.Məktəbin idarə olunmasında etibarlılıq, inam, məsuliyyətlilik ön plana çəkilməli..


Daha tez məlumatlanmaq üçün Facebook səhifəmizi bəyən və paylaş
 .Məktəbin idarə olunmasında etibarlılıq, inam, məsuliyyətlilik ön plana çəkilməli..
.Təhsildə mərkəzi və idarəetmə orqanları arasında planlaşdırma və hesabatvermə məsələləri ilə bağlı mövcud nəzəri modellər kontekstində təcrübənin təhlili göstərir ki, təhsil sisteminin idarəetmə mexanizminin köklü şəkildə yeniləşdirilməsinə ehtiyac duyulur. Etiraf etmək lazımdır ki, son dövrlərdə bu sahədə müəyyən təkmilləşdirmə işləri aparılsa da, təhsilin idarə edilmə mexanizmi ənənəvi strukturunu saxlamaqdadır. Xüsusilə təhsilin idarə edilməsində bütün təşəbbüslərin, yeniliklərin, nəzarətin və s. vahid mərkəzi aparat tərəfindən həyata keçirilməsi təhsildə tətbiq edilən ideyaların lazımi səviyyədə yerinə yetirilməsində başlıca maneə rolunu oynayır. Odur ki, təhsilin idarə edilməsində rasional idarəetmə prinsipinə keçilməsi daha məqsədəuyğundur. Bu prinsip idarəetmə iyerarxiyasında səlahiyyətlərin səmərəli bölgüsü üzərində paylanmasını, yuxarı təşkilatların aşağı təşkilatların işinə müdaxiləsini, onların mütəmadi şəkildə yoxlanılması və yersiz nəzarətə götürülməsini aradan qaldırır. 
 Təlim prosesinin təşkili və idarə olunmasına məsuliyyət daşıyan fənn müəllimlərinin fəaliyyəti müvafiq müddət (məsələn, ibtidai siniflərdə 4 illlik, yuxarı siniflərdə isə 5 illik) üçün nəzərdə tutulsun və növbəti müddətdə onların fəaliyyyət göstərmələrinə icazə verilməsi təlim göstəriciləri nəzərə alınmaqla, eləcə də təlimin məzmunu və təşkilinə həsr olunmuş təkmilləşdirmə kurslarından keçməklə verilsin. Müəllimlərin fəaliyyətinə məktəb və rayon təhsil işçilərinin müdaxiləsinin qarşısı alınsın. Tələblər elə qurulmalıdır ki, yeni elmi-metodik ideyalara yiyələnmək müəllimin daxili tələbatına çevrilsin.
.Məktəbin idarə olunmasında etibarlılıq, inam, məsuliyyətlilik ön plana çəkilməli, özünüidarəetmə müxanizmi tətbiq olnmalıdır. Məktəb direktoru və müavinlərinin müəllimlərin işinə müdaxiləsi yalnız təlim-tərbiyə prosesinin düzgün aparılmadığı hallarda olmalıdır. Təhsilin idarəetmə iyerarxiyasında yuxarı təşkilatlar aşağı təşkilatlarla qarşılıqlı konstruktiv əlaqədə, birgə əməkdaşlıq və müqavilə əsasında işləməlidirlər. Yuxarı təşkilatlar bütün sahələrdə aşağı təşkilatlara peşəkar xidmət göstərməkdə kompleks yardım etməli, eyni zamanda, öz fəaliyyətlərinin məsuliyyətlə yerinə yetirilməsi üçün cavabdehlik hissini aşılamalıdır.
Araşdırmalar göstərir ki, təhsildə mərkəzi və yerli idarəetmə orqanlari arasında planlaşdırma və hesabatvermə strateji planlaşdırmada nəzərdə tutulmuş məsələlərin uğurla yerinə yetirilməsinə, məktəbdaxili idarəetmənin, müəllimtələbə, müəllim-şagird, müəllim-valideyn münasibətlərinin düzgün qurulmasına, təlim və tərbiyə prosesinin optimallaşmasına imkan verir və keyfiyyətin yüksəldilməsinə, operativ qərarların qəbul edilməsinə geniş imkanlar açir. Aztest.info

Reklam yeri:

loading...

xtehsil

Həmçinin oxuyun:

İclası necə təşkil etməli və onu necə uğurla idarə etməli.....

İclası necə təşkil etməli və onu necə uğurla idarə etməli.....

Məktəb idarəetməsinə aid 10 maraqlı TEST

Məktəb idarəetməsinə aid 10 maraqlı TEST

"Təhsil Qanunu"na aid testlər və cavabları

Liderlik və ya idarəedicilik, hansı daha vacibdir?    Daşqın Həmidzadə

Liderlik və ya idarəedicilik, hansı daha vacibdir? Daşqın Həmidzadə

Direktor və rəhbər olmaq istəyənlər üçün....Liderlik qabilliyəti...

Direktor və rəhbər olmaq istəyənlər üçün....Liderlik qabilliyəti...

Direktor olmaq istəyənlər -  Qaninvericilikdən testlər  cavablarla

Direktor olmaq istəyənlər - Qaninvericilikdən testlər cavablarla

29 nömrəli Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzində  “Yaşasın Heydər Əliyevin şah əsəri olan müstəqil Azərbaycan Respublikası” adlı dəyirmi masa keçirilib

29 nömrəli Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzində “Yaşasın Heydər Əliyevin şah əsəri olan müstəqil Azərbaycan Respublikası” adlı dəyirmi masa keçirilib

Valideyn  komitəsinin  hüquqları  və  vəzifələri

Valideyn komitəsinin hüquqları və vəzifələri

Sual - Əmək məzuniyyəti kimlərə və hansı müddətlərə verilir?

Sual - Əmək məzuniyyəti kimlərə və hansı müddətlərə verilir?

“Bilikli müəllimlər daha yüksək əməkhaqqı əldə etməlidir”

“Bilikli müəllimlər daha yüksək əməkhaqqı əldə etməlidir”

Təhsil Nazirliyi hansı siniflərdə dərslikləri təzələyəcək?

Təhsil Nazirliyi hansı siniflərdə dərslikləri təzələyəcək?

Müəllimlərlə bağlı yeni qaydalar

Müəllimlərlə bağlı yeni qaydalar

Sinif rəhbəri və sinifdə nizam-intizam qaydaları...

Sinif rəhbəri və sinifdə nizam-intizam qaydaları...

Məktəb direktorunun əmək funsiyaları...

Məktəb direktorunun əmək funsiyaları...

Təsisçi və baş redaktor:Elşən Qafarov

Təsisçi və baş redaktor:Elşən Qafarov

Sinif rəhbərləri  oxuyun - Sinif rəhbərinin fəaliyyətinin dövrü qrafiki..

Sinif rəhbərləri oxuyun - Sinif rəhbərinin fəaliyyətinin dövrü qrafiki..

Sinif rəhbərləri üçün-Sinif kollektivi ilə işin təşkili

Sinif rəhbərləri üçün-Sinif kollektivi ilə işin təşkili

SİNİF RƏHBƏRİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ...........

SİNİF RƏHBƏRİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ...........

TƏSƏRRÜFAT İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ

TƏSƏRRÜFAT İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ

Valideynlərin Və Uşaqların Hüquq Və Vəzifələri

Valideynlərin Və Uşaqların Hüquq Və Vəzifələri

Kimya laborantı təlimatı məktəb kimya müəllimləri və laborantları üçün işlənib hazırlanmışdır

Kimya laborantı təlimatı məktəb kimya müəllimləri və laborantları üçün işlənib hazırlanmışdır

DİREKTOR OLMAQ İSTƏYƏNLƏR ÜÇÜN TESTLƏR CAVABLARI İLƏ

DİREKTOR OLMAQ İSTƏYƏNLƏR ÜÇÜN TESTLƏR CAVABLARI İLƏ