Motivasiya mərhələsi hansı hissələrdən ibarətdir ? Motivasiyanın yaradılması yolları


Daha tez məlumatlanmaq üçün Facebook səhifəmizi bəyən və paylaş

Motivasiya mərhələsi hansı hissələrdən ibarətdir ? Motivasiyanın yaradılması yolları

 Motivasiya.- Fəal dərsdə motivasiya dərsin vacib komponentidir. Təfəkkür prosesini hərəkətə gətirən və şagrdlərin idrak fəallağına təkan verən prosesdir. Bu prosesin ən mühüm nailiyyətlərindən biri düşünmənin sərbəstliyi və müstəqilliyidir. Uşaq öz fikrini "Zənnimcə”  , "Mənə belə gəlir ki” , "Mən belə hesab edirəm ki” sözlərindən istifadə etməklə ifadə edir.


 Müəllim motivasiyanı  düzgün qurubsa , oun dərsinin 50%-i yerinə yetirilmiş sayıla bilər.

Motivasiya mərhələsi hansı hissələrdən ibarətdir ?

1.Problemi qoymaq  üçün  sual və tapşırıq verilir-yönəldici suallar təklif olunur – tətqiqat sualı çıxarılır-fərziyyələr irəli  sürülür.


2. Fəal dərsin birinci elmenti olan motivasiyanı həyata keçirmək nə üçün lazımdır? Motivasiya- dərs ərzində  şagirdin idrak fəallığına təkan verən prosesdir və  dərsin vacib komponentidir. Onun yaradılması və həyata keçirilməsi o qədər də asan iş deyil və dərsin nəticəsi onun müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsindən asılıdır.


3. Dərsdə tətqiqat sualının hansı rolu  var?

Şagirdin qarşısında problem qoyulursa  o zaman onda idrak fəallığı yaranır.


4.Motivasiyanı yaradan daha hansı amillər var? 

– Müxtəlif fərziyələri yaradan problemli situasiya;

– obyektin xüsusiyyətləri ( qeyri-adilik , sərbəst düşüncə və maraq yaradan ) ;

–Tətqiqat imkanının olması ;

_Yaradıcılıq imkanının olması.


 


Motivasiyanın quruluşu:

Yeni bilik ilə əlaqəli məqsəd

Yönəldici suallar, tapşırıqlar

Tətqiqat sualı. Dərsin əsas məqsədini əks etdirir: tədqiqat sualı= məqsəd; adətən bir sual olur. Dərsin sonunda ona qayıtmaq vacibdir.

                                          Motivasiyanın yaradılması yolları:

Motivasiyanın yaradılmasının bütün mümkün yollarının 3 əsas qrupa bölmək olar:

1.Rəmzi ( simvolun)   materialın şərhi. Bu rəsm, fotoşəkil, simvol, melodiya,  ədəbi əsərdən parça, əşya, rəvayət, tapmaca, qrafik, sxem və.s ola bilər.

Müəllim bu materialı təqdim edərkən, şagirdlərə aşağıdakı suallara  cavab verməyi təklif edir  " Bu  nəyi bildirir? ", "Bunun  bizim öyrəndiyimiz mövzuya  nə kimi aidiyyəti var”?


2.Sual verməyə həvəsləndirmə, təfəkkür prosesini aktuallaşdıran sualların 3 növü mövcuddur:

Öyrənilən mövzu üzrə naməlum olan məsələləri müəyyənləşdirən suallar. Suallar verilib qutardıqdan sonra onların arasında  mövcud tətqiqata uyğun  olanlarını seçib  ayırırlar.

Müəllimə  yalnız bu qalır ki , tətqiqat sualını dəqiqləşdirmək üçün şagirdləri bu sualı daha dürüst  ifadə etməyə yönəltsin.

Açıq suallar, yəni iki və daha çox  cavab variantı olan suallardan istifadə olunur

Öyrənilən mövzuya aid suallar açar sözlərin köməyi ilə verilir.

                                   Motivasiya zamanı buraxılan səhvlər:

Səhv 1. Müəllim motivasiya qismində real problem əvəzində bir həll variantı olan çalışmadan istifadə edir. Bilmək lazımdır ki, idrak motivasiyanı  doğuran mexanizm-problemdir.

Səhv 2. Müəllim motivasiya qismində real problem əvəzinə həvəsləndirici informasiyadan və ya  onun  təqdimatı üsullarından istifadə edir. Həvəsləndirci material şagidlərdə nə qədər maraq oyatsa da o , yalnız şagirdlərin qeyri-iradi diqqətini cəlb etməyə xidmət edir, lakin təfəkkürü oyada və fəallaşdıra bilmir.


loading...

xtehsil


loading...Həmçinin oxuyun:

Muasir dərs və Fəal təlim.

Muasir dərs və Fəal təlim.

Kurikulum, İnnovasiyalar, MÜƏLLİM
Dərsləri müşahidə edərkən....Kurikulum üzrə mütəxəssisin fikirləri

Dərsləri müşahidə edərkən....Kurikulum üzrə mütəxəssisin fikirləri

Kurikulum, Təlim tərbiyə üzrə dr/müavini, İnnovasiyalar, MÜƏLLİM
Müəllimlər OXUYUN !!! Fəal dərs zamanı buraxılan SƏHVLƏR

Müəllimlər OXUYUN !!! Fəal dərs zamanı buraxılan SƏHVLƏR

Kurikulum
Fasilitasiya qaydaları

Fasilitasiya qaydaları

Kurikulum
Fəal dərsin mərhələləri və nəticələri

Fəal dərsin mərhələləri və nəticələri

Kurikulum
Fəal dərsin ümumi quruluşu. DƏRSİN 7 MƏRHƏLƏSİ

Fəal dərsin ümumi quruluşu. DƏRSİN 7 MƏRHƏLƏSİ

Kurikulum
Fəal/interaktiv təlimin 4 mexanizmi

Fəal/interaktiv təlimin 4 mexanizmi

Kurikulum
Müasir təlimin 7 prinsipi

Müasir təlimin 7 prinsipi

Kurikulum
Ənənəvi təlimin imkanları.

Ənənəvi təlimin imkanları.

Kurikulum
Təlimin mərhələləri-  Bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşması

Təlimin mərhələləri- Bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşması

MÜƏLLİM
Təlimin mərhələləri.-Yeni tədris materialının qavranılması

Təlimin mərhələləri.-Yeni tədris materialının qavranılması

MÜƏLLİM
FƏAL- INTERAKTIV DƏRSLƏRDƏ KOLB MODELİNİN TƏTBİQİ

FƏAL- INTERAKTIV DƏRSLƏRDƏ KOLB MODELİNİN TƏTBİQİ

Qabaqcıl təcrübə
Məlumatla təmin etmə qaydaları ,  Təşkilati dəstəkləmənin qaydaları

Məlumatla təmin etmə qaydaları , Təşkilati dəstəkləmənin qaydaları

Kurikulum
]Fikrin təhrik edilməsi qaydaları:

]Fikrin təhrik edilməsi qaydaları:

Kurikulum
Oyun xarakterli dərslərin şagirdlərin təfəkküründəki rolu

Oyun xarakterli dərslərin şagirdlərin təfəkküründəki rolu

Qabaqcıl təcrübə
Motivasiya nədir? - KURİKULUM

Motivasiya nədir? - KURİKULUM

Kurikulum
Dərsin ümumi quruluşu və mərhələləri - KURİKULUM

Dərsin ümumi quruluşu və mərhələləri - KURİKULUM

Kurikulum
İdarəetmə funksiyaları

İdarəetmə funksiyaları

Direktor
Fəal dərsin təşkili....Dəyirmi masa

Fəal dərsin təşkili....Dəyirmi masa

Kurikulum, MÜƏLLİM
Dərsin təşkili...Debatlar - Çarpaz müzakirə

Dərsin təşkili...Debatlar - Çarpaz müzakirə

Kurikulum, MÜƏLLİM
Təlim yolu: qavrama → anlama → möhkəmlətmə → tətbiqetmə.

Təlim yolu: qavrama → anlama → möhkəmlətmə → tətbiqetmə.

Pedoqojitəcrübə
Kurikuluma dair 25 maraqlı TEST

Kurikuluma dair 25 maraqlı TEST

test, Kurikulum
Fəal təlimin üsulları - Təqdimat, kublaşdırma,Ziqzaq,beyin həmləsi.....

Fəal təlimin üsulları - Təqdimat, kublaşdırma,Ziqzaq,beyin həmləsi.....

Kurikulum
Fəal-interaktiv təlim

Fəal-interaktiv təlim

Qabaqcıl təcrübə, Kurikulum


ILK-10 Aztehsil play market