Sinif rəhbərləri oxuyun ! Şagird şəxsiyyətinin öyrənilməsi qaydaları


Daha tez məlumatlanmaq üçün Facebook səhifəmizi bəyən və paylaş
Sinif rəhbərləri oxuyun ! Şagird şəxsiyyətinin öyrənilməsi qaydaları SİNİF RƏHBƏRİNİN SORGU KİTABINDAN....ŞAGİRD ŞƏXSİYYƏTİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ....1. ŞAGİRDLƏR HAQQINDA  ÜMUMİ  MƏLUMATIN TOPLANLANMASI
Ø Soyadı,adı,atasının adı
Ø Təvəllüdü (GAİ)
Ø Maraq dairəsi,uşaq və ya gənclər təşkilatının üzv olması
Ø Tərcümeyi-halında  nisbətən diqqəti cəlb edən faktlar,onun inkişafına təsir edə bilən xüsusi hallar
Ø Müəllim kimi onun haqqında gəldiyiniz nəticə, mənfi,müsbət,problemli cəhətləri
2. AİLƏ VƏ YAŞAYIŞ VƏZİYYƏTİ...
2.1.Yaşayiş şəraiti
Ø Ailə tərkibi,valideyinlərin iş yerləri,məşğuliyyəti
Ø Ailə üzvləri ilə münasibətləri
Ø Yaşayış şəraiti (ev,mənzil)
Ø Ailənin maddi durumu
Ø Ailədə psixoloji durum:
a)     Uşağı sevmirlər
b)    Uşağı sevirlər
c)     Uşağı əzizləyirlər,amma tərbiyəsi ilə məşğul olmurlar
2.2.Ailənin mədəni səviyyəsi
Ø Ailədə ali və ya orta ixtisas təhsili olanların sayı
Ø Ailə üzvlərinin asudə vaxtını keçirməsinin vəziyyəti ( kitabların oxunması və müzakirəsi, teatr,kino sərgi,muzeylərə  getməsi )
Ø Ev kitabxanasının vəziyyəti
Ø Uşaq evdə hansı fiziki əməklə məşğul olur (olursa)
Ø Şagirdin valideyinlərinin məktəbə,müəllimlərə münasibəti
Ø Ailə üzvlərinin zərərli vərdişləri
Ø Pedaqoji  nəticə: şagirdin inkişafi və problemləri
3.Gündəlik rejimi
Ø Şagirdin gündəlik etdməli olduğu və etdiyi hərəkət və ya hərəkətsizliyini müşahidə etməli
Ø Gündəlik müşahidələrin aparılmasına nəzarət etmək ( kim müşahidələri aparır,hansı addımlar atılır,hansı qərarlar qəbul edilir)
Ø Şagirdin ev tapşırıqlarını yerinə yetirməsi ( valideyin tərəfindən hər gün gündəliklərə şagirdin təlim naliyyətlərinin izlənilməsi və ev tapşırıqlarının sistemli olaraq hər gün yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək)
Ø Pedaqoji nəticə: şagirdin inkişaf və problemləri
4. Şagirdin asudə vaxtınnın təşkili
Ø Asudə vaxtını  kimlə,harada keçirir ?
Ø Valideyinlər övladının dostlarını tanııyırlarmı ? Həmin dostlar evə qonaq gəlirlərmi ?
Ø O özü dostlarının evinə qonaq gedirmi ?
Ø Evdə hansı işlərlə məşğuldur ?
Ø Evdən ona daim göstəriş və tapşırıqlar  verilirmi  ?
Ø Həmin tapşırıq və göstərişləri necə yerinə yetirir?
Ø Ailə üzvlərinin  tapşırıq və göstərişlərini necə yerinə yetirir ?
Ø Pedaqoji  nəticə : şagirdin inkişaf və  problemləri.
5. Ailənin tərbiyyə sistemi
Ø Şagirdin tərbiyəsi ilə evdə kim məşğul olur ?
Ø Ailənin digər üzvləri uşağın tərbiyyə olunmasında mövqeyi
Ø Ailə daxilində uşağa təsiretmə yolları
a)     Inandırmaqla
b)    Rəğbətləndirməklə
c)     əmr və göstəriş verməklə
d)    danlamaqla
e)     fiziki cəza ilə (döymək və vurmaqla)
f)      hədiyyələr verməklə
g)     tərifləməklə
 Uşağın inkişafında  ailənin rolu
 Valideyinlərin sinif rəhbəri ilə əməkdaşlığı
 Valideyinlərin uşaqlarını tərbiyə edərkən qarşılaşdıqları  şətinliklər
 Pedaqoji  nəticə : şagirdin inkişaf və  problemləri.
6.Sağlamlığı
Ø Şagirdin sağlamlıq vəziyyəti
a)     Fiziki cəhətdən tam sağlamdır
b)    Təsdüfi hallarda sağlamlığında problemlər olur
c)     Sağlamlığına ciddi təsir edə bilən xroniki xəstəlikləri
d)    Təlim naliyyətlərinə birbaşa təsir edən fiziki qüsurları
Şagirdin öz sağlamlığına münasibəti:
a)     Şagird öz sağlamlığının qayğısına qalmır
b)    Fiziki durumunu qiymətləndirə bilir (sağlamlığına qarşı diqqətlidir)
c)     Fiziki qüsurlarını bilir və onlara qarşı diqqətlidir
d)    Şəxsi gigiyena qaydalarını bilir və əməl edir
e)     Şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etmir
Fiziki inkişafı
a)     Idmanla məşğul olur
b)    Idman uğurları var
c)     Fiziki tərbiyə fənninə xüsusi marağı var
d)    Idmana marağı yoxdur
e)     Fiziki tərbiyə fənninə qarşı  marağı Idmana marağı yoxdur
f)      Fiziki tərbiyə fənninə qarşı  marağı yoxdur,müxtəlif bəhanələrlə bu dərsdən yayınır
g)     Zərərli vərdişlərə malikdir ( siqaret çəkir,söyüş söyür və s)
7.Şagirdin özünü dərk prosesində xüsusiyyətləri
a)Şagird təlim prosesində motivasiya oluna bilinirmi ?
 b)mativasiya necə qurulur ?
 c)hansı motivlərə üstünlük verir ?
Şagirdin diqqətini cəlb edən xüsusiyyətlər:
a)     Şagird  dərs samanı diqqətcildirmi ?
b)    Dərs zamanı fikir dağınıqlığı müşahidə olunurmu ?
c)     Şagirdin dərs zamanı fikir dağınıqlığı nə ilə bağlıdır ?Səbəbi ?
d)    Şagir dərs zamanı  ardıcıl olaraq  bütün 45 dəqiqə ərzində diqqətini toplaya bilirmi? Bilirsə səbəbi nədir ?
Şagird yaddaşının  xüsusiyyətləri
a)     Hansı yaddaş tipinə aiddir ( vizual,eşitmə,sensomator )
b)    Mexaniki və zehni yaddaşın məsuldarlığı
c)     Tədris materiallının düzgün ifadə olması
d)    Yadda saxlamanın hansı üsullundan istifadə edir ?
e)     Tədris materialınının öyrənilməsinin prinsipi
 Şagirdin    davranışında  üstünlük təşkil edən  xüsusiyyətlər( təsəvvür və təxəyüll)
a)     Şagirdin davranış formaları ( aktiv ,passiv ,yaradıcı )
b)    Şagirdin təxəyyülünün xüsusiyyətləri
c)     Şagirdin    davranışında üstünlük təşkil edən  xüsusiyyətlər (diqqətcildir, daim hərəkətlidir(qaynayan )  ,sözə baxımlıdır,hissiyatlıdır,diqqəti özünə cəlbedəndir)                      
Ø Şagir təfəkkürünün xüsusiyyətləri . Şagirdin intelektual inkişafının səviyyəsi
a)     Şagirdin düşünmə bacarığı.Şagir zəkasının  səviyyəsi,ardıcıllıq,fikrini aydın yürütmək bacarığı ,məntiqlilik,tənqidi yanaşma ,dərketmə,müşahidəçilik,hazırcavblılıq,itifikirlilik intiusiya,ixtiraçılıq qabiliyyəti
b)    Şagirdin təfəkkürünün  səmərələliyi,yaradıcı təfəkkürü,biliklərə yiyələnmək həvəsi
c)     Təlim-tərbiyədə  sürət və sərrastlıq
d)    Öyrəndiyi materialları təhlil ,müqaisəetmə ,analiz etmə bacarığı,
e)     Fikirlərini yazılı və şifahi şəkildə şəkildə düzgün ifadə edə bilmək bacarığı
f)      Dünyagörüşü və edudisiyası(mütaliə, elmlilik, intellekt)
g)     Mütaliyəyə həvəsi,ardıcıl mütaliə etməsi ,hansı istiqamətlərdə mütaliəyə marağının olması
loading...

xtehsil


loading...Həmçinin oxuyun:

Müəllim - şagird münasibətlərinin psixoloji məsələləri

Müəllim - şagird münasibətlərinin psixoloji məsələləri

Psixoloq, MÜƏLLİM
Müəllim mühüm peşə keyfiyyətləri - Müəllimin başlıca silahı sözdür.

Müəllim mühüm peşə keyfiyyətləri - Müəllimin başlıca silahı sözdür.

MÜƏLLİM
Müəllim və şagird arasında problemləri aradan qaldırmaq üçün 8 tövsiyyə

Müəllim və şagird arasında problemləri aradan qaldırmaq üçün 8 tövsiyyə

Kurikulum
Şəxsiyyətin formalaşmasında müəllim - şagird münasibətlərində 49 QAYDA

Şəxsiyyətin formalaşmasında müəllim - şagird münasibətlərində 49 QAYDA

MÜƏLLİM
Sinif jurnalının yazılması və sinif jurnalına nəzarət qaydaları

Sinif jurnalının yazılması və sinif jurnalına nəzarət qaydaları

Sinif rəhbəri
Təlim yolu: qavrama → anlama → möhkəmlətmə → tətbiqetmə.

Təlim yolu: qavrama → anlama → möhkəmlətmə → tətbiqetmə.

Pedoqojitəcrübə
Təlim prinsiplərinin səciyyəsi və vəhdəti

Təlim prinsiplərinin səciyyəsi və vəhdəti

Qabaqcıl təcrübə
Valideyinlərlə əlaqələrin qurulması və möhkəmlənməsinə rəhbərlik

Valideyinlərlə əlaqələrin qurulması və möhkəmlənməsinə rəhbərlik

Valideyn
Kurikuluma dair 25 maraqlı TEST

Kurikuluma dair 25 maraqlı TEST

test, Kurikulum
Kurikulum - Koqnitiv bacarıqlar nə deməkdir ?

Kurikulum - Koqnitiv bacarıqlar nə deməkdir ?

Kurikulum
Məktəb direktoru və sinif rəhbəri

Məktəb direktoru və sinif rəhbəri

Sinif rəhbəri, Direktor
Sinif rəhbəri və müəllim əməkdaşlığı

Sinif rəhbəri və müəllim əməkdaşlığı

Sinif rəhbəri
Tərbiyənin metodları

Tərbiyənin metodları

MÜƏLLİM
Kiçik məktəblilərin psixoloji xüsusiyyətləri

Kiçik məktəblilərin psixoloji xüsusiyyətləri

MÜƏLLİM
Fiziki tərbiyə

Fiziki tərbiyə

MÜƏLLİM
Estetik tərbiyə

Estetik tərbiyə

MÜƏLLİM
Övladınıza cəza tətbiq etdiyiniz zaman nələrə diqqət etməlisiniz:

Övladınıza cəza tətbiq etdiyiniz zaman nələrə diqqət etməlisiniz:

Valideyn
Sinif rəhbərləri ..Oxuyun !  Sinifin xarakteristikası..

Sinif rəhbərləri ..Oxuyun ! Sinifin xarakteristikası..

Sinif rəhbəri
İş vaxtının anlayışı və növləri

İş vaxtının anlayışı və növləri

H/N sənədlər
Sinif rəhbəri və sinifdə nizam-intizam qaydaları...

Sinif rəhbəri və sinifdə nizam-intizam qaydaları...

Sinif rəhbəri
Sinif rəhbərləri oxuyun - Sinif rəhbərinin fəaliyyətinin dövrü qrafiki..

Sinif rəhbərləri oxuyun - Sinif rəhbərinin fəaliyyətinin dövrü qrafiki..

Sinif rəhbəri
Sinif rəhbərləri üçün-Sinif kollektivi ilə işin təşkili

Sinif rəhbərləri üçün-Sinif kollektivi ilə işin təşkili

Sinif rəhbəri
SİNİF RƏHBƏRİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ...........

SİNİF RƏHBƏRİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ...........

Sinif rəhbəri


ILK-10 Aztehsil play market