Xəbərlər
01 fevral 2017

Azərbaycan Elm Assosiasiyası təsis edilib Böyüt

Azərbaycan Elm Assosiasiyası təsis edilib  Böyüt

 

Qloballaşan müasir dünyada intellektual potensialın artırılması, yeni elmi-texnoloji nailiyyətlərin ətraflı öyrənilərək daha geniş və səmərəli tətbiqi və dünya elminin müasir trendlərinin öyrənilməsi Azərbaycan elminin inkişafı üçün mühüm şərtdir. Məhz bunu nəzərə alaraq, dünyanın öndə gedən universitetlərində ali təhsil almış gənclər tərəfindən ölkəmizdə Azərbaycan Elm Assosiasiyası - ASA (Azerbaijan Science Assosiation) təsis edilib.
 
ASA gənclər arasında elmi fəaliyyətin stimullaşdırılmasına, elmi yaradıcılığın populyarlaşdırılmasına xidmət edəcək bu müstəqil və peşəkar assosiasiyamız milli intellektual potensialın qorunmasına və artırılmasına dəstək verəcək, gənclərin elmi, yaradıcı və innovativ fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsinə çalışacaq.
 
Dünya elmində böyük dəyişikliklərin qeydə alındığı indiki dövrdə gənclərimizin elmə marağını artırmağı, onları müxtəlif sahələrdə elmi tədqiqat işlərinə daha fəal cəlb etməyi zəruri sayırıq. Bu məramla fəaliyyətə başlayan ASA elmi biliklərin və məlumatların müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə Azərbaycan auditoriyasına daha geniş və operativ şəkildə çatdırmağa çalışacaq, elmi jurnal, tematik bülleten, broşur və s. hazırlayıb çap etdirəcək. Bununla yanaşı, ASA ölkəmizdə və xaricdə mövcud olan analoji təşkilatlarla əməkdaşlıq əlaqələri yaradaraq, ortaq layihələr həyata keçirəcək. ASA olaraq ölkəmizdəki gənc intellektualların elmi əməkdaşlığının əhəmiyyətli olduğunu hesab edib, birgə elmi layihələrin işlənib hazırlanmasına, Azərbaycan elminin inkişafında gənclərin rolunun artırılmasına ictimai dəstəyin və dövlət dəstəyinin daha səmərəli şəkildə koordinasiya olunması üçün bütün imkanlardan istifadə ediləcək.
 
ASA-nın www.azescience.org ünvanlı İnternet səhifəsi artıq fəaliyyətdədir. Elmi yaradıcılığa maraq göstərənlər bu internet resursu vasitəsilə ASA-nın üzvləri sırasına daxil ola biləcəklər. İnternet səhifəsində müntəzəm olaraq müxtəlif tipli informatik və tematik bülletenlər və broşurlar da nəşr ediləcəkdir. Bundan başqa, assosiasiyanın Facebook, Twitter və LinkedIn sosial şəbəkələrində də müvafiq hesabları mövcuddur. Assosiasiyanın tərkib hissəsi olan və gündəlik qaydada Azərbaycan və ingilis dillərində elmi məlumatlar yayımlayan Elm Dünyası Facebook səhifəsi isə 2013-cü ildən fəaliyyət göstərməkdədir.
 
ASA özünün ilk böyük layihəsi olacaq Multidissiplinar Elmi Forumu 2017-ci ilin aprelində təşkil edəcək. Forumda dünya elmində baş verən yeniliklərin, əldə olunan nailiyyətlərin, müasir inkişaf meyllərinin xaricdə təhsil almış və nüfuzlu mütəxəssislər tərəfindən auditoriyaya çatdırılacaq və gələcəkdə müxtəlif sahələrdə karyera qurmaq istəyən şagird və tələbələr maraq göstərdikləri sahələrdəki aktual mövzular barədə məlumatlandırılacaq.
 
Elm və təhsil sahəsindəki maraqlı tərəflərin iştirakı ilə müzakirə paneli təşkil olunacaq. Forum çərçivəsində "U Project” poster müsabiqəsi də keçiriləcək.
 
Assosiasiyanın maliyyə imkanları qrantlar, hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən könüllü verilən ianələr, qurumun məqsədlərinə uyğun müxtəlif tədbirlərin təşkilindən əldə edilən gəlirlər, qanunvericilikdə qadağan olunmayan digər mənbələr və ayırmalar hesabına formalaşdırılacaq.
 
Загрузка...
loading...