H/N sənədlər
31 yanvar 2017

Pedaqoji işlə əlaqəsi olmayan peşə və vəzifələri əvəz etməyə görə əlavə haqların ödənilməsi.

Pedaqoji işlə əlaqəsi olmayan peşə və vəzifələri əvəz etməyə görə əlavə haqların ödənilməsi.

 


1.Təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə həmkarlar komitəsinin razılığı ilə az sayda işlərlə yerinə yetirilən işlərin həcmini artırmaqla fəhlə, mühəndis-texniki işçilərə, digər mütəxəssislərə, qulluqçulara və kiçik xidmət işçilərinə stavka və ya vəzifə maaşının 30 faizi qədəri həcmində peşə və vəzifələri əvəz etməklə xidmət sahəsini genişləndirmək və yerinə yetirilən işin həcmini artırmağa icazə verilir.

2.Müəllim və digər işçilərə kargüzarlıq və mühasibat uçotu işlərini yerinə yetirmək üçün aşağıdakı kimi əlavə haqq ödənilir;

-Ümumtəhsil məktəblərində sinif komplektlərinin sayı 50-dən 10-a qədər olduqda stavka və ya vəzifə maaşının 10 faizi miqdarında;

-Sinif komplektlərinin sayı 10-dan 13-ə qədər olduqda stavkanın 15 faizi miqdarında;

-Ümumtəhsil məktəbləri yanında internatlarda, orta musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində tərbiyə olunanların sayı 20-dən 75-ə qədər olduqda 3 faizi, 76-dan 120-ə qədər olduqda 5 faizi, 120-dən artıq olduqda isə 8 faizi miqdarında əlavə haqq ödənilir.

3.Şagirdlərin sayı 160-dan çox olan ümumtəhsil məktəblərində kitabxanaçı vəzifəsi nəzərdə tutulmayan kitab fondu 1000-dən az olmayan halda kitabxana işlərinin aparılması həvalə olunmuş müəllimə və ya məktəb işçisinə stavka və ya vəzifə maaşının 10 faizi miqdarında əlavə haqq ödənilir.

Məktəbin kitabxana müdirinə və ya kitabxanaçısına kitabxana olmadıqda dərslik fondunun aparılması həvalə olunmuş şəxsə aşağıdakı qaydada əlavə haqq ödənilir:

-1000  nüsxəyə  qədər  dərslik  fonduna görə müvafiq işçinin stavkasının (vəzifə  maaşının) 5 faizi miqdarında; 

-1000 nüsxədən artıq dərslik fonduna görə müvafiq işçinin stavkasının (vəzifə maaşının) 10 faizi miqdarında.

4.Xarici dili bilən və onu praktiki işdə tətbiq edən işçilərin stavkaları (vəzifə maaşları)  aşağıdakı qaydada artırılır:

-   Bir sıra fənlərin xarici dildə tədris edildiyi məktəblərdə, internat məktəblərdə işləyən direktorlara, onların  təlim-tərbiyə  işləri, tərbiyə  üzrə  (təşkilatçı)  və  xarici dil üzrə müavinlərə, müəllimlərə, tərbiyəçilərə, uşaq  birliyi rəhbərlərinə stavka 10 faizi  miqdarında əlavə haqq ödənilir.

-   Məktəbdə  iki  və  daha  çox  günüuzadılmış qrup olarsa direktorun, tədris işləri üzrə direktor   müavininin  vəzifə  maaşı   stavkanın  5 faizi, günüuzadılmış   məktəblərdə isə  10  faizi miqdarında əlavə haqq ödənilir. Bu artım direktorun tədris işi üzrə müavinlərindən  yalnız birinə günüuzadılmış qrupların işinə rəhbərlik edən müavinə verilir. Direktor  müavinin həmin vəzifəni tam və ya yarım ştat aparmasından asılı olmayaraq yuxarıda göstərilən əlavə haqq tam ödənilir.
 

Pedaqoji işlə əlaqəsi olmayan peşə və vəzifələri əvəz etməyə görə əlavə haqların ödənilməsi.

 

 
Загрузка...
loading...