PEDAQOJİ FƏALİYYƏTDƏ KİŞİ VƏ QADIN MÜƏLLİMLƏRİN PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ-Pedaqoji fəalliyət haqqında


Daha tez məlumatlanmaq üçün Facebook səhifəmizi bəyən və paylaş

PEDAQOJİ FƏALİYYƏTDƏ KİŞİ VƏ QADIN MÜƏLLİMLƏRİN PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ-Pedaqoji fəalliyət haqqında

 

Adətən fəaliyyətdən  danışarkən  insanın  dərk  olunmuş  məqsədi  ilə  tənzim  edilən  daxili ( psixi)  və  xarici ( fiziki ) fəallığı  nəzərdə  tutulur. Fəaliyyətin  köməyi  ilə  insan  öz  tələbatını  ödəməklə  yanaşı, bu  prosesdə onun  formalaşması, inkişafı da  baş  verir. Bu  baxımdan  pedaqoji  fəaliyyət  prosesində  müəllim şəxsiyyəti  formalaşır  və  inkişaf  edir, onun  psixologiyası  bu  fəaliyyəti  həyata  keçirmə  zamanı  təzahür  edir və  dəyişir.

Pedaqoji  fəaliyyət  cəmiyyətin  yaşlı  üzvlərinin  məqsədi gənc  nəsli  tərbiyə  etməkdən  ibarət  olan  fəaliyyətdir. Başqa sözlə  desək, pedaqoji  fəaliyyət  müəllimin  təlim, tərbyə, inkişaf, şagirdlərin  təşkili  zamanı cəmiyyət  tərəfindən  irəli  sürülən  sifarişə  müvafiq  olaraq  məktəblərdə  şəxsiyyətin  keyfiyyətinin   formalaşmasına  yönəlmiş  peşə  fəallığından  ibarətdir.

           Pedaqoji  fəaliyyətin  psixologiyasından  danışarkən  müəllim       əməyinin, müəllimin  cəmiyyət  tərəfindən  irəli  sürülən  məqsədləri və  pedaqoji  fəaliyyət  sistemini  necə qavraması və  həyata  keçirməsi konkret  şəraitdən  asılı  olaraq  öz fəaliyyətinin  vəzifə, forma və metodlarının  aktuallığını  necə dərk  etməsinin  psixoloji  qanunauyğunluqlarını öyrənə  psixoloji  bilik  sahəsini  nəzərdə tutur. Bu  bilik  sahəsi  ümumiyyətlə  fəaliyyətin  psixoloji   qanunauyğunlarına  istinad  edir.

loading...

xtehsil


loading...Həmçinin oxuyun:

Qloballaşma dövründə şagird  şəxsiyyətinin formalaşması və səriştəli müəllim amili

Qloballaşma dövründə şagird şəxsiyyətinin formalaşması və səriştəli müəllim amili

Qabaqcıl təcrübə, MÜƏLLİM
MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 3

MÜƏLLİMLƏRƏ METODİK KÖMƏK. Kurikuluma dair 20 sual və cavabları. VARİANT 3

test, Kurikulum, MÜƏLLİM
Yaş və pedaqoji psixologiya haqqında bilmədiklərimiz OXUYUN !

Yaş və pedaqoji psixologiya haqqında bilmədiklərimiz OXUYUN !

Psixoloq, Valideyn, MÜƏLLİM
Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində çalışan pedaqoji işçilərin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi keçiriləcək.

Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində çalışan pedaqoji işçilərin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi keçiriləcək.

Xəbərlər
MƏKTƏBDƏ PSİXOLOJİ İŞİN TƏŞKİLİ

MƏKTƏBDƏ PSİXOLOJİ İŞİN TƏŞKİLİ

Psixoloq, Direktor
Pedaqoji eksperiment.

Pedaqoji eksperiment.

Pedoqojitəcrübə, MÜƏLLİM
Məktəbdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direkror müavinin əmək funksiyası

Məktəbdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direkror müavinin əmək funksiyası

Təlim tərbiyə üzrə dr/müavini
Tərbiyə prosesinin səciyyəvi xüsusiyyətləri

Tərbiyə prosesinin səciyyəvi xüsusiyyətləri

MÜƏLLİM
ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBİ DİREKTORUNUN əmək funksiyası

ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBİ DİREKTORUNUN əmək funksiyası

Direktor
Ənənəvi təlimin imkanları.

Ənənəvi təlimin imkanları.

Kurikulum
Müəllimin pedaqoji ustalığı

Müəllimin pedaqoji ustalığı

Qabaqcıl təcrübə
Müəllimin şagirdlərlə ünsiyyət üslubları.

Müəllimin şagirdlərlə ünsiyyət üslubları.

MÜƏLLİM
Təhsilin məzmunu

Təhsilin məzmunu

İnnovasiyalar
Pedaqoji fəalliyətin köməyi ilə....

Pedaqoji fəalliyətin köməyi ilə....

MÜƏLLİM
Pedaqoji İdarəetmədə təhlil..

Pedaqoji İdarəetmədə təhlil..

Direktor
Təlim motivləri

Təlim motivləri

MÜƏLLİM
MüəIIimin şagirdlərlə ünsiyyət üslubu,Pedaqoji ünsiyyət haqqında....

MüəIIimin şagirdlərlə ünsiyyət üslubu,Pedaqoji ünsiyyət haqqında....

MÜƏLLİM
Ümumtəhsil məktəbinin idarə olunması - Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsindən

Ümumtəhsil məktəbinin idarə olunması - Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsindən

H/N sənədlər
Dərsin məqsədi şagirddə koqnitiv bacarıq formalşdırmaqdır- VİDEO

Dərsin məqsədi şagirddə koqnitiv bacarıq formalşdırmaqdır- VİDEO

Kurikulum
Təhsildə Psixoloji Xidmət Bölməsi

Təhsildə Psixoloji Xidmət Bölməsi

Psixoloq
Müəllim pedaqoji fəalliyətlə peşəkarcasına məşğul olan insandır

Müəllim pedaqoji fəalliyətlə peşəkarcasına məşğul olan insandır

MÜƏLLİM
Təlim yolu: qavrama → anlama → möhkəmlətmə → tətbiqetmə.

Təlim yolu: qavrama → anlama → möhkəmlətmə → tətbiqetmə.

Pedoqojitəcrübə
Ümumtəhsil məktəbində tədris işləri üzrə direktor müavini

Ümumtəhsil məktəbində tədris işləri üzrə direktor müavini

Təlim tərbiyə üzrə dr/müavini


ILK-10 Aztehsil play market