tədris ili ərəfəsində

Azərbaycan Dövlət Universiteti yeni tədris ili ərəfəsində

Xəbərlər
Məktəbdə Təşkilatçı müavinin əmək funksiyaları

Məktəbdə Təşkilatçı müavinin əmək funksiyaları

Təşkilat işləri üzrə dr/müavini
TƏDRİS İLİNİN müddəti ilə bağlı 1140 №-li ƏMR

TƏDRİS İLİNİN müddəti ilə bağlı 1140 №-li ƏMR

H/N sənədlər
Təmayül siniflər həftəlik 30 saat dərs keçəcəklər ?

Təmayül siniflər həftəlik 30 saat dərs keçəcəklər ?

Xəbərlər
2016-2017-ci ilin TƏDRİS PLANIna dair qeydlər

2016-2017-ci ilin TƏDRİS PLANIna dair qeydlər

H/N sənədlər
Pedaqoji Şuranın hazırlanması ,keçirilməsi və sənədləşdirilməsi

Pedaqoji Şuranın hazırlanması ,keçirilməsi və sənədləşdirilməsi

H/N sənədlər
Müəssisələrdə müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi

Müəssisələrdə müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi

H/N sənədlər
Sinif valideyin iclaslarını necə təşkil etməli ?..

Sinif valideyin iclaslarını necə təşkil etməli ?..

Sinif rəhbəri
Məktəbdə sinif rəhbərlərinin reytinq cədvəlini necə qurmalı ?..

Məktəbdə sinif rəhbərlərinin reytinq cədvəlini necə qurmalı ?..

Sinif rəhbəri, Direktor
Sinif rəhbərləri oxuyun ! Sinif valideyin iclaslarının sənədləşdirilməsi

Sinif rəhbərləri oxuyun ! Sinif valideyin iclaslarının sənədləşdirilməsi

Sinif rəhbəri
Məktəb rəhbərləri ! Sinif rəhbərinin reytinq cədvəlini necə hazırlamalı ?

Məktəb rəhbərləri ! Sinif rəhbərinin reytinq cədvəlini necə hazırlamalı ?

Sinif rəhbəri
Məktəb direktoru və sinif rəhbəri

Məktəb direktoru və sinif rəhbəri

Sinif rəhbəri, Direktor
Məktəbdə təşkilatçı müavinin işinin məzmunu (tezislər )

Məktəbdə təşkilatçı müavinin işinin məzmunu (tezislər )

Təşkilat işləri üzrə dr/müavini
Ümumtəhsil məktəbində tədris işləri üzrə direktor müavini

Ümumtəhsil məktəbində tədris işləri üzrə direktor müavini

Təlim tərbiyə üzrə dr/müavini
Pedaqoji şura - bir kollektivdə işləyən peşəkarların şurasıdır.

Pedaqoji şura - bir kollektivdə işləyən peşəkarların şurasıdır.

Direktor
Təhsil islahatı metodik kabinetlərin işinin təkmilləşdirilməsini tələb edir   I hissə

Təhsil islahatı metodik kabinetlərin işinin təkmilləşdirilməsini tələb edir I hissə

Pedoqojitəcrübə
Məktəb idarəetməsinə aid 10 maraqlı TEST

Məktəb idarəetməsinə aid 10 maraqlı TEST

test
Sinif rəhbərinin illik tədbirlər planı

Sinif rəhbərinin illik tədbirlər planı

Sinif rəhbəri
Sinif rəhbərləri oxuyun - Sinif rəhbərinin fəaliyyətinin dövrü qrafiki..

Sinif rəhbərləri oxuyun - Sinif rəhbərinin fəaliyyətinin dövrü qrafiki..

Sinif rəhbəri
TƏSƏRRÜFAT İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ

TƏSƏRRÜFAT İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ

Təsarufat işləri üzrə dr/müavini


ILK-10 Aztehsil play market