banner kodunu buraya yazınız
Məktəbdə Əmək İntizamının pozulmasına görə məsuliyyət


Daha tez məlumatlanmaq üçün Facebook səhifəmizi bəyən və paylaş

  Məktəbdə Əmək İntizamının pozulmasına görə məsuliyyət

 


1. İşçinin səhlənkarlığı üzündən üzərinə qoyulan əmək vəzifələrinin lazımi səviyyədə yerinə yetirməməsi zamanı işəgötürən qüvvədə olan qanunvericilikdə nəzərdə tutulan inzibati cəzalar tətbiq etmək hüququna
malikdir.
2. Əmək intizamının pozulmasına görə institut rəhbərliyi Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulan aşağıdakı inzibati cəzaları tətbiq edir:
a)xəbərdarlıq;
b)töhmət;
c)şiddətli töhmət;
d) müvafiq əsaslara görə işdən azad edilmə.
3. Üzrsüz işə gəlməmə, eləcə də üzrlü səbəb olmadan iş günü ərzində dörd saat dalbadal işdə olmama, alkoqollu içkilərdən istifadə etmə, yaxud sərxoş vəziyyətdə işə çıxmalarına görə institutun rəhbərliyi hazırkı qaydaların yuxarıda qeyd etdiyimiz "a” və "d” bəndlərində nəzərdə tutulmuş inzibati cəzalardan tətbiq edir;
-  inzibati cəzalar işəgötürən tərəfindən tətbiq edilir və əmrlə elan edilir;
-  inzibati cəzanı tətbiq etməzdən əvvəl işçidən yazılı formada izahata tələb olunur. İşçi göstərilən izahat vermək-dən boyun qaçırması inzibati cəzanın tətbiq edilməsi üçün əsas ola bilməz;
-  hər inzibati hərəkətə görə yalnız bir inzibati cəza tətbiq edilir;
-  cəzanı tətbiq edərkən baş vermiş hərəkətin ağırlığı, hansı şəraitdə baş verməsi və işçinin davranışı nəzərə alı-nır;
-  inzibati cəzanın tətbiqi haqqında rektorun əmri işçiyə qol çəkdirməklə elan edilir. İşçi göstərilən əmrə qol çək-məkdən imtina edərsə müvafiq akt tərtib edilir;
-  işəgötürən inzibati cəzanın tətbiq edildiyi gündən etibarən müddəti başa çatmamış işçinin və ya bilavasitə onun struktur rəhbərinin və ya işçilərin həmkarlar təşkilatının xahişi ilə işdən azad edilir;
-  inzibati cəza qüvvədə olduğu müddətdə müvafiq həvəsləndirmə tədbirləri həmin işçiyə tətbiq edilə bilməz.

loading...

xtehsil


loading...Həmçinin oxuyun:

Əmək intizamını pozmağa görə məsuliyyət

Əmək intizamını pozmağa görə məsuliyyət

Direktor
İDARƏETMƏ METODLARI

İDARƏETMƏ METODLARI

Direktor
Əmək Məcəlləsindən çıxarış  IV bölmə   İş vaxtı

Əmək Məcəlləsindən çıxarış IV bölmə İş vaxtı

H/N sənədlər
Əmək Məcəlləsindən çıxarış   Əmək normaları, əməyin ödənİlməsi normaları, qaydaları və təminatları

Əmək Məcəlləsindən çıxarış Əmək normaları, əməyin ödənİlməsi normaları, qaydaları və təminatları

H/N sənədlər
İşçilərə məzuniyyət vaxtı əlavə sosial - məişət şəraitinin yaradılması məqsədilə müavinət, yardım və digər ödənclərin verilməsi  QAYDALARI

İşçilərə məzuniyyət vaxtı əlavə sosial - məişət şəraitinin yaradılması məqsədilə müavinət, yardım və digər ödənclərin verilməsi QAYDALARI

H/N sənədlər
Ümumtəhsil məktəbləri üçün müəssisədaxili nümunəvi intizam qaydaları

Ümumtəhsil məktəbləri üçün müəssisədaxili nümunəvi intizam qaydaları

H/N sənədlər
Əmək münasibətlərində hər hansı ayrı-seçkilik halına yol verilməsi düzgündürmü?

Əmək münasibətlərində hər hansı ayrı-seçkilik halına yol verilməsi düzgündürmü?

Sual
İşçi üçün əmək şəraitinin təmin olunması dedikdə nə nəzərdə tutulur?

İşçi üçün əmək şəraitinin təmin olunması dedikdə nə nəzərdə tutulur?

Sual
Təhsil müəssisəsini bitirdiyi ildə ixtisası (peşəsi) üzrə ilk dəfə işə götürülən şəxslərə sınaq müddəti müəyyən edilməlidirmi?

Təhsil müəssisəsini bitirdiyi ildə ixtisası (peşəsi) üzrə ilk dəfə işə götürülən şəxslərə sınaq müddəti müəyyən edilməlidirmi?

Sual
Körpə uşağı olan qadınlarla sınaq müddətinə Əmək Müqaviləsi bağlana bilərmi ?

Körpə uşağı olan qadınlarla sınaq müddətinə Əmək Müqaviləsi bağlana bilərmi ?

Sual
İntizam tənbehi verilən gündən sonra nə qədər müddətdə qüvvədə qalır?

İntizam tənbehi verilən gündən sonra nə qədər müddətdə qüvvədə qalır?

Sual
İşçi qanunla hər gün neçə saat işləməlidir?

İşçi qanunla hər gün neçə saat işləməlidir?

Sual
İş vaxtı ,onun müddəti,istirahət vaxtı

İş vaxtı ,onun müddəti,istirahət vaxtı

H/N sənədlər
İşçinin əmək funksiyası , İşçinin işdən kənar edilməsi

İşçinin əmək funksiyası , İşçinin işdən kənar edilməsi

H/N sənədlər
Əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqan ,Əmək şəraitinin təmin edilməsi

Əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqan ,Əmək şəraitinin təmin edilməsi

H/N sənədlər
Sual  - Ödənişsiz Məzuniyyətin Maksimum Müddəti Nə Qədər Olmalıdır?

Sual - Ödənişsiz Məzuniyyətin Maksimum Müddəti Nə Qədər Olmalıdır?

H/N sənədlər
İşçiyə olunan xəbərdarlıq intizam tənbehi sayıla bilərmi ?

İşçiyə olunan xəbərdarlıq intizam tənbehi sayıla bilərmi ?

H/N sənədlər
Fərdi əmək mübahisələri

Fərdi əmək mübahisələri

H/N sənədlər
Əmək münasibətlərini tənzimləyən normativ – hüquqi aktlar.

Əmək münasibətlərini tənzimləyən normativ – hüquqi aktlar.

H/N sənədlər
Müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qaydası

Müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qaydası

H/N sənədlər
Övladınıza cəza tətbiq etdiyiniz zaman nələrə diqqət etməlisiniz:

Övladınıza cəza tətbiq etdiyiniz zaman nələrə diqqət etməlisiniz:

Valideyn
Əmək münasibətləri - Əmək mübahisələri

Əmək münasibətləri - Əmək mübahisələri

H/N sənədlər
İş vaxtının anlayışı və növləri

İş vaxtının anlayışı və növləri

H/N sənədlər
DİREKTOR OLMAQ İSTƏYƏNLƏR ÜÇÜN TESTLƏR CAVABLARI İLƏ

DİREKTOR OLMAQ İSTƏYƏNLƏR ÜÇÜN TESTLƏR CAVABLARI İLƏ

test


ILK-10 Aztehsil play market