test
01 oktyabr 2016
7989

COĞRAFIYADAN 25 TEST

Daha tez məlumatlanmaq üçün Facebook səhifəmizi bəyən və paylaş

                                                                     

  COĞRAFIYADAN 25  TEST

 

1.Coğrafi koordinatları 30° şm.e və 40° ş.u olan məntəqə Bakıdan hansı istiqamətdə yerləşir?

A) şimal-şərqdə B) cənub-şərq C) cənub-qərb D) şimal-qərb E) şərq.

2. Dərinlik (intruziv) süxurlardan biri:
A) qranit B) pemza C) Əhəng daşı D) Kvarsit E) Mərmər

3 Denadasion mənşəli düzənlikləri müəyyən edin:

1 Ərəbistam 2 Braziliya 3 Amazon 4. Mesopotamiya 5 Dekan 6 Missisipi
A) 2,4,6 B) 2,3,4 C) 1,3,5 D) 1,2,5 E) 4,5,6

4 Dağın ətəyində atmosfer təzyiqi 729 mm,zirvəsində 534 mmc.s-dir. Zirvədə temperaturun 12,5°c olduğunu bilərək,ətəkdəki temperaturu hesablayın.
A) +18,5°c B) +22,6° c C) +11,7° C D)+33,2° E) +24,2°C

5.Allüvial mənşəli düzənliklri müəyyən edin:
A) Hind-Qanq, Missisipi, Anadolu
B) Turan,Mesopotamiya,Orta Dunay
C) Kür –Araz,Dekan,Amazon.
D) Tibet, Qərbi Sibir, Cənubi Çin,
E) Aşağı Dunay, Orta Sibir,Braziliya.

6 Rütubətlik əmsalı0,3 yağıntı450 mm olarsa,mümkün buxarlanmanı tapın.
A) 850 mm B) 1500 mm C 1350 mm D) 900 mm E )1200 mm

7 Aşağıdakılardan biri subtropik iqlim qurşağının vilayətlərindən deyil:
A) Aralıq dənizi 
B) Subtropik musson, 
C) Kontinental subtropik 
D) Dəniz subtropik 
E) Yağıntıları bərabər paylanan.

8. Ekvator boyunca 270° -lik azimutla 270° hərəkət edən səyyah çıxdığı məntəqəyə hansı azimutla və neçə km məsafə qət etməlidir?
A) 270° və 9990 km
B) 90° və 30051 km
C) 90° və 10017 km
D) 270° və 40076 km
E) 0° və 40076 km.

9.21 martda Günəş 10° ş.u –dakı A məntəqəsindən neçə dəqiqə əvvəl 30° ş.u –dakı məntəqədə çıxmışdır?
A) 50 dəq B) 30 dəq C) 80 dəq D) 5 dəq E) 85 dəq

10. Mülayim işıqlanma cqurşağında yerləşən ölkələri müəyyən edin:
1. Kamerun, 2. Tacikistan, 3. Uruqvay 4. Boliviya 5.Filippin.
A) 4,5 B) 1,3 C) 2,3 D) 2,5 E)1,4

11 Materik və okean tavalarının toqquşmasından yaranan dağ sistemi:
A) Qafqaz B) Himalay C) Alp D) Atlas E) Kordilyer.

12. Temperaturu +20° C , nisbi rütubətliyi 60% olan 1 m3 hava +30° C qızarsa , onun nisbi rütubətliyi neçə faiz olar? ( 1m3 havada + 20° C-də 17 qr, +30° C-də isə 30 qr su saxlaya bilər)?
A) 52% B) 34% C) 47% D) 42% E) 60 %

13 Illik temperatur amplitudasının daha az olduğu ərazi:
A) Qobi səhrası
B) Amazon ovalığı
C) qQrenlandiya
D) Dekan yaylası
E) Kaliforniya yarımadası

14 Hansı obyektin sahəsi daha böyükdür?
A) Avropa qitəsinin
B) Böyük Səhranın
C) Avstraliya materikinin
D) Amazon ovalığının
E) Şimal Buzlu Okeanın

15. Həqiqi sahəsi 1640 km2 olangölün sahəsi xəritə üzərində 4,1 sm2-dir. Xəritənin tərtib olunduğu miqyası tapın:
A) 1: 30 000 000 B) 1: 500 000 C) : 1 000 000 D) 1: 2 000 000 E) 1: 2 500 000

16. Ekvator üzərində 160° ş.u-da yerləşən A məntəqəsində 5 iyul saat 1800 olarsa, bu zaman 150 q.u-da yerləşən B məntəqəsində tarixi və saatı müəyyən edin.
A) 5 iyul 18:30 B) 5 iyul 16: 40 C) 4 iyul 14: 40 D) 5 iyul 14: 40 E) 4 iyul 21: 20

17. Seysmik qurşaqda yerləşən ovalıqlar:
1. Turan 2. La-Plata 3. Kür –Araz, 4. Padan 5. Mesopatamiya.
A) 1,4 B) 2,5 C) 3,4 D) 1,2 E) 3,5

18. Dəniz səviyyəsindən 2500 m yüksəklikdə havanın temperaturu + 15° C olarsa,hansı hündürlükdə və coğrafi enlikdə qar xətti formalaşa bilər?
A) 4500 m mülayim. B) 3500 m tropik C) 5000 m ekvatorial d) 4000 m subtropik E) 5500 subekvatorial.

19. Günəş şüasının maksimum və minimum düşdüyü iqlim qurşaqlarını müəyyən edin.
A) tropik və qütb
B) ekvatorial və qütb 
C) tropik və subarktik
D) ekvatorial və mülayim
E) subekvatorial və subantraktik

20 XII saat qurşağının orta meridianından 25° qərbdə yerləşən məntəqədə saat 15: 00 olarsa Bakıda saat neçə olar?
A) 15: 00 B) 16:00 C) 7:30 D)8:00 E) 7:00

21 Miqyası 1: 2 500 000olan xəritədə eni 2 sm,uzunluğu 4 sm olan düzbucaqlının Yer üzərində həqiqi sahəsi nə qədərdir?

A) 2000 km2 B) 3000 km2 C) 5000 km2 D) 200 km2 E) 6000 km2

22 Yerli vact nəyə deyilir?
A) Eyni meridian üzərindəki vaxta 
B) Saat qurşağının vaxtı 
C) Dövlət üzrə hesablanan vaxta
D) Eyni paralel üzərindəki vaxta 
E) Reqion üzrə hesablanan vaxta.

23 Geosinklinal sahədə yerləşən ərazi:
A) Braziliyayaylası
B) Labrador yarımadası
C) Böyük Suayırıcı silsiləsi
D) Ural dağları
E) Böyük Hövzə

24.Az buxarlanma və zəif səth axımının xas olduğu ərazilər üçün səciyyəvidir:
A) İfrat rütubətlənmə
B) Havanın temperaturunun artması
C) Maqmatik süxurların yaranması
D) Üzvi aşınma
E) Səhralaşma

25. Azərbaycanın siyuasi-inzibati xəritəsinə əsasən müəyyən etmək olar:
A) Bitki örtüyünü
B) Yaşayış məntəqələrinin böyüklüyünü
C) Relyef fprmalarını
D) Yağıntıların illik gedişatını
E) Qrunt sualarının səviyyəsini


DİQQƏT! DİQ və direktor müavinlərinin işə qəbulu müsabiqəsinə əyani və distant hazırlaşmaq istəyənlər Məktəbşünaslıq Kurslarımıza müraciət edə bilər. 0506725911 Zəng və ya votsap yazın.Загрузка...
loading...

Həmçinin oxuyun:
IDARƏETMƏYƏ AİD 5 TEST

IDARƏETMƏYƏ AİD 5 TEST

22 İYUL - Müəllimlərin işə qəbulu: diaqnostik qiymətləndirmə ilə bağlı SEMİNAR

22 İYUL - Müəllimlərin işə qəbulu: diaqnostik qiymətləndirmə ilə bağlı SEMİNAR

Müəllimlərin işə qəbul olunması üçün keçid balı açıqlandı

Müəllimlərin işə qəbul olunması üçün keçid balı açıqlandı

İşçi qanunla hər gün neçə saat işləməlidir?

İşçi qanunla hər gün neçə saat işləməlidir?

Fasilitasiya qaydaları

Fasilitasiya qaydaları

Təmayül siniflər həftəlik 30 saat dərs keçəcəklər ?

Təmayül siniflər həftəlik 30 saat dərs keçəcəklər ?

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı

" Azərbaycan SSR-in bayrağı " haqqında bilmədiklərimiz ..

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi haqqında” nə bilirik ?

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi haqqında” nə bilirik ?

Peşə məktəbləri ilə bağlı 4 SUAL- 4 CAVAB

Peşə məktəbləri ilə bağlı 4 SUAL- 4 CAVAB

Əgər sinifdə 15 nəfər şagird olarsa, həmin sinif bağlanılmalı və ya paralel sinfə birləşdirilməlidirmi ?

Əgər sinifdə 15 nəfər şagird olarsa, həmin sinif bağlanılmalı və ya paralel sinfə birləşdirilməlidirmi ?

Buraxılış İmtahanlarının nəticələri açıqlandı - TQDK

Buraxılış İmtahanlarının nəticələri açıqlandı - TQDK

Cəbhə bölgəsində yerləşən bəzi məktəblərin şagirdləri buraxılış imtahanından azad edilib.

Cəbhə bölgəsində yerləşən bəzi məktəblərin şagirdləri buraxılış imtahanından azad edilib.

Unutmayın! DANIŞIQ MƏDƏNİYYƏTİ

Unutmayın! DANIŞIQ MƏDƏNİYYƏTİ

Pedaqogika elminin yaranması və ilk yazı haqqında

Pedaqogika elminin yaranması və ilk yazı haqqında

Məlumatla təmin etmə qaydaları , Təşkilati dəstəkləmənin qaydaları

Məlumatla təmin etmə qaydaları , Təşkilati dəstəkləmənin qaydaları

]Fikrin təhrik edilməsi qaydaları:

]Fikrin təhrik edilməsi qaydaları:

İbrətamiz hekayə - Kim nə deyirsə desin, yolunuza davam edin

İbrətamiz hekayə - Kim nə deyirsə desin, yolunuza davam edin

Qadağaları uşaqlara hansı üsullarla izah etmək daha məqsədəuyğun olar?

Qadağaları uşaqlara hansı üsullarla izah etmək daha məqsədəuyğun olar?

Su həsrəti (hekayə)  Ağababa İbrahimov

Su həsrəti (hekayə) Ağababa İbrahimov

Direktor olmaq istəyənlər .......Liderlik nədir ?

Direktor olmaq istəyənlər .......Liderlik nədir ?

Sinif rəhbərinin illik tədbirlər planı

Sinif rəhbərinin illik tədbirlər planı

Kimyadan sinifdənkənar iş üçün maraqlı suallar (cavabları ilə ) IX sinif üçün

Kimyadan sinifdənkənar iş üçün maraqlı suallar (cavabları ilə ) IX sinif üçün

Direktor olmaq istəyənlər üçün  - Maliyyədən testlər .....

Direktor olmaq istəyənlər üçün - Maliyyədən testlər .....