Xəbərlər
22 iyul 2020
3 354

Müasir və yaradıcı təhsil təşkilatçısı

 Dosye:


Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri əvəzi Firudin İsa oğlu Qurbanov 29 avqust 1952-ci ildə Agsu rayonunda anadan olub. Bakı şəhərində orta məktəbi bitirəndən sonra, 1974-cü ildə Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun "İqtisadiyyat və planlaşdırma” fakültəsinə qəbul olunmuş və buranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1974-1975-ci illərdə orduda xidmət edib. 1975-1982-ci illərdə Elmi-Tədqiqat İqtisadiyyat İnsitututunda iqtisadçı, kiçik və baş elmi işçi vəzifələrində işləyib. 1982-1989-cu illərdə Moskva Kooperativ İnstitutunun Bakı filialında assistent, baş müəllim, dosent və dekan vəzifələrində işləyib. 1989-1994-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Dövlət İnspeksiyasında inspektor, aparıcı inspektor, baş inspektor, şöbə rəisi vəzifələrində çalışıb.  


1994-2007-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman, Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyində Elm və Təhsil şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləyib. 2007-2014-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Aparatının rəhbəri işləyib.


1995-2002-ci illərdə Gənclər və İdman Nazirliyinin Elmi-Metodiki Şurasının sədr müavini, 2001-2005-ci illərdə Elmi-Metodiki Şurasının sədri olub. 1998-ci ildə Təhsil sahəsində islahatlar üzrə Dövlət Komissiyasının nəzdində işçi qrupunun üzvü, 2002-2005-ci illərdə Turizmin İnkişafı Dövlət Proqramının,2003-2005-ci illərdə Yoxsulluğun Azaldılması və İqtisadi İnkişaf Dövlət Proqramlarının hazırlanmasında gənclər, idman, turizm və mədəniyyət sektorları üzrə işçi qruplarının sədri, BMT-nin İnkişaf Proqramı "Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması məqsədilə daxili turizmin səmərəli inkişafının təmin olunması üzrə Azərbaycan Respublikasının Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinə İnstitusional yardım” (2004-2005-ci illər) layihəsinin milli direktoru olub. 


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 iyul 2014-cü il tarixli müvafiq sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının təhsil nazirinin müavini təyin  olunub.


2018-2019-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin rektor əvəzi olub.


İngiltərə, Danimarka, ABŞ, İsveçrə, Fransa, Nepal, Uruqvay, Niderland,Almaniya, Türkiyə, İspaniya, Avstriya, Çin və s. xarici ölkələrdə beynəlxalq elmi konfrans, simpozium və seminarların iştirakçısı olmuş və aktual mövzularla çıxış etmişdir. İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə elmləri doktoru, dosentdir. Bir monoqrafiya və 60-dan çox elmi əsərlərin müəllifidir.


Müasir informasiya cəmiyyəti yüksək idarəetmə vəzifələrini irəli sürür.  İdarəetmə mədəniyyəti uğurlu inkişafın, layiqli və firavan həyatın mühüm tərkib hissəsi kimi dəyərləndirilir. Bu gün hər hansı bir təşkilatın uğurlu fəaliyyətinin  ən mühüm amillərindən biri  idarəçilik mədəniyyətinin səviyyəsi ilə bağlıdır.  Müasir  rəhbər yalnız problemləri aşkar etməklə kifayətlənmir, həm də onların peşəkar və səmərəli həll yollarını təklif edir. Bu baxımdan rəhbər kadrların şəxsiyyəti ictimai  münasibətlərin optimallaşdırılması amili kimi qarşıda duran vəzifələrin həyata keçirilməsini təmin edir.


Azərbaycan Respublikasında idarəetmənin əsas prinsipləri Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən olunmuşdur.  Ulu Öndər müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin siyasi və iqtisadi əsaslarını, milli inkişaf strategiyasını formalaşdırmışdır. Ümummilli liderin inkişaf strategiyasının uzaqgörənliyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin qazandığı böyük uğurlarda bir daha tarixi təsdiqini tapır.

Müasir inkişaf mərhələsi Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədi və dönməz xarakter alması, milli dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, iqtisadi yüksəliş üçün möhkəm təməlin yaradılması, hər bir fərdin özünü layiqli vətəndaş olaraq dərk etməsi ilə  tariximizə həkk olunur.


Müasir Azərbaycan tarixinin "qızıl dövrü” dövlətçiliyin keşiyində qətiyyətlə dayanan İlham Əliyev fenomeni ilə birbaşa bağlıdır. İlham Əliyev şəxsiyyətinin böyüklüyü onun fəaliyyətinin geniş spektri ilə əlaqəlidir. "Mən hər bir azərbaycanlının Prezidenti olacağam” deyib ali dövləti vəzifəni qəbul edən cənab İlham Əliyev əməli addımları ilə bütün dünya azərbaycanlılarının lideri olmuşdur. Bu baxımdan İlham Əliyevin mübarizliyi, əzmkarlığı və lider təəssübkeşliyi hər bir rəhbər şəxs üçün  əsl örnək hesab edilə bilər.


Müasir dövrdə  Azərbaycanın hərtərəfli  tərəqqisi zəngin təcrübəyə, böyük istedada, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə və idarəçilik  qabiliyyətinə, tükənməz enerjiyə malik kadrların rəhbər vəzifələrə irəli çəkilməsi ilə bağlıdır. Rəhbər şəxsin dövlətə xidməti və xalqa faydalılığı, ilk növbədə onun vətənə sədaqəti, milli adət-ənənələrə sadiqliyi, vətəndaşlara hörməti, diqqəti və qayğısı ilə ölçülür. Liderlik keyfiyyəti zamanı qabaqlamaq, düzgün və vaxtında təhlil etmə bacarığı,  hər bir situasiyada çevik tədbir görmə məharətidir. Firudin Qurbanov çoxillik fəaliyyəti ilə bütün cəmiyyətin təqdirini və rəğbətini qazanmışdır.  Firudin müəllim, ilk növbədə, istedadlı və novator alim kimi özünü layiqincə təsdiqləməyə nail olmuşdur. İndiyə qədər onun 60-dans çox elmi əsəri çap olunmuşdur.  O, istedadlı  alim olmaqla bərabər, həm də görkəmli təhsil təşkilatçısı kimi tanınır. Uzun illər təhsilin idarə edilməsi sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərən Firudin müəllim bir çox dəyərli layihələrin reallaşdırılmasına böyük töhfə  vermişdir. 


Təhsil dövlətin davamlı sosial-iqtisadi və mədəni inkişafını təmin edən mühüm amillərdən biridir. Müasir dövrdə inkişafın əsasında elm və təhsilin rolunu və elmi-texniki tərəqqinin əhəmiyyətini ciddi bir faktor kimi qəbul edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev son illər ölkəmizdə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması, onlara qayğı göstərilməsi, cəmiyyətdə təhsil işçilərinin nüfuzunun artırılması sahəsində bir sıra mühüm qərarlar qəbul etmişdir. Təhsilin inkişafına dövlət səviyyəsində qayğı əslində, dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi və xalqın milli-mədəni tərəqqisinə xidmət edən siyasətin tərkib hissəsidir. Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilən modernləşmə kursu təhsil işçiləri qarşısında mühüm vəzifələr qoyur.  Azərbaycan dövləti qloballaşan dünyanın bərabərhüquqlu subyekti kimi, öz inkişafını, sadəcə, təbii sərvətlərin gətirdiyi dividentlərə bağlamır, həm də resurslarını sırf insan faktorunun prioritetə çevrilməsi yönümündə qurur. Respublika iqtisadiyyatının yüksək inkişaf tempi və yürüdülən sistemli siyasət elm və təhsilin dünya standartları səviyyəsinə qalxması üçün yeni dövrün tələblərinə cavab verən çevik islahatlar aparmağa, bu sahədə uğurlar qazanmağa imkan yaratmışdır.


Bu məsələlərin həllində Firudin müəllimin fəaliyyəti xüsusi qeyd edilməlidir. Son illərdə dövlət səviyyəsində görülən işlər deməyə əsas verir ki, yaxın illərdə Azərbaycanda təhsil sahəsində böyük nailiyyətlərə imza atılacaqdır. Hər bir təhsil təşkilatçısı, ümumiyyətlə, ziyalılar xalqın gələcək taleyini müəyyənləşdirən bu məsələlərə biganə qalmamalı, bütün potensialını elmin və təhsilin inkişafına sərf etməlidirlər. Firudin müəllim təhsil nazirinin müavini kimi bu istiqamətdə yorulmadan çalışır.   O, qısa müddət Bakı Dövlət Universitetinə rəhbərlik edərkən bu təhsil ocağının inkişafı  üçün önəmli   addımlar atmışdır. Bu gün isə ölkə Prezidentinin Sərəncamı ilə Təhsil nazirinin səlahiyyətlərinin icrası kimi məsul vəzifəni böyük səylə, şərəf və ləyaqətlə yerinə yetirir.


Biz inanırıq ki, Firudin müəllimin rəhbərliyi altında Azərbaycan təhsili  öz tarixində yeni, parlaq bir dövr yaşayacaq, ölkəmizin tərəqqisinə layiqli töhfə verəcək. 


Əlimusa İbrahimov


Politoloq  Загрузка...
loading...

Həmçinin oxuyun:
ADPU-nun yeni rektoru  Cəfər Cəfərov təyin olundu

ADPU-nun yeni rektoru Cəfər Cəfərov təyin olundu

Azərbaycanda Gənclər Günü qeyd olunur

Azərbaycanda Gənclər Günü qeyd olunur

UNESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyasının 25 illiyi ilə əlaqədar "dəyirmi masa"

UNESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyasının 25 illiyi ilə əlaqədar "dəyirmi masa"

Nazir müavini Firudin Qurbanov diaspor nümayəndələri ilə görüşüb

Nazir müavini Firudin Qurbanov diaspor nümayəndələri ilə görüşüb

Firudin Qurbanov Koreya Respublikasının səfiri ilə görüşüb

Firudin Qurbanov Koreya Respublikasının səfiri ilə görüşüb

Azərbaycan müəllimləri prezident seçkiləri ilə əlaqədar bəyanat yayıb

Azərbaycan müəllimləri prezident seçkiləri ilə əlaqədar bəyanat yayıb

ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEV- İDARƏÇİLİYİN BARİZ NÜMUNƏSİ.

ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEV- İDARƏÇİLİYİN BARİZ NÜMUNƏSİ.

Novruz Məmmədov prorektor TƏYİN OLUNDU

Novruz Məmmədov prorektor TƏYİN OLUNDU

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru vəfat edib

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru vəfat edib

Yüksək etimada görə cənab prezidentə təşəkkürümü bildirirəm-İlahiyyat İnstitutunun rektoru

Yüksək etimada görə cənab prezidentə təşəkkürümü bildirirəm-İlahiyyat İnstitutunun rektoru

Turizm və Menecment Universitetində yeni prorektor təyinatı - FOTO

Turizm və Menecment Universitetində yeni prorektor təyinatı - FOTO

MÜƏLLİM ÖMRÜ - “Əməkdar müəllim”, “Tərəqqi medalı”, “Qabaqcıl təhsil işçisi” Əliyev Fidayıl

MÜƏLLİM ÖMRÜ - “Əməkdar müəllim”, “Tərəqqi medalı”, “Qabaqcıl təhsil işçisi” Əliyev Fidayıl

“Heydər Əliyev və Azərbaycanda intellektual potensialın inkişaf dinamikası”

“Heydər Əliyev və Azərbaycanda intellektual potensialın inkişaf dinamikası”

Abel Məhərrəmovu əvəzləyən İradə Əliyeva kimdir? -DOSYE

Abel Məhərrəmovu əvəzləyən İradə Əliyeva kimdir? -DOSYE

“Gənclər sektorunun idarə edilməsi və gənclər siyasəti üzrə 1-ci Magistr proqramı”nın təqdimat mərasimi

“Gənclər sektorunun idarə edilməsi və gənclər siyasəti üzrə 1-ci Magistr proqramı”nın təqdimat mərasimi

Gömrük Akademiyasında rəis təyinatı - Qulu Novruzov kimdir? - DOSYE

Gömrük Akademiyasında rəis təyinatı - Qulu Novruzov kimdir? - DOSYE

Yeni rektor kollektivə təqdim edilib - FOTO

Yeni rektor kollektivə təqdim edilib - FOTO

Prezident alimin vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı verdi

Prezident alimin vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı verdi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinə yeni müdir təyin olundu

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinə yeni müdir təyin olundu

Təhsil nazirinin yeni müavinin uğurlu karyerası - DOSYE

Təhsil nazirinin yeni müavinin uğurlu karyerası - DOSYE

HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEV AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ

HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEV AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ

“Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın qurucusudur”

“Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın qurucusudur”

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının hazırlanması barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının hazırlanması barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı