Xəbərlər / Digər Xəbərlər
27 sentyabr 2017
12 939

Məktəbdə metod birləşmənin işi necə təşkil olmalıdır?

 

Bu suala, əgər : təhsil müəssisəsi hansı təlim-tərbiyə işlərini həll edir, məktəb qarşısında hazırda duran problemlərin hansı güvvələrlə həll etmək planlaşdırılır sualları üzərində ciddi firikləşsək, cavab vermək olar.
Ümumtəhsil məktəbində metodbirləşmə işi sistemli xarakter daşımalıdır. Məlum olduğu kimi, sistem hissələrdlən ibarət olan bir tamdır.
Sistemə sistemaltlıqlar daxildir. Bu halda müxtəlif dərs fənnlərinin metodiki birləşmələrin əsas fəaliyyət istiqamətlərini sistemaltlıqlar adlandırmaq olar. ( ixtisaslaşmanın artırılması, öz-özünə təhsil alma, iş təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi və yayılması üzrə fəaliyyət, təcrübənin ümumiləşdirilməsinin əsas məsələsi- müəllimin nail olduğu metodiki uğurların müəyyən edilməsidir)
Bu sistemin elementləri müəllimlərin kadr tərkibi və peşə hazırlıqları səviyyəsi, dərs fənnləri və hazırkı dövrə tədris strukturun xüsusiyyətləri və məzmunu , məktəb şagirdləri və onların imkan və tələbatları və həmçinin bir çox başqa şeylərdir.
Ümumtəhsil məktəblərində, elementlər arasında əlaqələri və münasibətləri təmin edən , metodiki birləşmənin işi sistemaltlıqların işini və bütövlükdə sistemin inkişafını təmin etməlidir.
Beləliklə, metodiki birləşmənin fəaliyyətinin təşkilinin əsas komponentləri aşağıdakılardır:
kadr tərkibinin xasiyyətnaməsi ;
məktəbin qarşısında hazırkı dövrdə quran məsələlərə və keçən dövr fəaliyyətin təhlilinə istinad edərək,düşünülmüş fəaliyyət planının tərtib edilməsi;
metodiki birləşməyə daxil olan müəllimlərin gücü ilə fəaliyyət planının praktiki reallaşması;
hərtərəfli qarşılıqlı kömək.
Pedaqoji kadrların tərkibinin xasiyyətnaməsinə müəllimin peşə səviyyəsi ilə bağlı, onun təhsili ilə, ixtisaslaşmanın artıırlması ilə, attestasiya ilə, pedaqoji stajla, dərs yükü ilə, elmi dərəcəsi ilə, adı, mükafatları, fərdi təhsil alma işin planı ilə və digər fəaliyyət aspektləri ilə bağlı məsələlər daxildir.
Müəllimlərin peşə keyfiyyətlərin, onların yaradıcı potensialın aşkar edilməsi, metodiki işini savadlı planlaşdırmağa kömək edəcək.
Metodbirləşmənin illik fəaliyyət planı məktəbin tələbatlarına və mühitin tələblərinə uyğun olmalıdır. Qarşıya qoyulan məqsədlər real və əldə edilə bilən olmalıdır. Bununla belə, yadda saxlamaq lazımdır ki, məqsəd- təhsildən gözlənən nəticədir, məsələlər isə- biz bu məqsədlərə necə nail olmaq istədiyimizin və bunun üçün nə etmək lazın olduğunun qısa xülasəsidir.
Metodbirləşmənin illik fəaliyyət planı- məsələ əks etdiyi, rəhbərlərin və icraçıların səylərini birləşdirən, tədbirlərin ardıcıllğını və vütün strukturların işində vərəsəliyi təmin edən, məqsədlərə nail olma proqramıdır.
Metodbirləşmənin illik fəaliyyət planı göstərməlidir ki,kim, nəyi və hansı müddətdə etməlidir.
Metodiki birləşmənin işinin planlaşdırılması bir çox xarici və daxili faktorlardan , bütövlükdə təhsilin müasirləşmə proqramından və konkret olaraq təhsil müəssisəsi qarşısında duran məsələlərin daxil edilməsindən asılıdır.
Metodbirləşmənin fəaliyyət planı metodbirləşmə sədri tərəfindən, RTŞ (ŞTŞ)-in metodiki kabinetlərinin tövsiyyələrini əks etdirən , məktəbin illik fəaliyyət planına uyğun, pedaqoji kollektivin qəbul etdiyi, keçən ilə görə işinin təhlili əsasında müəllimlərin peşəkarlıqlarının inkişafıilə bağlı fərdi planları nəzərə alan, metodiki mövzuya uyğun tərtib edilir.
Metodbirləşmənin illik fəaliyyət planı metodbirləşmənin tədris ilinin ilk iclasında iclasında ( sentyabrın əvvəlində ) araşdırılır, məktəb direktorunun təlim-tərbiyə işləri üzrə müavini ilə razılaşdırılır və məktəb direktoru tərəfindən təsdiq edilir...
"Məktəb işçilərinin əmək funksiyaları ,hüquq və vəzifələri " kitabımdan..
 
 
Elşən Qafarov .Karyera Tədris və Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru. Aztehsil.com saytının rəhbəriЗагрузка...
loading...

Həmçinin oxuyun:
Müəllimlər oxuyun ! - FƏNN METODBİRLƏŞMƏLƏRİ

Müəllimlər oxuyun ! - FƏNN METODBİRLƏŞMƏLƏRİ

Məktəbdə metodiki işə rəhbərlik və nəzarət

Məktəbdə metodiki işə rəhbərlik və nəzarət

Ümumtəhsil məktəbində tədris işləri üzrə direktor müavini

Ümumtəhsil məktəbində tədris işləri üzrə direktor müavini

Tədris işləri üzrə direktor müavininin vəzifə təlimatı

Tədris işləri üzrə direktor müavininin vəzifə təlimatı

Məktəbdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direkror müavinin əmək funksiyası

Məktəbdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direkror müavinin əmək funksiyası

Ümumtəhsil məktəbinin idarə olunması - Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsindən

Ümumtəhsil məktəbinin idarə olunması - Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsindən

Məktəblərdə metodiki işin, psixoloji xidmətin və məktəb kitabxanalarının fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı seminarlar yekunlaşıb

Məktəblərdə metodiki işin, psixoloji xidmətin və məktəb kitabxanalarının fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı seminarlar yekunlaşıb

PEDAQOJI  ŞURA VƏ DİREKTORYANI  MÜŞAVİRƏ VASİTƏSİLƏ  TƏLİM-TƏRBİYƏ İŞLƏRİNƏ  RƏHBƏRLİK

PEDAQOJI ŞURA VƏ DİREKTORYANI MÜŞAVİRƏ VASİTƏSİLƏ TƏLİM-TƏRBİYƏ İŞLƏRİNƏ RƏHBƏRLİK

ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBİ DİREKTORUNUN əmək funksiyası

ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBİ DİREKTORUNUN əmək funksiyası

PEDOQOJİ ŞURANIN İLLİK FƏALİYYƏT PLANI    ( lahiyə )

PEDOQOJİ ŞURANIN İLLİK FƏALİYYƏT PLANI ( lahiyə )

Təhsil islahatı metodik kabinetlərin işinin təkmilləşdirilməsini tələb edir  I I hissə Metodbirləşmələr

Təhsil islahatı metodik kabinetlərin işinin təkmilləşdirilməsini tələb edir I I hissə Metodbirləşmələr

Metodbirləşmələr

Metodbirləşmələr

Təhsil islahatı metodik kabinetlərin işinin təkmilləşdirilməsini tələb edir   I hissə

Təhsil islahatı metodik kabinetlərin işinin təkmilləşdirilməsini tələb edir I hissə

MƏKTƏBDƏ tədris işləri üzrə direktor müavininin işi nədən ibarətdir ?

MƏKTƏBDƏ tədris işləri üzrə direktor müavininin işi nədən ibarətdir ?

RAYON (ŞƏHƏR) TƏHSİL ŞÖBƏSİNİN NƏZDİNDƏKİ METODİKİ KABİNET işçilərinin əmək funksiyası

RAYON (ŞƏHƏR) TƏHSİL ŞÖBƏSİNİN NƏZDİNDƏKİ METODİKİ KABİNET işçilərinin əmək funksiyası

Məktəb direktorunun əmək funsiyaları...

Məktəb direktorunun əmək funsiyaları...

Qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi

Qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi

Təhsilin məzmunu

Təhsilin məzmunu

Orta məktəblərdə Fənn aylıqlarının Əsasnaməsi

Orta məktəblərdə Fənn aylıqlarının Əsasnaməsi

Pedaqoji şura - bir kollektivdə işləyən peşəkarların şurasıdır.

Pedaqoji şura - bir kollektivdə işləyən peşəkarların şurasıdır.

SİNİF RƏHBƏRİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ...........

SİNİF RƏHBƏRİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ...........

Mikayıl Cabbarov yeni əmr imzaladı

Mikayıl Cabbarov yeni əmr imzaladı

Sinif rəhbərinin işinin məzmunu və əsas istiqamətləri

Sinif rəhbərinin işinin məzmunu və əsas istiqamətləri

MƏKTƏBDƏ İDARƏETMƏ İdarəetmənin mahiyyəti

MƏKTƏBDƏ İDARƏETMƏ İdarəetmənin mahiyyəti