Xəbərlər / Müəllim / Maraqlı
20 fevral 2021

Öz-özünə təhsil nədir? Öz-özünə təhsil və özünü inkişaf problemləri

Öz-özünə təhsil nədir? Öz-özünə təhsil və özünü inkişaf problemləri

 

Self-təhsil - öz-özünə təhsil, şəxsiyyətiniz üzərində işləyin. Qarışıqlığın qarşısını almaq üçün özünü təhsili ayırmaq lazımdır. Özünü inkişaf yüksəkliklərə və kamilliyə yönəldilir, öz-özünə təhsil daha sadə və daha sadə məsələlər qoyur.

Partlayıcı bir xarakterə sahib olan dürtüsel bir insan özünü qışqırmamağa alışır, özünə təmkinə kömək edir - bu özünü təhsildir. Sakit və adekvat bir insan özünə hikmət öyrədir - bu özünü inkişaf etdirməkdir. Uşaq özünü yalan danışmamağı və döyüşməməyi öyrədir - bu öz-özünə təhsildir. Konservatoriyanın gənc məzunu gündən-günə virtuoz keçidləri həvəslə yerinə yetirir - bu özünü inkişaf etdirməkdir.

Öz-özünə təhsil özünü inkişafa doğru ilk addımdır.

Təəssüf ki, az adam bu ilk addımı atır. Özünə şüurlu, yönəldilmiş və müstəqil bir iş olaraq, öz-özünə təhsil bu gün nadir haldır. Öz-özünə təhsil ən populyar bir sosial dəyər deyil, özünü təhsili daha çox vaxt bir müddətə aparılır və bişirildikdə və ya ilham verən birinin təsiri altında daha çox işə yarayır və başlayır. Öz-özünə təhsil ümumiyyətlə yaxşı bir müəllimdən başlayır, kiminlə maraqlanır və səninlə necə danışacağını bilir.
 
Bu gün sizin üçün daha vacib olan o qədər də vacib deyil - özünü təhsili və ya özünü inkişaf etdirmə, əsas odur ki, özünüzə işləməyə başlayın və ya daha səmərəli şəkildə davam etdirin.
 
Elmi bilik sahəsi kimi pedaqogika predmeti cəmiyyətin xüsusi bir funksiyası - tərbiyədir. Buna görə pedaqogikanı təhsil elmi adlandırmaq olar.

Təhsil ən ümumi formada - gənc nəslin cəmiyyətdəki həyat üçün hazırlanmasından ibarətdir. Tərbiyə prosesində gənc nəsillər cəmiyyətin onsuz da topladıqlarını, yəni inkişaf səviyyəsində biliklərə yiyələnməli, müəyyən əmək bacarıqlarını, cəmiyyətdə davranış normalarını və təcrübəsini mənimsəməli və həyata baxışın müəyyən bir sistemini inkişaf etdirməlidirlər. Tərbiyə prosesində yaşlı nəslə qarşı çıxmayan yeni problemlərin həlli üçün zəruri olan keyfiyyətlər də formalaşmalıdır. Bunun üçün lazımi biliklərə yiyələnmək, həyatın və işin dəyişən şərtlərinə uyğunlaşmaq və yaradıcı fəaliyyətlə məşğul olmaq bacarıqları inkişaf etdirilməlidir.

Beləliklə söyləmək olar ki, tərbiyə cəmiyyətin sonrakı inkişafını təmin etmək üçün zəruri olan işə və işə hazırlamaq məqsədi ilə yaşlı nəsillər tərəfindən sosial-tarixi təcrübələrin yeni nəsillərə ötürülməsi prosesidir.
 
Əxlaqi tərbiyə prosesində inandırma və şəxsi nümunə, məsləhət, istək və təsdiqlənən rəy, hərəkət və əməllərin müsbət qiymətləndirilməsi, insan nailiyyətlərinin və ləyaqətlərinin ictimaiyyət tərəfindən tanınması kimi metodlardan geniş istifadə olunur. Sənət əsərləri və praktik vəziyyət nümunələri üzərində etik söhbətlər və mübahisələr aparmaq məsləhət görülür. Eyni zamanda, mənəvi tərbiyənin spektri həm ictimai qınağı, həm də intizam və gecikmiş cəzaların tətbiq olunmasını nəzərdə tutur.

Əmək tərbiyəsinin əsas vəzifələri bunlardır: inkişaf və hazırlıq, əmək fəaliyyətinin müxtəlif növlərinə vicdanlı, məsuliyyətli və yaradıcı münasibət, ən vacib insan vəzifələrini yerinə yetirmək şərti olaraq peşə təcrübəsinin toplanması.

Dünyada bir çox əsrlər boyu bir insanı həyatı boyu tərbiyə etmək fikri inkişaf edir və müxtəlif yollarla.

Bir insanın tərbiyəsinə çox sayda göstəricilərlə baxıla bilər: görünüşü, nitqi, ümumi və xarakterik fərdi hərəkətləri, dəyər yönümləri, fəaliyyət və ünsiyyət tərzi ilə.

Lakin təhsil öz-özünə təhsilə etibar etmirsə təsirli ola bilməz.

Təhsilin ən vacib ictimai-siyasi istiqamətlərindən biri də əmək bazarında insanın yüksək rəqabət qabiliyyətini təmin etməkdir. Bazar şəraitində yaşamaq üçün bu gün dərin peşə bilikləri, geniş dünyagörüşü, yüksək mədəniyyət, vətəndaş fəallığı və təşəbbüs olmadan bir iş görmək olmaz. Bazar hər bir şəxsin sahiblik, müstəqillik və təşəbbüs hissinin inkişafı üçün güclü bir stimul ola bilər və olmalıdır. Buna görə, bu gün hər bir insanın özünü təhsilə həvəsləndirməsi və nəticələrinə görə fərdi məsuliyyətin artırılması vəzifəsini qeyd etmək çox vacibdir.
 
Valideyn və özünü tərbiyə etmək

Təhsil və özünü təhsili şəxsiyyətin formalaşması vahid prosesinin iki tərəfidir

Təhsil şəxsiyyətin formalaşması yönümlü və mütəşəkkil bir prosesdir. Təhsil sosial inkişafın motorudur.

Öz-özünə təhsil, bir insanın özünün bir şəxs kimi mümkün qədər tam həyata keçirilməsinə yönəlmiş şüurlu bir fəaliyyətdir.

Tərbiyə nəzəriyyəsi və metodları tərbiyə prosesinin mahiyyətini, prinsip və metodlarını, məqsəd və məzmununu aydınlaşdıran ümumi pedaqogikanın bölmələridir. "Heç kim təsadüfən yaxşı bir insan olmaz" (Plato)

Pedaqoji düşüncənin tarixi inkişafı boyunca yuxarıdakı proses alimlərin və praktikantların diqqət mərkəzində olmuşdur. Buna görə də, dövrümüzdə təhsil pedaqogikanın əsas kateqoriyası olaraq qalır. Bu hadisənin məzmunu praktik təcrübənin, pedaqoji elmin və onun aparıcı doktrinasının inkişafı ilə yenilənir. Sosial təcrübənin yaşlı nəsildən gənc nəslə ötürülməsinin sosial təcrübəsi onu təyin edən müddətdən xeyli əvvəl inkişaf etmişdir. Buna görə təhsilin mahiyyəti müxtəlif baxımdan şərh olunur. Hər halda, müvafiq təsiri görən bir insan təhsil obyekti hesab olunur.


Загрузка...
loading...