AzTehsil.com


Xəbərlər
15 iyun 2024
141


Azərbaycan xalqına bəxş edilən ən böyük miras: Gələcək üçün görülən işlərin simvolu




Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış, müstəsna əhəmiyyətə malik günlərdən biri 15 İyun - Milli Qurtuluş Günüdür. Bu gün Azərbaycan xalqının milli azadlıq və dövlətçilik yolunda yeni bir mərhələnin başlanğıcı və ya ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışı ilə əlaqədardır.


Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın tarixində ən çətin və böhranlı dövrlərdə ölkəmizi idarə etməyə başlayıb və xilaskarlıq missiyasını yerinə yetirib. 1993-cü ildə vətəndaş müharibəsi və daxili siyasi qarşıdurmaların kəskinləşdiyi bir vaxtda xalqın tələbi ilə Bakıya qayıdan Heydər Əliyev qısa müddət ərzində stabillik və təhlükəsizliyi təmin etdi. Onun rəhbərliyi altında hüquqi və iqtisadi islahatlar həyata keçirildi, dövlətçiliyin əsasları möhkəmləndirildi. Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində müasir Azərbaycan dövlətinin təməli qoyuldu və onun inkişafı üçün böyük səylər göstərildi.


Heydər Əliyevin böyüklüyü onun yalnız bir lider kimi deyil, həm də insan kimi Azərbaycan xalqına göstərdiyi xidmətlərlə ölçülür. Onun vətən sevgisi və xalqının xoşbəxt gələcəyi naminə gördüyü böyük işlər xalqın yaddaşında əbədi olaraq yaşayacaq.


Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra ölkədə siyasi sabitlik təmin edildi. Dövlət qurumlarının fəaliyyəti yenidən quruldu və dövlətçiliyin əsasları möhkəmləndirildi. O, Azərbaycan xalqını birləşdirərək, ölkədəki vətəndaş müharibəsi təhlükəsini aradan qaldırdı.


Dövrün maliyyə sıxıntılarını aradan qaldırmaq və xalqın maddi rifahını yüksəltmək üçün Heydər Əliyev neft strategiyasını uğurla həyata keçirdi. 1994-cü ildə imzalanan "Əsrin müqaviləsi" Azərbaycan neftinin dünya bazarına çıxarılmasını təmin etdi və ölkəyə böyük iqtisadi gəlir gətirdi. Bu müqavilə Azərbaycanın iqtisadi inkişafında və beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artmasında mühüm rol oynadı. Bundan başqa, ölkəmizdə genişmiqyaslı iqtisadi islahatlar həyata keçirildi. Özəlləşdirmə prosesi başlandı, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri tətbiq olundu və xarici investisiyalar üçün əlverişli şərait yaradıldı. Bu islahatlar, Azərbaycanın iqtisadi potensialının artırılmasına və davamlı inkişafına töhfə verdi.


Rəsmi statistik rəqəmlərə görə, 1991-95-ci illərdə ölkədə ümumi daxili məhsul (ÜDM) 58%, sənaye məhsulu - 67%; kənd təsərrüfatı məhsulları - 48%; əsaslı vəsait qoyuluşu 48,5% azaldığı halda, ulu öndərin rəhbərliyi ilə qısa müddətdə ölkədə islahat və islahat-inkişaf xarakterli makroiqtisadi sabitləşmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəticəsində 1997-2003-cü illərdə ÜDM 74,8%; sənaye məhsulu 30,8%; kənd təsərrüfatı məhsulları 58%; əsaslı vəsait qoyuluşu isə 4,7 dəfədən çox artmış, adambaşına düşən ÜDM-in həcmi 1993-cü ildə 179,9 dollar, 1995-ci ildə isə 319,3 dollar olduğu halda, bu rəqəm 2003-cü ildə 1995-ci ilə nisbətən 4,9 dəfədən çox artaraq 879,7 dollara, xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi dörd dəfə artaraq 5,28 milyard dollara çatmış, habelə ticarət dövriyyəsinin ümumi strukturunda idxal 3,9 dəfə, ixrac isə 4,1 dəfə artmışdı.


1995-ci ildə ulu öndərin təşəbbüsü ilə Azərbaycanın yeni Konstitusiyası qəbul edildi. Bu Konstitusiya ölkənin demokratik inkişaf yolunda atılan mühüm addımlardan biri oldu, eləcə də dövlət idarəetmə sisteminin hüquqi əsaslarını möhkəmləndirdi.


Heydər Əliyev dühası Azərbaycanın xarici siyasətində böyük uğurlar əldə edib. O, ölkənin beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığını gücləndirib, qonşu ölkələrlə münasibətləri normallaşdırıb və Azərbaycanın maraqlarını beynəlxalq arenada yüksək səviyyədə müdafiə edib. Onun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Avropa və Asiya arasında bir körpü rolunu oynamağa başlayıb.


Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Milli Ordusunun qurulması və gücləndirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Onun təşəbbüsü ilə ordu peşəkar hərbi xidmətçilərlə komplektləşdirilib və müdafiə potensialı artırılıb. O, milli mədəniyyətin inkişafına xüsusi diqqət yetirərək, Azərbaycan xalqının zəngin mədəni irsinin qorunub-saxlanılmasına və təbliğinə böyük əhəmiyyət verib. Təhsil sahəsində isə müasir məktəblərin tikintisi və ali təhsil müəssisələrinin beynəlxalq səviyyəyə çatdırılması istiqamətində geniş işlər görülüb.


Onun uzaqgörən siyasəti və qətiyyətli addımları Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində və beynəlxalq arenada mövqeyinin gücləndirilməsində həlledici rol oynayıb. Heydər Əliyevin irsi və onun ölkəsi üçün gördüyü böyük işlər Azərbaycanın parlaq gələcəyinin təminatıdır.


Heydər Əliyevin Azərbaycanın xilaskarlıq missiyasını və ölkənin inkişafında oynadığı rolu yalnız yerli ictimaiyyət deyil, həm də xarici siyasətçilər və dövlət adamları yüksək qiymətləndirirlər. Onlar Heydər Əliyevin Azərbaycan üçün etdiyi böyük işləri, onun rəhbərliyi altında ölkənin keçdiyi çətin, lakin uğurlu yolu dəfələrlə vurğulayıblar.


Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Türkiyə Respublikasının Prezidenti:


"Heydər Əliyev qardaş Azərbaycan xalqının xilaskarı və böyük lideri olub. Onun göstərdiyi əzmkarlıq və sevgi ilə Azərbaycan bu gün müasir və güclü bir dövlətə çevrilib. Milli Qurtuluş Günü bizim üçün də əlamətdardır, çünki Heydər Əliyev bizim dostluq və qardaşlıq əlaqələrimizi daha da möhkəmləndirib".


Vladimir Putin, Rusiya Federasiyasının Prezidenti:


"Heydər Əliyev təkcə Azərbaycan xalqının lideri deyil, həm də dünya siyasətində tanınmış bir şəxsiyyət idi. Onun uzaqgörənliyi və qətiyyəti sayəsində Azərbaycan regionda sabitlik və inkişaf yolunu tapıb. Milli Qurtuluş Günü Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi ən böyük mirasdır".


Si Cinpin, Çin Xalq Respublikasının Sədri:


"Heydər Əliyev Azərbaycanı sabitlik və rifah yoluna çıxaran bir lider kimi yaddaşlarda qalıb. Onun rəhbərliyi ilə Azərbaycan müasir iqtisadiyyat və beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində əhəmiyyətli uğurlar əldə edib. Milli Qurtuluş Günü bu böyük liderin Azərbaycanın gələcəyi üçün etdiyi işləri xatırladır".


Corc Buş, ABŞ-nin keçmiş prezidenti:


"Heydər Əliyevin Azərbaycanın müstəqilliyi və inkişafı yolunda gördüyü işlər bütün dünya üçün nümunəvi bir liderlik göstəricisidir. Onun rəhbərliyi altında Azərbaycan beynəlxalq arenada öz mövqeyini möhkəmləndirib və demokratik dəyərlərə sadiq qalıb".


Ulu öndər haqqında deyilmiş sözlərdən belə anlamaq olar ki, 15 iyun yalnız Azərbaycan xalqı üçün deyil, həm də dünya siyasətçiləri və dövlət adamları üçün Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın keçdiyi uğurlu yolun bir simvoludur. Xarici liderlərin bu münasibətlə verdikləri dəyərli fikirlər Heydər Əliyevin əhəmiyyətini və onun dünya səviyyəsində tanınmış bir lider olduğunu bir daha vurğulayır. Azərbaycanın bu tarixi günü Heydər Əliyevin və onun mirasının daim yaşadığını və gələcək nəsillər üçün bir nümunə olduğunu göstərir.


Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilərək Azərbaycanı daha da gücləndirdi, ölkənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi bərpa edildi. Prezident İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin yolunu davam etdirərək, Azərbaycanı müasir və güclü bir dövlətə çevirdi. Onun rəhbərliyi ilə həyata keçirilən iqtisadi və siyasi islahatlar Azərbaycanın regionda, dünyada enerji və güc mərkəzlərdən birinə çevrildi.


Heydər Əliyevin yaratdığı Azərbaycan gələcəyə doğru inamla irəliləməkdədir. Azərbaycanın milli inkişaf perspektivləri ölkənin iqtisadi potensialının artırılması, beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi və xalqın rifahının yüksəldilməsi istiqamətində davam edir. Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti və İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi sayəsində Azərbaycan gələcəkdə də öz inkişafını davam etdirəcək və dünya miqyasında nümunəvi bir ölkə olacağı şübhəsizdir.




Загрузка...
Həmçinin oxuyun:
Uğurlu təhsil islahatlarının banisi

Uğurlu təhsil islahatlarının banisi

Qurtuluşdan ZƏFƏRƏ, ZƏFƏRLƏ gələcəyə!

Qurtuluşdan ZƏFƏRƏ, ZƏFƏRLƏ gələcəyə!

Dahi şəxsiyyətin təkrarsız portret cizgiləri

Dahi şəxsiyyətin təkrarsız portret cizgiləri

AzMİU-da Milli Qurtuluş Günü qeyd olunub

AzMİU-da Milli Qurtuluş Günü qeyd olunub

27 Sentyabr xalqımızı Zəfərə aparan yoldur

27 Sentyabr xalqımızı Zəfərə aparan yoldur

Mehriban Əliyeva – birinci xanımın PORTRET cizgiləri

Mehriban Əliyeva – birinci xanımın PORTRET cizgiləri

Prezident Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında iştirak edib

Prezident Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında iştirak edib

Prezident İlham Əliyev ADA Universitetində keçirilən "Cənubi Qafqaza yeni baxış: münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq" adlı beynəlxalq konfransda iştirak edib

Prezident İlham Əliyev ADA Universitetində keçirilən "Cənubi Qafqaza yeni baxış: münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq" adlı beynəlxalq konfransda iştirak edib

Misir MƏRDANOV: Böyük rəhbərin həyat dərsləri

Misir MƏRDANOV: Böyük rəhbərin həyat dərsləri

Təhsilin inkişaf strategiyası: nailiyyətlər və əsas hədəflər - Nazir YAZDI

Təhsilin inkişaf strategiyası: nailiyyətlər və əsas hədəflər - Nazir YAZDI

Bu gün Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın doğum günüdür

Bu gün Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın doğum günüdür

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür

Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası

Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası

"Bütün müəllimlərin 70%-nin əməkhaqqında artım olub"-nazir yazır

"Bütün müəllimlərin 70%-nin əməkhaqqında artım olub"-nazir yazır

ADPU- da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib

ADPU- da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi beşinci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib

Ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum günüdür

Ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum günüdür

Tarixi ədalətin təntənəsi və ya Hacı Zeynalabdin Tağıyevin fenomenal maarifçilik fəaliyyəti

Tarixi ədalətin təntənəsi və ya Hacı Zeynalabdin Tağıyevin fenomenal maarifçilik fəaliyyəti

“Azərbaycan tarixi” dərsliklərində Cümhuriyyətin tarixi necə təsvir olunub?

“Azərbaycan tarixi” dərsliklərində Cümhuriyyətin tarixi necə təsvir olunub?

ADPU-nun Heydər Əliyev Mərkəzində Ümummilli Liderin anadan olmasının 94 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans keçirildi

ADPU-nun Heydər Əliyev Mərkəzində Ümummilli Liderin anadan olmasının 94 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans keçirildi

“Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın qurucusudur”

“Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın qurucusudur”

12 dekabr – Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günüdür

12 dekabr – Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günüdür

ADPU-nun Şamaxı Filialında ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirildi

ADPU-nun Şamaxı Filialında ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirildi

Bakı təhsili: təqvim ilinin təhsil mənzərəsi

Bakı təhsili: təqvim ilinin təhsil mənzərəsi

Heydər Əliyevin anım günüdür - VİDEO

Heydər Əliyevin anım günüdür - VİDEO